imieniny s. Pauli i s. Samueli (19)

WAKACYJNE IMIENINY SIÓSTR NAZARETANEK

W dniu, kiedy Kościół czci św. Piotra i Pawła swoje imieniny obchodzi s. Paula Śpiewak. Natomiast s. przełożona, Samuela Oknińska obchodzi swoje imieniny dopiero 20 sierpnia, kiedy wspominany jest biblijny prorok Samuel. Jednakże z powodu wakacji te dwie uroczystości połączono. Dlatego też w dniu 29 czerwca został odprawiona w intencji obu sióstr wieczorna Msza św., którą sprawował ks. proboszcz.
Na początku Eucharystii życzenia w imieniu całej wspólnoty świętojańskiej obu siostrom, złożył przedstawiciel Duszpasterskiej Rady Parafialnej, a w imieniu zespołu duszpasterskiego celebrans.
Ze swej strony obie siostry serdecznie podziękowały za wspólną modlitwę w ich intencji, dobre słowa i atmosferę.
Po zakończeniu Mszy św., w ramach tradycyjnego imieninowego poczęstunku, obie siostry obdarowały obecnych w kościele słodyczami.

Komentarze są wyłączone.