Zaduszki (26)

MODLITWY ZA ZMARŁYCH

W uroczystość Wszystkich Świętych, po Mszy św. o godz. 13.30, wyruszyła z naszej świątyni procesja, połączona z modlitwą za zmarłych do pięciu stacji: kaplicy św. Janów, cmentarza, groty Matki Bożej krypty z grobem ks. Grzegorza Cekiery oraz nowego kurhanu. Przy każdej stacji, po modlitwie i wypominkach, miało miejsce okadzenie symbolicznych grobów i aspersja (pokropienie wodą święconą).Przy każdej ze stacji następowały wypominki oraz modlitwy za zmarłych biskupów, kapłanów pracujących w naszej parafii, szczególnie za spoczywającego w krypcie ks. prałata Grzegorza Cekierę, zmarłych parafian, dobrodziejów i budowniczych kościoła, za zmarłych rodziców, krewnych, ofiary wojen i przemocy, a także wszystkich spoczywających na naszym przyparafialnym cmentarzu. Nabożeństwo zakończyło się przy nowym kurhanie (przeniesienie ziemi ze starego kurhanu do nowego miało miejsce 13 października br.). Pieśń „Witaj Królowo Matko Miłosierdzia” oraz kapłańskie błogosławieństwo zakończyło to nabożeństwo.
W Dzień Zaduszny, który jest szczególnym dniem modlitw za zmarłych, nasze myśli wracają się ku oczekującym dopuszczenia do chwały w niebie. Po wieczornej Mszy św. wyruszyła, przy śpiewie pieśni wielkanocnych, procesja wstawiennicza za zmarłych, do nowego kurhanu, gdzie rozpoczęły się modlitwy z wypominkami za zmarłych: biskupów, kapłanów i diakonów naszej Archidiecezji, za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii, zmarłych braci z zakonu Dominikanów i siostry ze zgromadzeń zakonnych: służebniczek, nazaretanek i albertynek, za naszych rodaków, poległych na frontach, w obozach i miejscach kaźni, za wiernych zmarłych, którzy pracę, cierpienia, zdolności i wykształcenie oddali na służbę naszej parafii. Następnie nastąpiła aspersja i okadzenie kurhanu oraz ziemi z cmentarzy przyniesionej przez parafian, która dosypana została do kurhanu.
Pieśń „Witaj Królowo Matko Miłosierdzia” oraz kapłańskie błogosławieństwo zakończyło nabożeństwo.
Obu nabożeństwom przewodniczył ks. proboszcz, a w asyście liturgicznej uczestniczyli wszyscy posługujący w naszej wspólnocie kapłani.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć