Jubileuszowa pielgrzymka rodzin do Kalwarii (22)

JUBILEUSZOWA XXX PIELGRZYMKA RODZIN DO KALWARII.

W drugą niedzielę miesiąca, 11 września, odbyła się jubileuszowa XXX pielgrzymka rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii. Z naszej parafii na pielgrzymkę, autokarem, pod duchową opieką ks. proboszcza Jerzego Serwina, wyruszyła grupa tylko ok. 25 osób (być może, że wielu przyjechało tu też indywidualnie). Drugą połowę pielgrzymów w autokarze, stanowili parafianie od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, tak, więc była to wspólna pielgrzymka dwóch sąsiednich parafii.
W tym roku pogoda nie dopisała. Niebo zaciągnięte było ciężkimi chmurami, z których co jakiś czas padał mniejszy lub większy deszcz.
Mottem tegorocznej pielgrzymki były słowa św. Pawła, zaczerpnięte z pierwszego listu do Koryntian: Największa jest miłość (1 Kor 13,13).
Pielgrzymi zebrali się przy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej „U Piłata”, gdzie rozpoczęło się pasyjne nabożeństwo, przed którym, odczytane zostało słowo ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, skierowane do przybyłych, wprowadzające w misterium. W deszczowej aurze wyruszyli pątnicy na kalwaryjskie dróżki. Tradycyjnie wielki krzyż nieśli mężczyźni, natomiast zamiast cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej, w tym roku, kobiety niosły peregrynująca po naszej archidiecezji ikonę Najświętszej Rodziny (ikona przebywała w naszej parafii w dniach 28-29 maja 2022 r.). Tekst drogi krzyżowej przygotowali pp. Irena i Janusz Gruchałowie. Rozważania, wpisując się w motto tegorocznej pielgrzymki ukazywały, że każdą trudność w życiu społecznym, rodzinnym, małżeńskim, rozwiązać można, gdy istnieje prawdziwa miłość. Jest ona największa, czego dowody dał Chrystus podczas swojej Drogi Krzyżowej w Jerozolimie.
Koncelebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów Mszy św., wśród których był ks. bp. Jan Zając, a także nasz proboszcz ks. Jerzy Serwin, przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski. Na wstępie Najświętszej Ofiary, celebransów, służbę liturgiczną, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych: Wojewodę Małopolskiego p. Łukasza Kmitę, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej p. Marlenę Maląg, Małopolskiego Kuratora Oświaty p. Barbarę Nowak oraz licznie, mimo brzydkiej pogody, przybyłe do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymujące rodziny, przywitał o. Gracjan Adam Kubica OFM – kustosz sanktuarium.
W homilii metropolita nawiązując do przeczytanego pierwszego czytania (Wj 32,7-11.13-14) zauważył, że Izraelici, którzy zobowiązali się do posłuszeństwa Panu Bogu, odwrócili się od Niego, postępując jak ludzie pozbawieni zdrowego rozsądku. Wiedzieli, kto wyprowadził ich z Egiptu, a mimo to stworzyli posąg cielca i oddawali mu hołd. Arcybiskup stwierdził, że także dziś aktualne jest pytanie: jak to możliwe, by myśleć i działać wbrew zamysłom Boga. Jak to możliwe, że człowiek odwraca się od planu Stwórcy, który powołał do istnienia człowieka na swój obraz i podobieństwo, jako kobietę i mężczyznę. Człowiek współczesny tworzy sobie zupełnie nowe definicje tego, czym jest małżeństwo i rodzina, propagując związki jednopłciowe, zalecając swoisty „przemysł”, produkujący dzieci, opowiadający się za ideologią gender, promujący wszelkie ruchy, związane z LGBT+. Jak to jest możliwe? Przecież w gruncie rzeczy jest to wbrew zdrowemu rozsądkowi – pytał retorycznie kaznodzieja. Przypomniał, że jeden ze znanych polityków, ogłosił w swym programie przedwyborczym prawo, do aborcji na życzenie do 12 tygodnia stanu błogosławionego. Co to za partia, szukająca osób, które chciałyby uchwalić przestrzeń prawną do legalnego zabijania nienarodzonych dzieci? Co to za ludzie? Dając to kryterium absolutnie nie mówi się o życiu dziecka, o dobru kobiety, społeczeństwa, narodu – wskazał metropolita. W dalej części arcybiskup przypomniał bohaterską postawę Stanisławy Leszczyńskiej, której rodzina w trakcie okupacji była zaangażowana w działalność podziemną Narodowych Sił Zbrojnych. Cała rodzina została aresztowana, a Stanisławę osadzili Niemcy w KL Auschwitz. Pośród morza nienawiści i upodlenia godności ludzkiej, pracowała jako położna, aż do momentu wyswobodzenia obozu przez Armię Czerwoną. Przeciwstawiając się władzom obozowym, które kazały mordować nowonarodzone dzieci, przyjęła wiele porodów. Obecnie toczy się jej proces beatyfikacyjny. Byli ludzie,którzy w tamtych nieludzkich warunkach, jak św. Maksymilian Kolbe, tworzyli etos Europy, wpisują się w wielką tradycję chrześcijaństwa.
W dalszej części homilii metropolita przypomniał dramatyczne słowa Jana Pawła II, który w jednej z pielgrzymek do Ojczyzny, w Kielcach podkreślał, że Polska jest jego Ojczyzna i Matką i boli go sprzeniewierzanie się wartościom chrześcijańskim, które w trudnych czasach były dla Polski spoiwem budującym jedność rodaków. Kończąc celebrans podkreślił, że właściwą drogą jest zapatrzenie się w przykład Świętej Rodziny. Przypomniał o peregrynacji ikony Świętej Rodziny w Archidiecezji Krakowskiej, dzięki której wierni odkrywali jak wielkie i wspaniałe jest życie, dane przez Boga, jak święte są związki małżeńskie i fundamentalne rodziny Bogiem silne.
Pod koniec Przenajświętszej Ofiary, za wspólna modlitwę podziękował ks. dr Paweł Gałuszka – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, a z okazji jubileuszu pielgrzymki premier p. Mateusz Morawiecki, złożył na ręce abp. Marka Jędraszewskiego list gratulacyjny, który odczytała p. minister Marlena Maląg.
Metropolita, na prośbę oo. Bernardynów, poświecił kopię ikony Najświętszej Rodziny oraz tradycyjnie ziarno pod nowy zasiew zbóż.
Po skończonych uroczystościach rozpoczął się koncert zespołu Moja Rodzina, jednakże deszcz trochę pokrzyżował te plany.
Według informacji podanej przez Kurię Metropolitalną, w XXX Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, mimo brzydkiej pogody, wzięło udział 60 tysięcy uczestników.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć

Komentarze są wyłączone.