Vox Clamantis (23)

PARAFIALNY CHÓR VOX CLAMANTIS SKOŃCZYŁ 5 LAT

We wrześniu, w roku 2017, z inicjatywy ówczesnego wikariusza, ks. Pawła Ochockiego, utworzony został parafialny chór mieszany Vox Clamantis, który pierwotnie liczył 35 osób. Dyrygentem chóru została i jest nadal Pani Dominika Cieślik-Lauf. Obecnie chór liczy 24 osoby.
Chcąc uczcić 5-letnią rocznicę swego powstania, w dniu 25 września odbył się w naszej świątyni koncert Jubilate Deo. Chór uświetnił swoim śpiewem Mszę św. o godz. 13.30, a bezpośrednio po niej miał miejsce występ, który rozpoczął się hymnem Gaude Mater Polonia. Śpiewowi towarzyszyły organy, na których grał p. Jakub Kamiński. Następnie dyrygent, p. Dominika Cieślik-Lauf, przedstawiła historię powstania chóru oraz zapowiedziała i omówiła treść koncertu.
Pierwszą częścią koncertu był występ a cappella, na którą składało się 6 utworów. Były to trzy utwory, o charakterze eucharystycznym, włoskiego kompozytora Lorenzo Perosiego: „O fons amoris” (O źródło miłości), „O Sacrum Convivium” (O Święta Uczto) oraz „Salutaris Hostia” (O Zbawcza Hostio).
Lorenzo Perosi (ur. 21 grudnia 1872 w Tortonie, zm. 12 października 1956 w Rzymie) był duchownym katolickim i kompozytorem muzyki sakralnej. Po 1894 roku rozpoczął studia nad chorałem gregoriańskim w opactwie Solesmes we Francji, co skutkowało tym, że na początku XX w. chorał gregoriański był stopniowo przywracany w katolickich świątyniach na całym świecie. W latach 1898–1956 był dyrektorem chóru kaplicy Sykstyńskiej.
Następne 3 utwory śpiewane a cappella, były kompozycjami polskich autorów: Jana Maklakiewicza (1899-1954) ”Najświętsza Panno”, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (kapłan żyjący na przełomie XVII/XVIII wieku, związany z Krakowem) „Omni die” oraz Antoniego Chlondowskiego (1884- 1963, kapłan, salezjanin, brat prymasa Polski Augusta Hlonda) „Maryjo ja Twe dziecię”.
W części drugiej koncertu zostały wykonane dwa utwory na chór mieszany i organy (p. Jakub Kamiński): „Conticorum Iubilo” Georga Friedricha Händela oraz „Laudate Dominum” Charlesa-François Gounoda.
Zebrani w świątyni słuchacze nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.
Na zakończenie p. Dominika Cieśłik–Lauf podziękowała zebranym za wysłuchanie koncertu, chórzystom za ich pracę, ich rozwój i wspaniałą atmosferę w zespole, a ks. proboszczowi za duchową opiekę i wsparcie. Jak podkreśliła p. Dominika misją chóru jest uświetniane uroczystości w naszej świątyni, choć chór koncertuje również już w innych miejscach Krakowa.
Wyrazem wdzięczności za pracę były kwiaty, które p. dyrygent w imieniu całego zespołu wręczył jeden z chórzystów.
Swoje podziękowania dla całego chóru oraz pracy p. dyrygent wyraził ks. proboszcz Jerzy Serwin, a wyrazem tego był wniesiony jubileuszowy tort z zapaloną świecą w kształcie liczby 5.
Jako bis chór wykonał utwór „Conticorum Iubilo”.
Po zakończonym koncercie słuchacze mogli wpisać się do kroniki chóru, zaś chórzyści i zaproszeni goście udali się na spotkanie w parafialnej auli, gdzie dokonano konsumpcji jubileuszowego tortu.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć

Komentarze są wyłączone.