DADzP_2022(6)

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 2022

Od roku 1998 uroczystość Zwiastowania NMP, 25 marca, obchodzona jest, jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Uroczyste przyrzeczenia składane przez wiernych podejmujących duchową adopcję, w imieniu Kościoła, przyjmowali ks. Łukasz Nizio, podczas porannej Mszy św. oraz ks. Grzegorz Kurzec, podczas wieczornej Mszy św.
Po odmówieniu przez wiernych Wyznania Wiary, w imieniu chcących przyjąć Duchową Adopcję, do celebransa, wystąpił z prośbą przedstawiciel tej grupy p. Zbigniew Piłat. Chcący przyjąć Adopcję ustawili się wzdłuż stopnia komunijnego i odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego oraz po odpaleniu od paschału świec, złożyli w obecności celebransa uroczyste przyrzeczenie. Duchowa Adopcja jest darem miłości, wyrazem troski o życie dziecka poczętego, którego imię zna tylko sam Bóg, a za które uczestnik codziennie modli się, odmawiając jedną tajemnicę Różańca św. oraz specjalną modlitwę.
W tym roku adopcję podjęło ok. 97 osób. Niestety liczba ta na przestrzeni kilku lat nie zwiększa się w istotny sposób.
Nie sposób w tym miejscu odwołać się do aktualnej sytuacji w naszym kraju. Po trwającej już ponad miesiąc, wywołanej przez Rosję barbarzyńskiej wojnie w Ukrainie, do naszego kraju przybyło ponad 2,2 mln. ukraińskich uchodźców, głównie kobiet z dziećmi. Jako skandaliczną, określić należy postawę feministycznych organizacji, które, jako jedyną pomoc, uciekającym przed piekłem wojny kobietom, oferowały aborcję farmakologiczną, czyli pigułki wczesnoporonne.
Dla wierzącego człowieka, jedną najbardziej dostępnych środków przeciwstawiania się tej fali zła jest ufna i konsekwentna modlitwa i szkoda, że tak niewiele wierzących osób, to rozumie. Wszak modlitwa związane z duchową adopcją, to raptem kilka minut dziennie. W tym dniu 25 marca, w Mszach św., zwłaszcza wieczorem, po której rozpoczęła się „Adoracja bez Granic”, uczestniczyło wielu wiernych. Duchową Adopcje Dziecka Poczętego podjęło tak niewielu…

  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.