Boże Ciało 2022 (15)

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 2022

Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w diecezji Liège w Belgii. W wieku 16 lat otrzymała dar prywatnych objawień, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Biskup Liège, Robert z Thourotte, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. Po raz pierwszy uroczystość obchodzona była w Liège w 1246, a w 1317 ustanowiona jako święto dla całego Kościoła zachodniego.
W Polsce Boże Ciało po raz pierwszy wprowadził biskup Nankier w 1320 r., w diecezji krakowskiej. W 1420 r. na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. Istotnym wydarzeniem podczas obchodów tego święta były barwne, rozbrzmiewające śpiewem procesje, z Najświętszym Sakramentem oraz śpiewanie Ewangelii przy czterech ołtarzach, które przetrwały do naszych czasów.

***

Od wielu lat, uroczyste i publiczne wyznanie wiary, jakim jest procesja z Najświętszym Sakramentem, jest wspólnym przeżyciem parafii św. Jana Chrzciciela oraz Pana Jezusa Dobrego Pasterza. W tym roku, 16 czerwca uroczystości rozpoczęły się Mszą św., na przykościelnym placu w parafii sąsiadów. Mszę św., koncelebrowali proboszczowie obu parafii: ks. Dionizy Jedynak i ks. Jerzy Serwin. Przybyłych wiernych z obu parafii przywitał gospodarz.
Kazanie wygłosił ks. Mariusz Susek, kapłan wspomagający pracę duszpasterską w naszej parafii.
Nawiązując do przeczytanej w tym dniu perykopy (Łk 9. 11b-17), o cudownym rozmnożeniu chleba, ks. Mariusz powiedział, że kapłani zostali ustanowieni przez Chrystusa, jako współcześni apostołowie, aby rozdawać ludziom chleb Eucharystyczny. Dzisiejsze święto jest podziękowaniem za ten dar. Jesteśmy zaproszeni przez samego Chrystusa, aby przyjmować i spożywać Chleb, który jest lekarstwem na nasze duchowe dolegliwości. W dalszej części kaznodzieja postawił pytania pobudzające do refleksji: jak każdy z nas przyjmuje i przeżywa Eucharystię. Jest to wielka chwila prywatnej audiencji u samego Pana Boga. Temu służy też chwila ciszy po Komunii, aby być sam na sam z Bogiem. To czas na poruszenia serca, aby przedstawić swoje najgłębsze tajemnice, bolączki i radości. Pan pragnie przyjść do nas i nam błogosławić. Od nasz zależy jak my otworzymy swoje serce na Serce Jezusa. Kończąc ks. Mariusz postawił pytanie: czy wierzę w moc Eucharystii, a także zaapelował o częste, godne przyjmowanie Komunii Świętej.
Jednak pod koniec Mszy św. rozszalała się gwałtowna burza, z nieba spadły potoki deszczu, wręcz ściana wody. Wobec takiej nawałnicy, która w mgnieniu oka przemoczyła zebranych, procesja ul. Dobrego Pasterza została odwołana. Był to, pierwszy od początku wspólnych procesji przypadek, że z powodu warunków atmosferycznych, procesja nie mogła się odbyć.

  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.