podsumowanie 2021

PODSUMOWANIE ROKU 2021

Dokonując różnych bilansów i podsumowań na zakończenie roku zobaczmy pokrótce jak wyglądały one w 2021 roku w Parafii św. Jana Chrzciciela i całym naszym życiu parafialnym.
W naszej parafii chrzest przyjęło 82 dzieci (w r. ub. 83). O chrzest poza parafią poprosiło 59 rodziców.
Do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii św. przystąpiło 118 dzieci (w r. ub. 119).
W roku 2021 rozdaliśmy 137 tys. Komunii św. (w r. ub. 97,5 tys.).
Do sakramentu bierzmowania udzielanego przez ks. bp Roberta Chrząszcza przystąpiło 39 osób spośród młodzieży z klas VIII (w r. ub. 39). Pozwolenia na bierzmowanie poza parafią wydano 13 osobom.
W ostatnią niedzielę września we wszystkich Mszach św. uczestniczyło 1952 osoby (774 mężczyzn i 1178 kobiet). Do Komunii św. przystąpiło wtedy 802 osoby (269 mężczyzn i 533 kobiety).
Chorym z naszej parafii zaniesiono 2409 Komunii św. – z czego 2029 Komunii zaniosło 17. naszych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (w ub. roku odpowiednio 2118 oraz 1658).
Sakramentu namaszczenia chorych udzielono 305 chorym (r. ub. 161).
W naszej parafii zostało pobłogosławionych 7 małżeństw sakramentalnych, a wygłoszonych zapowiedzi przedślubnych było 66 (w ub. r. odpowiednio 11 i 65). O pozwolenia na ślub poza parafią poprosiło 33 narzeczonych.
Na wieczny spoczynek zostało odprowadzonych 95 zmarłych z naszej parafii, (w ub. roku 116). Pogrzeby 6 zmarłych, odbyły się w innych parafiach.
Grupa charytatywna współpracująca z Diakonią Życia woluntariat i Rycerzami Kolumba. Z comiesięcznych składek parafian, które średnio wynoszą 2,5 tys. zł, pomaga rodzinom borykającym się z kłopotami finansowymi, spłacić opłaty, czy wykupić lekarstwa. Stałą pomocą obejmuje 20 rodzin, Diakonia Życia 10 osób.
Każdego 22 dnia miesiąca modlimy się na Mszy św. wieczornej przez wstawiennictwo św. Jana Pawła za małżeństwa oczekujące na szczęśliwe narodzenie dziecka, jak również za małżeństwa, które z wielkim trudem oczekują upragnionego potomstwa. W ubiegłym roku udzieliliśmy błogosławieństwa indywidualnego 23 matkom w stanie błogosławionym.
Od wielu lat przy naszej parafii działa poradnia przedmałżeńska.
Cieszymy się, że mogliśmy w tym roku mimo pandemicznego czasu zorganizować IX Spotkania Świętojańskie poprzedzające uroczystość odpustową przy pomocy i aktywnym udziale wspólnot parafialnych, wielu parafian i darczyńców.
Jeśli chodzi o sprawy gospodarczo-finansowe naszej parafii, to chciałbym zwrócić uwagę na kilka spraw.
Drodzy Parafianie i Przyjaciele Parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie!
Dziękujemy za Wasze wsparcie!
Na wiosnę chcieliśmy kontynuować remont krypty obejmujący głównie wykonanie Groty Matki Bożej by jej figura wróciła na swoje miejsce, obłożenie kamieniem krypty od strony północnej, zrobienie posadzki w krypcie i wyposażenie w ołtarz i figurę Pana Jezusa Zmartwychwstałego, oraz zagospodarowanie otoczenia na cmentarzu i wokół krypty. Znowu przeszkody formalne przeszkodziły nam w dokończeniu tych wszystkich rozpoczętych prac. Mam głęboką nadzieję, że zakończymy je w tym roku.
Z plebanii do kościoła została wykonana kanalizacja teletechniczna i został doprowadzony światłowód, który umożliwi lepszą jakość transmisji internetowych Mszy św. i innych wydarzeń z naszego kościoła.
Przez ostatni rok działa w naszym kościele ogrzewanie nadmuchowe, którego pozytywne efekty odczuwamy. Dzięki centrali wentylacyjnej wymieniamy powietrze w kościele na świeże – również w miesiące nie grzewcze – co powoduje regulację wilgoci i emisję CO2 w jego wnętrzu. Zakończyliśmy również prace związane z zamontowaniem ogrzewania w pionie nad zakrystią i w kaplicy adoracji. Pełny efekt termomodernizacyjny będzie dopiero odczuwalny po dokonaniu termoizolacji stropu, oraz wymianę stalowych okien na aluminiowe z termicznymi szybami, którą rozpoczęliśmy i będziemy kontynuować w tym roku. Niepokoi wzrost cen za energię (prąd, gaz i MPEC), który bardzo znacznie wpłynie na nasze miesięczne rachunki.
Parafia złożyła jesienią 2019 roku wniosek na uzyskaniu dotacji z NFOŚiGW i złożyła dokumentację, która została oceniona pozytywnie. Do tej pory nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. W innym wypadku przyjdzie nam samym podjąć trud całości inwestycji.
Po raz kolejny ośmielam się zwrócić do Was Drodzy Parafianie i Przyjaciele o wsparcie finansowe. Jesteście częścią tej parafii z Waszą troską o jej teraz i o przyszłość. Dlatego proszę o wsparcie rozpoczętej już termomodernizacji i pozostałych inwestycji. Bez Was nasza świątynia byłoby pusta, a bez Waszych ofiar nic nie mogłoby powstać w tym świętym miejscu.
Bardzo gorąco chcę podziękować wszystkim, którzy regularnie składają ofiary i deklaracje. Każda złotówka przekazana na ten cel jest odnotowywana w księdze darczyńców.
Z wszystkich ubiegłorocznych płatności parafia się wywiązała. Zgromadzone dotychczas na koncie parafialnym ofiary pokryją wymianę 1/3 okien w kościele. Na rynku budowlanym ceny gwałtownie rosną, dlatego trudno do końca określić ostateczną cenę wymiany okien, ale na pewno przekroczy 600 tys. złotych.
Za wszystko Bogu niech będzie chwała, a ludziom składam staropolskie Bóg zapłać.

Komentarze są wyłączone.