Peregrynacja relikwii bł. ks. Michaela McGivney’a (26)

PEREGRYNACJA RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAELA MCGIVNEYA

Rozpoczęcie peregrynacji w naszej Archidiecezji
Peregrynacja relikwii błogosławionego ks. Michaela McGivney’a, założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba, w naszej archidiecezji rozpoczęła się 11 września, koncelebrowaną, uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. abp. Marek Jędraszewski w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Wśród celebransów, kapelanów rad, był także nasz ks. proboszcz Jerzy Serwin, kapelan rady 15128. Podczas kazania ks. metropolita, że Rycerze Kolumba są znakiem sprzeciwu dla antyhumanistycznych tendencji.
Rozpoczęcie peregrynacji w naszej parafii
Przygotowaniem do peregrynacji w naszej parafii była prowadzona przez Rycerzy Kolumba, trwająca od 9 do 17 września, nowenna. W dniu 18 września nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii do naszej parafialnej świątyni. Relikwie wniósł Wielki Rycerz Stanisław Kawecki z działającej w naszej parafii Rady 15128, zaś w imieniu wspólnoty parafialnej relikwie przywitał ks. Łukasz Nizio. Po przywitaniu przez Wielkiego Rycerza relikwii, celebrans odczytał słowo ks. abp. Wacława Depo, kapelana stanowego Rycerzy Kolumba, w którym przedstawiona został kapłańska droga ks. McGivney’a oraz posługa, pod koniec XIX w. wśród parafian w mieście New Heven w USA oraz cud, który pozwolił na jego beatyfikację.
Przed rozpoczęciem Mszy św. odmówiona została litania do błogosławionego, zaś sprawowana Najświętsza Ofiara, na rozpoczęcie peregrynacji, odprawiona została w intencji, za wstawiennictwem bł. ks. Michael’a, o świętość naszych rodzin, mądrych i odpowiedzialnych mężczyzn oraz świętość i poszanowanie każdego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.
Kazanie do wiernych wygłosił ks. Łukasz. Kreśląc sylwetkę błogosławionego ks. McGivneya, przypominał, że przyszło mu działać w bardzo trudnych, po wojnie secesyjnej w USA, gdy ponad 600 tys. mężczyzn nie wróciło z wojny, gdy wiele rodzin zostało osieroconych, stając na krawędzi nędzy, a katolicy byli szczególnie prześladowani. Ks. McGivney stał się sługą wszystkim, jak nauczał Chrystus, w przeczytanej wcześniej perykopie (Mk 9, 30-37), naśladując Mistrza w słowie i w czynie. I ta posługa, pełna krzyży i wyrzeczeń, po latach wydała owoce: powstała wspólnota świeckich mężczyzn, Zakon Rycerzy Kolumba.
Dlatego też, kontynuował kaznodzieja, rozpoczynamy w naszej parafii peregrynację tego błogosławionego, aby wymodlić łaskę takich mężczyzn, ojców, mężów, odpowiedzialnego, młodego pokolenia mężczyzn, którzy będą stali na straży Kościoła, wartości chrześcijańskich, karmiących się Ciałem Pana, ludzi modlitwy, którzy wypełniając jednocześnie cnoty rycerstwa: miłosierdzia, braterstwa i jedności podtrzymują Kościół, pomagając kapłanom, są „aniołami” dzisiejszego świata. Swoje kazanie ks. Łukasz zakończył apelem do mężczyzn, aby wstępowali w szeregi Rycerzy Kolumba, a dopełnieniem i uzupełnieniem słów kaznodziei było świadectwo jednego z rycerzy, brata Krzysztofa.
Przed rozesłaniem odmówiony został akt zawierzenia, przez wstawiennictwo bł. Michaela McGivney,a: kapłanów, obrońców życia nienarodzonych, Rycerzy Kolumba, małżonków i rodziny.
Zakończenie peregrynacji w naszej parafii
Peregrynacja trwała do 23 września. Przez wszystkie dni obecności relikwii, przed wieczorną Mszą św. Rycerze Kolumba odmawiali różaniec w intencjach, które parafinie mogli składać do koszyka umieszczonego przed obrazem i relikwiami błogosławionego. Również podczas tych dni, w głoszonych konferencjach, można było zapoznać się z życiem i dziełem błogosławionego. Pomocna tym, była także ekspozycja z planszami i zdjęciami, przedstawiającymi środowisko, w którym żył i służył bł. ks. Michael. Poszczególne dni miły swoje tematy: 19 września, niedziela – „Miłosierdzie”; 20 września, poniedziałek – „Powołanie zrodzone w rodzinie”; 21, wtorek – „Łowca dusz ludzkich”; 22 września, środa – „Pasterz”; 23 września, czwartek – „Świadectwo życia i świętości”.
Zakończenie peregrynacji nastąpiło w dniu 23 września. Uroczystej, koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. bp. Robert Chrząszcz wraz z ks. proboszczem Jerzym Serwinem – kapelanem Rady 15128 oraz należącym do wspólnoty rycerskiej ks. Łukaszem Nizo.
Na wstępie dostojnego gościa przywitał ks. proboszcz, który powiedział, że ta Msza św. jest dziękczynieniem za dar peregrynacji, do której parafia przygotowywała się przez 2 tygodnie, prosząc o łaski przez wstawiennictwo bł. Michaele’a McGivneya, a które to modlitwy prowadzili Rycerze Kolumba. Ks. proboszcz podkreślił również, że w uroczystości biorą udział nie tylko rycerze z Rady 15128, ale także przedstawiciele z innych Rad oraz Delegat Rejonowy Roman Drążek.
Kazanie do zebranych wiernych wygłosił ks. bp. Robert. Nawiązując do przeczytanej perykopy (Łk 9, 7-9), na wstępie przypomina los św. Jana Chrzciciela, który miał odwagę upomnieć króla Heroda, za co spotkała go śmierć. Jednakże słysząc o cudach Jezusa pyta, kim jest ten, o którym takie rzeczy słyszę. W tym pytaniu jest nie tylko ciekawość, ale przede wszystkim strach. Ale to pytanie powinien postawić sobie każdy z nas, w kontekście innego pytania:, „kim jest dla mnie Chrystus?” Czy w Nim odnajdujemy to, czego w życiu szukamy? Co odczuwamy słysząc sowo Bóg: Czy w budzi ono w nas pokój i miłość, czy strach i drżenie w obawie przed konfrontacją z prawdą? To pytanie tez zadał siebie ks. Michael McGivney, który stanął w prawdzie przed Jezusem. Jak neoprezbiter postawiony został  przed trudnym wyzwaniem, prowadzenia zadłużonej parafii, gdyż proboszcz był bardzo chory. Wiedział, że jednak Chrystus go wspomoże i podjął trudne zadania, co zaowocowało powstaniem wspaniałego dzieła: Zakon Rycerzy Kolumba. Chrystus pragnie, abyśmy w dzisiejszym świecie, trudnym dla jego wyznawców dawali świadectwo prawdzie na wzór św. Jana Chrzciciel, bł. ks. Michała MCGivney’a oraz na wzór patrona dnia dzisiejszego św. o. Pio z Pietrelciny.
Codziennie powinniśmy sobie stawiać pytanie: „kim jest dla mnie Jezus Chrystus” i codziennie na nie sobie odpowiadali, bo tylko w ten sposób będziecie mężnymi rycerzami – zakończył kaznodzieja.
Po Komunii Świętej nastąpiło przyjęcie przez siedmiu braci rycerzy Apostolatu Margaretka w intencji ks. bp. Roberta Chrząszcza. Po czym Wielki Rycerz, Stanisław Kawecki, podziękował ks. biskupowi Robertowi za sprawowana Najświętszą Ofiarę i podkreślił, że już bezpośrednim owocem tej peregrynacji są nowe zgłoszenia do rycerstwa.
W trakcie peregrynacji Rycerze Kolumba przeprowadzili również składkę na hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, a wszystkie zgłoszone przez parafian intencje zostały przekazane do New Heven, gdzie raz w miesiącu odprawiona będzie Msza św., za wstawiennictwem bł. Michaela’a McGivneya. Dopełnieniem uroczystości był obrzęd przyjęcia nowych Rycerzy Kolumba. Oprócz dwóch mężczyzn świeckich, do rycerstwa wstąpił także ks. bp. Robert oraz posługujący od niedawna w naszej wspólnocie jako wikariusz ks. Grzegorz Kurzec. Również swoje podziękowanie, za udział w uroczystościach ks. biskupowi złożył Delegat Rejonowy brat Roman Drążek.
Obrzęd zakończyła odmówiona przez ks. biskupa modlitwa o kanonizację ks. MCGivneya i jego pasterskie błogosławieństwo.

  1. Ks. Łukasz Nizio – kazanie na rozpoczęcie peregrynacji → kliknij tutaj (nagranie mp3; czas 00:12:22; rozm.: 4,24 MB)
  2. Ks. bp. Robert Chrząszcz – kazanie na zakończenie peregrynacji → kliknij tutaj (nagranie mp3; czas 00:16:53; rozm.: 5,79MB)
  3. więcej zdjęć → kliknij tutaj (fot. Archidiecezja Krakowska; A. Franaszek)

Komentarze są wyłączone.