świecenia diakonatu (10)

ŚWIĘCENIA DIAKONATU

W katedrze na Wawelu, w dniu 7 maja, w wigilię uroczystości św. Stanisława BM, siedmiu kandydatów przyjęło święcenia diakonatu z rąk metropolity krakowskiego.
Podczas ceremonii, w homilii ks. abp. Marek Jędraszewski powiedział: „Diakonat jawi się jako wejście w tajemnicę miłości – tajemnicę miłości Chrystusa do Kościoła”, zwracając uwagę, że Janowy opis ustanowienia Eucharystii kończy się stwierdzeniem „umiłowawszy swoich do końca ich umiłował”.
Alumni przyjmujący tegoroczne świecenia diakonatu wstąpili do WSD Archidiecezji Krakowskiej w 2017 r. Przyjętych wówczas zostało 36 kleryków z archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej. Patronami tego rocznika byli bł. Zbigniew Strzałkowski i bł. Michał Tomaszek, polscy franciszkanie misjonarze – męczennicy, zamordowani 9 sierpnia 1991 w Pariacoto w Peru.
Wśród nowych diakonów znalazł się także dk. Grzegorz Liput, który w ubiegłym roku w naszej parafii odbywał praktykę duszpasterską, a wcześniej studiując mieszkał w naszej świętojańskiej wspólnocie (pochodzi z Krościenka Wyżnego), angażując się duszpastersko w grupie studenckiej, gdzie odkrywał powołanie kapłańskie.
Nowy diakon Grzegorz, w dniu 7 maja, w sobotę prowadził, jak to już jest w tradycji, nabożeństwo majowe w naszym kościele.
Nowo wyświęceni diakoni podejmą w ciągu najbliższego roku posługę w parafiach i równocześnie rozpoczną ostatni okres formacji, przygotowujących ich do święceń kapłańskich, dlatego też polecają się modlitewnej pamięci.


fot: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Komentarze są wyłączone.