Uroczystości beatyfikacyjne (25)

UROCZYSTOŚĆ BEATYFIKACJI KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO I MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

Wczesnym rankiem, 12 września, ok. godz. 5.00, w dwóch autokarach wyruszyła pod duchową opieką ks. Ryszarda Gacka, ok. 100 osobowa pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej do Warszawy, aby wziąć udział w uroczystościach beatyfikacji ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. W pielgrzymce wzięły udział zarówno osoby konsekrowane jak i świeckie, przedstawiciele, po 2 osoby, dekanatów naszej archidiecezji. Dekanat Prądnik reprezentowali nasi parafialnie, członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej: p. Kazimiera Piłat i p. Antoni Franaszek.
Po krótkiej modlitwie, którą poprowadził ks. Tomasz Szopa – kustosz, w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, przy jego relikwiach w dolnym kościele, pielgrzymi wyruszyli w drogę. Po niecałych 4 godzinach bardzo sprawnej jazdy, pątnicy przybyli na miejsce.
Liturgii sprawowanej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W Mszy św. uczestniczyli m.in. przedstawiciele najwyższych władz z prezydentem i premierem, Marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie, liderzy partii politycznych, parlamentarzyści, a także 7 tys. rzesza wiernych. Mszę św. koncelebrowali kardynałowie i arcybiskupi, w tym m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski, prymas Czech kard Dominik Duka OP, kard. Stanisław Dziwisz oraz metropolita krakowski ks. abp. Marek Jędraszewski, ponad 100 biskupów, nie tylko z Polski, ale z różnych krajów, min. Francji, Włoch, Ukrainy, Węgier, Litwy i Mołdawii, a także ponad 600 prezbiterów, w tym wielu wyświęconych przez kard. Wyszyńskiego.
W Świątyni Opatrzności Bożej reprezentowane były także środowiska związane z nowymi błogosławionymi, w tym członkowie rodziny kard. Wyszyńskiego, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża wraz ze współsiostrami oraz wychowankowie z Ośrodka dla Niewidomych w Laskach.
Na początku Najświętszej Ofiary, po okadzeniu ołtarza i dojściu do miejsca przewodniczenia, chór odśpiewał starożytny hymn Gaude, mater Polonia.
Przed aktem wyniesieniem obojga Sług Bożych na ołtarze, ks. kardynał Kazimierz Nycz wypowiedział skierowaną do Ojca Świętego prośbę, o włączenie w grono błogosławionych: Prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej, przedstawiając też ich życiorysy.
Chwilę potem nastąpił najważniejszy moment beatyfikacji – prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro wygłosił w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną, odczytując z mandatu Ojca Świętego list apostolski, w którym Franciszek wpisał obojga kandydatów na ołtarze w poczet błogosławionych.

Nos, Vota Fratris Nostri Casimiri S.R.E. Cardinalis Nycz, Archiepiscopi Metropolitae Varsaviensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium expIentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra ApostoIica facultatem facimus, ut Venerabilis Servus Dei STEFAN WYSZYŃSKI, Archiepiscopus Gnesnensis et Varsaviensis, Primas Poloniae, Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae, Pastor secundum cor Christi, qui vitam suam soli Deo dicavit Fideique strenuus defensor et praeco dignitatis omnis hominis fuit; Necnon Venerabilis Serva Dei ELISABETHA CZACKA (in saeculo: Rosa) Fundatrix Sororum Franciscalium Ancillarum Crucis, quae lucis oculorum usu destituta, fidei oculis Christum lucem mundi agnovit et amanti fidelitate testata est eum ambilantibus in caligine corporis et animi Beatorum nomine in posterum appellentur atque alter die duodetricesima mensis Maii, altera die undevicesima mensis Maii quotannís in locis et modis iure statutis celebrari possint.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Datum Romae, Laterani, die decimo quinto mensis Augusti, in Assumptione Beatae Mariae Virginis, anno Domini bismillesimo vicesimo primo, Pontificatus Nostri nono.
My, papież Franciszek, spełniając pragnienia Naszego Brata Kazimierza Nycza, Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, jak również wielu innych Braci w biskupstwie oraz licznych wiernych świeckich, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą Apostolską władzą zezwalamy, aby Czcigodny Sługa Boży STEFAN WYSZYŃSKI, Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski, Prymas Polski, Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, Pasterz według Serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każdego człowieka, a także Czcigodna Służebnica Boża ELŻBIETA CZACKA (w świecie: Róża), Fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, która pozbawiona używania światła oczu, oczami wiary rozpoznała Chrystusa – światłość świata i z miłującą wiernością świadczyła o Nim wobec kroczących w ciemności ciała oraz ducha, byli odtąd nazywani Błogosławionymi, oraz aby co roku ich wspomnienia mogły być obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo, mianowicie: dla pierwszego dnia dwudziestego ósmego maja oraz dla drugiej dnia dziewiętnastego maja.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Dano w Rzymie, na Lateranie, dnia piętnastego sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Roku Pańskiego 2021, w dziewiątym roku Naszego Pontyfikatu.

Po wypowiedzeniu formuły beatyfikacyjnej, odsłonięte zostały wizerunki nowych błogosławionych. Wizerunek bł. Stefana Wyszyńskiego odsłonili członkowie założonego przez niego w 1952 r. Ruchu Apostolskiego “Rodzina Rodzin”. Wizerunek bł. Elżbiety Czackiej odsłoniły nauczycielki i wychowawczynie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
Po tym akcie wyruszyła procesja z relikwiami nowych błogosławionych. Relikwiarz bł. Stefana Wyszyńskiego wniosły uzdrowiona za wstawiennictwem nowego błogosławionego s. Nulla Lucyna Garlińska oraz przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Krystyna Szajer, która najdłużej pracowała w sekretariacie prymasa Stefana Wyszyńskiego i Dorota Pawlas. W ten sposób reprezentował, założonego przez kard. Wyszyńskiego instytutu, dwa pokolenia: najstarsze i najmłodsze.
Relikwią błogosławionego Prymasa jest jego własnoręczne pismo, gdyż przed beatyfikacją nie był otwierany jego sarkofag. Relikwiarz zaprojektował i wykonał Mariusz Drapikowski, gdański artysta, twórca sztuki sakralnej, najsłynniejszy w Europie bursztynnik. Dla wielu znany jest, jako „krawiec” Maryi, gdyż jest autorem sukienki, całej z bursztynu, dla Matki Bożej Częstochowskiej. (Jest on także autorem wykonanej w srebrze figury Matki Boskiej Brzemiennej, która peregrynując zatrzymała się w naszej świątyni na dłużej, bo od marca do grudnia 2020r.) Artysta wkomponował w relikwiarz oryginalny rękopis aktu oddania się matce Bożej ułożonego podczas uwięzienia w Stoczku Warmińskim 8 grudnia 1953 r., w wizerunek Jasnogórskiej Ikony.
Relikwiarz bł. Elżbiety Czackiej wniosły natomiast uzdrowiona za wstawiennictwem błogosławionej Karolina Gawrych, niewidoma Teresa Dederko oraz matka Judyta Olechowska FSK, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Relikwią błogosławionej jest umieszczony w kapsule fragment kostny, pobrany podczas procedury przeniesienia doczesnych szczątków z cmentarza zakładowego do kaplicy utworzonej w jej dawnym pokoju. Relikwiarz został zaprojektowany przez s. Albertę Chorożyczewską i jest dziełem artysty rzeźbiarza Marka Szali, m.in. autora ołtarza papieskiego z w Zakopanem w roku 1997. Relikwiarz wykonany jest w drewnie lipowym, przedstawia wyrzeźbione dłonie Matki Elżbiety Czackiej, które czytają zapisany pismem Braille’a Psalm 126 (Ps 126 5-6): „Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew; Lecz Powrócą z radością, niosąc swoje snopy”. Matka Elżbieta Czacka zaadoptował alfabet Braille’a do fonetyki polskiego języka.
W trakcie procesji śpiewane były przez chór, specjalnie ułożone na tę okoliczność pieśni ku czci obojga błogosławionych.
Następnie kard. Nycz w imieniu Archidiecezji Warszawskiej, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Krzyża oraz całego Kościoła w Polsce podziękował papieżowi za ogłoszenie nowych błogosławionych.
Podczas liturgii Słowa, lekcję czytała zapisana alfabetem Braille’a niewidoma lektorka. Również podczas modlitwy wiernych jedno z wezwań, które było zapisane alfabetem Braille’a odczytał niewidomy lektor.
W homilii, którą wygłosił kard. Marcello Semeraro wskazał, że nowi polscy błogosławieni przekazali świadectwo życia wiernego Ewangelii, za wszelką cenę i wzór służby bliźniemu.
Kaznodzieja wyraził wdzięczność Bogu za dzisiejszą uroczystość, która odbywa się w Świątyni Opatrzności Bożej. Przypomniał, że ta świątynia została wzniesiona przez naród Polski jako wotum wdzięczności za bliskość i obecność Pana Boga w chwalebnej i bolesnej historii Polski.
Ta świątynia, mówił papieski wysłannik, “jest dzisiaj świadkiem kolejnego potwierdzenia: Polska jest Narodem Maryjnym, Polska ofiarowała i ofiaruje Kościołowi, na przestrzeni różnych epok, wybitne postacie świętych, bożych mężczyzn oraz kobiet”.
O nowych polskich błogosławionych prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych powiedział, że pozostawili oni “wzór służby konkretnemu potrzebującemu człowiekowi, również wówczas, kiedy nikt się nim nie zajmuje i wydaje się, że zwycięża obojętność”.
Przedstawiając sylwetkę urodzonego w Zuzeli Stefana Wyszyńskiego Dostojny Gość zaznaczył, że rodzina przyszłego Prymasa wychowała go w wierze do Pana Boga i w miłości do Ojczyzny. Przypomniał, że życie kapłańskie ks. Wyszyńskiego było, naznaczone licznymi próbami, którym stawiał czoła z ufnością i zdecydowaniem.
Jednym z najbardziej dramatycznych momentów w życiu ks. Wyszyńskiego był z pewnością okres drugiej wojny światowej oraz czas heroicznego i tragicznego powstania warszawskiego w 1944 roku. Ks. Wyszyński, przypomniał wysłannik papieski, przebywał wówczas w podwarszawskich Laskach, jako kapelan Zakładu dla Niewidomych i Armii Krajowej.
Delegat papieski zaznaczył, że to właśnie podczas powstania warszawskiego miało miejsce w Laskach prorocze wydarzenie: ks. Wyszyński podniósł z ziemi fragment częściowo spopielonej kartki, pochodzącej z płonącej i spowitej w ogniu stolicy, na której widniał napis: „Będziesz miłował”.
“Do tego apelu i testamentu upodobnił on swoją posługę pasterza i biskupa, najpierw w Lublinie a następnie w Gnieźnie i Warszawie, stawiając czoło problemom, jakie jego Naród musiał wycierpieć w latach następujących po drugiej wojnie światowej” – powiedział kard. Semeraro.
Stwierdził też, że w czasach powojennych, skomplikowanych społecznie i politycznie, Prymas Polski wytrwale i zdecydowanie kierował łodzią Kościoła w Polsce. Kaznodzieja stwierdził, że “ideologii, która odczłowieczała i oddalała człowieka od pełni życia” Prymas przeciwstawiał “prawdę zawartą w Ewangelii Chrystusa, wiernie przeżywaną i realizowaną”.
Kard. Semeraro przypomniał też często powtarzane przez kard. Wyszyńskiego wskazanie: „Kto nienawidzi, ten już przegrał”. Dodał, że Prymas znosił wszelkie upokorzenia i cierpienia, których punktem kulminacyjnym były trzy lata spędzone w więzieniu.
O Matce Elżbiecie Róży Czackiej hierarcha powiedział, że charakteryzowała ją niezachwiana wiara w Boga i w Jego Opatrzność.“ Poprzez swoją nadzwyczajną pracowitość i zaangażowanie Błogosławiona Elżbieta Róża wskazuje nam, że nie istnieją przeszkody dla tych, którzy pragną kochać Pana Boga i jak On miłować” – wskazał kard. Semeraro.
Gość z Watykanu wskazał, że Matka Czacka postanowiła poświęcić swoje życie służbie osobom niewidomym, które w tym czasie na ziemiach polskich nie mogły liczyć na pomocy ani na możliwość zdobycia wykształcenia.
“Niech nowi Błogosławieni będą potężnymi orędownikami dla tego zasłużonego Narodu, niech będą światłem dla władz państwowych i samorządowych oraz niech wspomagają Kościół w Polsce w ciągłej wierności Ewangelii Chrystusa” – zakończył swą homilię. kard. Marcello Semeraro.
Początek i koniec homilii po włosku wygłosił Dostojny Gość, natomiast całość odczytał po polski ks. bp. Piotr Jarecki.
Podczas uroczystej procesji z darami opiekunowie i wychowankowie Ośrodka dla Ociemniałych w Laskach wnieśli laptop, który przekazany zostanie uczniom z Rwandy, gdzie Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża także prowadzi ośrodek dla niewidomych. Ornat z aplikacjami wykonanymi przez niewidomą absolwentkę̨ Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Laskach przyniosły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Prezydent RP przekazał kielich i świecę̨, a przedstawiciele Kościoła Grekokatolickiego – ikonę̨ bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej dla kaplicy w Zambii ofiarowały przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego – Maria Gabiniewicz, Diana Samoraj i Michalina Jankowska.
Podczas Modlitwy Eucharystycznej po raz pierwszy wymieniono imiona nowych błogosławionych.
Jako wyraz dziękczynienia Panu Bogu za dar nowych błogosławionych, wierni odśpiewali hymn Te Deum.
Po Komunii św. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, wygłosił słowo podziękowania dla wszystkich, którzy byli zaangażowani w sprawę beatyfikacji i w dzisiejszą uroczystość.
“Dziękuję przede wszystkim Papieżowi Franciszkowi, który niejako w osobie Jego Eminencji Kardynała Marcello Semeraro jest tutaj z nami dziś́ obecny i pamięta o nas, przebywając w nieodległym Budapeszcie” – powiedział kard. Nycz. Wyraził też wdzięczność́ Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i wszystkim zaangażowanym w wieloletnie procesy beatyfikacyjne obydwojga błogosławionych, także na szczeblu diecezjalnym.
“Niech będą̨ oni dla nas wzorem do naśladowania i wstawiają się̨ u Boga za nami i za całą naszą Ojczyzną!” – powiedział metropolita warszawski.
Po końcowym błogosławieństwie udzielonym przez kard. Marcello Semeraro zabrzmiała pieśń “Boże coś Polskę” w wykonaniu połączonych chórów, uświetniających uroczystość beatyfikacyjne.
Późnym wieczorem pątnicy z cało i szczęśliwie, pełni wrażeń z przeżytej uroczystości, wrócili do Krakowa.

  1. więcej zdjęć: Biuro Prasowe Archidiezji Warszawskiej→ kliknij tutaj
  2. Retransmisja uroczystości- platforma YouTube → kliknij tutaj
  3. Prymas Tysiąclecia zdjęcia archiwalne z 1966 r. (fot. Z. Kiresztura) → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.