pożegnanie ks. Łukasza i Dariusza (21)

PODZIĘKOWANIA DLA KS. ŁUKASZA NIZIO ORAZ KS. DARIUSZA PIETRZAKA

Decyzją ks. arcybiskupa z dnia 23 czerwca 2022 nasi wikariusze ks. Łukasz Nizio oraz ks. Dariusz Pietrzak, zostali powołani do pracy w nowych parafiach. Ks. Łukasz został mianowany wikariuszem w parafii św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach, zaś ks. Dariusz został mianowany wikariuszem w parafii św. Katarzyny w Nowym Targu. Równocześnie ks. Dariusz został także zwolniony zadań animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży w dekanacie Kraków-Prądnik.
W dniu 25 sierpnia, podczas wieczornej Mszy św., parafianie mogli podziękować obu kapłanom za posługę w naszej wspólnocie. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. Łukasz a współcelebransami byli wszyscy, pracujący w naszej parafii kapłani: ks. Dariusz Pietrzak ks. proboszcz Jerzy Serwin ks. Mariusz Susek, oraz ks. Grzegorz Kurzec.
Przed rozpoczęciem Eucharystii, za posługę w naszej parafii podziękował ks. proboszcz, który zaznaczył, że nie będziemy obu kapłanów żegnać, gdyż w przestrzeni duchowej nie ma rozstań ani pożegnań. Następnie ks. proboszcz podziękował za posługę duszpasterską i sakramentalną oraz za wszystkie prace i dzieła, jakie były udziałem księży Łukasza i Dariusza.
W krótkim kazaniu ks. Łukasz nawiązał do przeczytanej perykopy (Mt. 24, 42-51) i przywołując słowa: szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy powróci, zastanie przy tej czynności, podziękował w imieniu ks. Dariusza i własnym, za dar posługi w naszej wspólnocie oraz poprosił o pamięć i modlitwę.
Po koniec Najświętszej Ofiary zostały wygłoszone podziękowania. Rozpoczęły je przedstawiciele dzieci i młodszych ministrantów. Następnie słowa podziękowania wygłosiła przedstawiciele oazy młodzieżowej, lektorów, Żywego Różańca oraz Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
Ze swojej strony za wszystko dobro, jakiego doświadczyli posługując w naszej wspólnocie, podziękowali obaj kapłani, zaznaczając, że takie przenosiny wpisane są w życie kapłana, a każdy odchodzący kapłan zachowuje wdzięczną pamięć poprzedniej parafii. Aby jednak osłodzić moment rozstania, wierni mogli poczęstować się słodkościami.
Zebrani w kościele wierni wyrazili swoją wdzięczność obu kapłanom gromkimi brawami.
Po zakończonych uroczystościach, już w zakrystii, wielu parafian wyrażało wdzięczność, obu kapłanom. Podziękowania te składali zarówno parafianie indywidualnie jak i delegacje poszczególnych grup i wspólnot parafialnych.
Ks. Łukasz pracował w naszej parafii od roku 2017, zaś ks. Dariusz od 2018 i byli odpowiednio: ks. Łukasz 35, a ks. Dariusz 37 kapłanem w 40-letniej parafialnej historii.

  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj