akt poświecenia Rosji (5)

NABOŻEŃSTWO POŚWIĘCENIA ROSJI I UKRAINY
NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Od ponad miesiąc płonie już ogień okrutnej wojny, przy naszej wschodniej granicy, w Ukrainie. Wojska rosyjskie, na niespotykaną w cywilizowanych krajach skalę, niszczą cywilne obiekty: mieszkania, szpitale szkoły, krytyczną infrastrukturę miejską. W wyniku ostrzału i bombardowania giną cywile, w tym dzieci. Do okrążonych miast, które równane są ziemią, niewpuszczana jest przez Rosjan pomoc humanitarna: ludzie, w tym dzieci umierają z odniesionych ran, braku pomocy medycznej i lekarstw, głodu i braku wody. Kobiety z dziećmi uciekają przed okropnościami wojny. Ponad 3 mln. ludzi uciekło z Ukrainy, z tego ponad 2,2 mln. znalazło schronienie w naszym kraju. Polska szeroko otwarła swe granice dla uchodźców, a Polacy swe serca, przyjmując ich pod swój dach. W system pomocy zaangażowane jest całe państwo Polskie: władze rządowe, samorządowe, tysiące wolontariuszy oraz organizacje kościelne. Świat z podziwem patrzy na to wielkie dzieło pomocy, jakie dokonuje się w Polsce, choć są ośrodki i osoby, które starają się, poprzez fake newsy, deprecjonować wysiłek władz i obywateli, w czym, co z bólem trzeba zaznaczyć, biorą udział niektórzy polscy, prominentni politycy z tzw. totalnej opozycji. Niestety, siły zła znowu się uaktywniły w momencie, gdy Naród Polski zaczął się jednoczyć wokół idei i wartości, aby dokonywać podziałów i zaburzyć rodzącą się solidarność, mimo bardzo trudnej i bolesnej przeszłości i historii, Polaków i Ukraińców. Podobnie, jak to było po śmierci Jana Pawła II w roku 2005, jednoczącą się w bólu Polskę, te same siły skutecznie podzieliły.
W skutek pełnej okrucieństwa agresji Rosji, na niepodległą i suwerenną Ukrainę, na całym świecie pojawiły się głosy skierowane do Ojca Świętego, by poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. Dlatego też, w dniu 25 marca, papież Franciszek, dokonał Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. W jedności z Ojcem Świętym w katedrach i kościołach świata i Polski duchowieństwo wraz z wiernymi również dokonało tego aktu. Było to nawiązanie do wyraźnej prośby Matki Bożej, przekazanej podczas objawień w Fatimie w roku 1917: „Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie”. Zapowiedzi te znał papież Pius XI, ale nie zdecydował się na spełnienie prośby o poświęceniu Rosji. W czasie II wojny światowej, papież Pius XII poświęcił narody świata Niepokalanemu Sercu Maryi, ale nie odważył się oddzielnie wspomnieć o Rosji. W 1952 r. powtórzył akt poświęcenia, tym razem wymieniając „wszystkie narody w Rosji”, ale według s. Łucji wola Matki Bożej nie została w pełni wypełniona, ponieważ nie dokonał tego w łączności ze wszystkimi biskupami Kościoła katolickiego. Kolejni papieże: Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł I, choć okazywali szacunek objawieniom w Fatimie, to jednak nie zdecydowali się na spełnienie prośby Łucji.
Jan Paweł II 25 marca 1984 r. w duchowej jedności z niektórymi biskupami świata zawierzył świat Maryi. Siostra Łucja stwierdziła, że poświęcenie wciąż nie zostało przeprowadzone w pełni, ponieważ w trakcie ceremonii nie wspomniano o Rosji, a ponadto nie uczestniczyli w niej wszyscy katoliccy biskupi z całego świata.
Do ogólnoświatowego Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, włączyły się, co jest rzeczą oczywistą, Kościoły lokalne. W tym dniu, o godz. 17.00, również w naszej parafii, odbyło się takie nabożeństwo. Prowadził je ks. Łukasz Nizio. W obecności wystawianego Najświętszego Sakramentu oraz figury Matki Boskiej Fatimskiej, odmówiony został różaniec – część bolesna, a między poszczególnym tajemnicami śpiewane były suplikacje. Kulminacyjnym momentem uroczystości, było odmówienie Aktu poświęcenia:
…„My, zatem, Matka Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zawłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie, więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.”…
Dopełnieniem Aktu była całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu – “Adoracja bez Granic” . Rozpoczęła się ona 25 marca, po wieczornej Mszy św. i trwała do wieczornej Mszy św. 26 marca. Adoracja miała charakter przebłagalny, podczas której modliliśmy się się o:
– przebłaganie naszych grzechów,
– nasze własne nawrócenie,
– szacunek dla życia,
– panowanie pokoju Bożego na całym świecie, szczególnie w Ukrainie.
Z radością należy zaznaczyć, że w tym wydarzeniu udział wzięło wielu naszych parafian, w tym rodziny z dziećmi. Również podczas całodobowej adoracji, w kaplica adoracji było zawsze kilka osób.
Wojnę, która toczy się za wschodnią granicą, odczytujemy, jako wezwanie do nawrócenia, pokuty i modlitwy. Po raz pierwszy od wielu lat tak poważnie zagrożony jest pokój w Europie i na całym świecie. W tej dramatycznej chwili pragniemy zwracać się do Chrystusa, Pana i Zbawiciela, wołając o zmiłowanie.
Organizatorem wydarzenia “Adoracja bez Granic” jest Fundacja Solo Dios Basta, która w latach ubiegłych zapraszała Polaków do takich wydarzeń, jak „Polska pod Krzyżem” (2019), “Różaniec do Granic” (2017 r.), czy “Wielka Pokuta” (2016 r.).

  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.