bierzmowanie A.D. 2022 (12)

BIERZMOWANIE AD. 2022

W sobotni wieczór, 28 maja, 67 młodych parafian, z świętojańskiej wspólnoty, przyjęło kolejny sakrament chrześcijańskiej inicjacji – bierzmowanie. Szafarzem był ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Koncelebrowaną Mszę św. wraz z Dostojnym Gościem sprawowali: ks. proboszcz Jerzy Serwin, ks. Dariusz Czapnik nasz rodak oraz ks. Tomasz Stec, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej, opiekun peregrynującej ikony Świętej Rodziny, która w tym dniu przybyła do naszej parafii.
Uroczystość rozpoczął hymn do Ducha Świętego.
Na początku Eucharystii przedstawiciele rodziców przywitali arcypasterza i poprosili o udzielenie Sakramentu Bierzmowania ich dzieciom. Po Ewangelii, w przepisanej liturgią formule, ks. proboszcz zwrócił się do ks. biskupa z prośbą o udzielenie Sakramentu Bierzmowania zgromadzonej młodzieży z parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie i na pytanie szafarza tego sakramentu, oświadczył o należytym przygotowaniu kandydatów, do przyjęcia tego wielkiego daru.
W tym miejscu należy tu wspomnieć, iż kandydatów do tej uroczystej chwili przygotowywał bezpośrednio ks. Łukasza Nizio.
Zwracając się do kandydatów, kard. Stanisław Dziwisz zauważył, że Apostołowie zamknięci w Wieczerniku po zesłaniu Ducha Świętego nabrali odwagi, żeby wyjść i głosić prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa. Wy również potrzebujecie umocnienia darami Ducha Świętego. Umocnienia waszej wiary i waszej woli – mówił metropolita senior podkreślając, że młodzi są narażeni na osłabienie wiary. Wyraził nadzieją, że dzięki umocnieniu darami Ducha Świętego młodzi będą świadczyć swoim życiem, że Jezus Chrystus żyje. kardynał dodał, że bierzmowanie umacnia też wolę, bo młodzi ludzie narażeni są na różnego rodzaju słabości i uzależnienia. – Aby to wszystko się dokonało, trzeba się modlić – mówił i przypomniał, że Jan Paweł II zwracał uwagę, że ten, kto się modli, inaczej widzi rzeczy, inaczej układają się jego sprawy w życiu osobistym.
W czasie homilii kard. Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę, że nawiedzenie ikony Świętej Rodziny jest dobrą okazją, by wyrazić Bogu wdzięczność za nasze rodziny. – Za takie, jakie są, bo przecież niezależnie od różnych ograniczeń każda rodzina jest dobrem nie do zastąpienia dla każdego dziecka – mówił metropolita senior i dodawał, że dziękczynnej modlitwie i powinna towarzyszyć modlitwa błagalna. kardynał zachęcał do powierzania Bogu wszystkich spraw, którymi żyją rodziny, a więc wszystkich problemów związanych z utrzymaniem rodziny i z wychowaniem dzieci. – Prośmy o pogłębianie wzajemnej miłości, o jedność naszych rodzin, również o ich ofiarność i solidarność z innymi rodzinami – wzywał i w tym kontekście gorąco zachęcał do codziennej albo przynajmniej częstej wspólnej modlitwy w rodzinie. – Opierając się na świadectwach rodzin, które taką modlitwę podejmują, mogę was zapewnić, że jest ona jednym z najlepszych sposobów do umacniania rodzinnych, małżeńskich i rodzicielskich więzi, do przezwyciężania napięć i konfliktów, które przecież pojawiają się w każdej rodzinie. Podjęcie decyzji o wspólnej modlitwie byłoby pięknym owocem przeżywanej peregrynacji i obecności ikony Świętej Rodziny we wspólnocie parafialnej – podkreślił kaznodzieja.
Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele bierzmowanych podziękowali ks. kardynałowi za posługę sakramentalną, modlitwę i udzielony sakrament bierzmowania, a księżom posługującym w naszej wspólnocie, za przygotowanie do tej niezwykłej chwili, czego wyrazem były wręczane im kwiaty. Przed rozesłaniem, w obecności peregrynującej Ikony Świętej Rodziny, przedstawiciel Rycerzy Kolumba poprowadził modlitwę – akt zawierzenia obecnych na uroczystości rodzin, Najświętszej Rodzinie z Nazaretu.
Pasterskie błogosławieństwo ks. kardynała Stanisława zakończyło uroczystość, po której nowo bierzmowani oraz służba liturgiczna zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z ks. kardynałem i kapłanami.

  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj (fot. K.Nowicka, AKBP, A. Franaszek)

Komentarze są wyłączone.