Jasna Góra (27)

 

PARAFIALNA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ – A. D. 2022

Tradycyjnie, od roku 1978, nasi parafianie udają się w listopadzie, w autokarowej pielgrzymce, na Jasną Górę, jako dziękczynienie za utworzenie parafii i budowę świątyni. W roku bieżącym pielgrzymka ta miała miejsce w dniu 19 listopada. Mimo listopada, aura przypominał już nieco zimę, a po drodze nawet była śnieżyca. Ale po przybyciu na Jasna Górę wyszło słońce, choć panował już lekki mróz.
Podróż rozpoczęła się wspólna modlitwą, w tym śpiewem Godzinek o niepokalanym poczęciu NMP, różańcem i śpiewem piosenek religijnych. Był też czas, aby porozmawiać ze współpielgrzymami. Na miejsce pielgrzymi przybyli ok. godz 10.00 i z parkingu udali się kaplicy Cudownego Wizerunku, aby przywitać się z Matką Bożą. Tam też o godz. 11.00 odprawiona została Msza św. Koncelebrze przewodniczył nasz ks. proboszcz Jerzy Serwin. Wraz z nim Eucharystię sprawowało 12 kapłanów, z różnych parafii oraz stowarzyszeń katolickich naszego kraju. Przybyłych przywitał znany nam paulin o. Zbigniew Ptak, który głosił tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. On także wygłosił kazanie, którego treścią było wskazanie na nadprzyrodzoną i nieskończona wartość Mszy św. Siłą rzeczy kaznodzieja omówił tylko kilka momentów Najświętszej Ofiary, jako rzeczywistość dotykającej samego Nieba. Zaakcentował także i nasz udział – Ludu Bożego, który również w niektórych momentach Mszy św. staje się kapłanami, gdyż proszą i modlą się za innych ludzi, najczęściej swoich bliskich. O. Zbigniew podkreślił także rolę stojącego przy ołtarzu kapłana, który przewodniczy świętemu zgromadzeniu, jako osoby, przez która działa sam Chrystus.Od naszej wiary w tą rzeczywistość, zależą owoce przeżywanej Mszy św.
Głosząc słowo Boże, o. Zbigniew zaznaczył, że ograniczenia czasowe nie pozwalają szerzej rozwinąć tego tematu, ale zwracając się do pątników z parafii św. Jana Chrzciciela powiedział, iż jest to takie krótkie przypomnienie głoszonych u nas, w Wielkim Poście rekolekcji (dla zainteresowanych, to na naszej internetowej stronie parafialnej, są dostępne nagrania tych rekolekcji, które można odsłuchać).
Po Mszy św. był czas wolny, który można było przeinaczyć na indywidualną modlitwę, zzwiedzanie Jasnogórskiego Klasztoru lub posiłek. Ostatnim punktem pielgrzymkowego programu była Droga Krzyżowa na Wałach. Przed jej rozpoczęciem czekała na nas radosna niespodzianka: przybyła do naszej grupy, aby również uczestniczyć w tym nabożeństwie, s. Hiacynta, która przez wiele lat posługiwała w naszej wspólnocie, a do 2 lat pracuje w jednej z nowych parafii w Częstochowie. Naszego miłego gościa wielu parafian witało z wielką radością i serdecznością.
Drogę Krzyżową prowadził ks. proboszcz, a jej rozważania oparte były o Hymn o miłości św. Pawła (1 Kor 13, 1-13) – Chrystus, jako Ten, który wszystkie przymioty miłości wypełnił i my ludzie grzeszni, którym tak trudno odpowiedzieć miłością na miłość naszego Pana.
Droga powrotna upłynęła na wspólnej modlitwie, Koronką do Bożego Miłosierdzia i śpiewem pieśni i piosenek religijnych.
Listopadowy dzień zakończył się i szybko zapadł zmrok. Cało i szczęśliwe pielgrzymi przybyli do Krakowa, dziękując Bogu i Bożej Matce za udany i owocnie spędzony czas, udaną pogodę i bezpieczną podróż.
W pielgrzymce uczestniczyło 100 osób, które pielgrzymowały 2 autokarami, pod duchową opieka ks. Jerzego Serwina i s. nazaretanki Samueli Oknińskiej.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć