x. prof. Robert Nęcek (27)

SPOTKANIE Z KS. PROF. ROBERTEM NĘCKIEM

Minęło już 5 lat od śmierci ks. kardynała Franciszka Macharskiego i stało się to okazją do spotkania z ks. prof. Robertem Nęckiem, w ramach comiesięcznej katechezy dorosłych. Obecnie ks. profesor jest kierownikiem Katedry Edukacji Medialnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, a w latach 2005 -2016 był rzecznikiem prasowym Archidiecezji Krakowskiej.
Celem spotkania, które miało miejsce 12 października w auli parafialnej im. ks. prałata Grzegorza Cekiery, była prezentacja książki o zmarłym krakowskim metropolicie, a której, jednym z autorów jest ks. profesor.
Jednakże spotkanie zdominowało inne, a w zasadzie szereg zagadnień, dotyczących pracy rzecznika prasowego. W bardzo przystępny i lekki sposób, nasz gość przedstawił szereg niezmiernie interesujących informacji mówiących o pracy takiej osoby. Nasz wykładowca poruszył szereg tematów, a to: jaka jest rola rzecznika prasowego, jak powinien przygotowywać swój warsztat pracy, skąd ma czerpać informacje, jak ma organizować swoją pracę, w tym m. in. czas briefingów. Niebagatelną również rolę w pracy rzecznika odgrywają także predyspozycje psycho-fizyczne, umiejętność nawiązywania kontaktu, znajomość przekazu pozawerbalnego, charyzma, punktualność, a także takt i spora doza humoru.
Po zakończeniu wykładu słuchacze zadawali naszemu gościowi pytania, na które odpowiadał bardzo konkretnie, a jednocześnie przedstawiając problem na bardzo szerokim tle. W tym także miejscu nasz gość opowiedział szereg anegdot dotyczących hierarchów, którzy pełnili posługę w Krakowskiej Kurii
Końcowe minuty wykładu poświęcone zostały wspomnianej wcześniej publikacji nt. ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, która to pozycje, a także i inne autorstwa ks. profesora można było nabyć.
Współna modlitwa i błogosławieństwo zakończyło spotkanie.

Komentarze są wyłączone.