Nowi Ministranci (4)

NOWI MINISTRANCI

W ubiegły roku, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata miało miejsce błogosławienie chłopców – kandydatów do zaszczytnej służby ministrantów. W końcu, po kilku miesiącach przygotowań, w dniu 19 marca 2023 nastąpił ten moment, gdy chłopcy ci otrzymali błogosławieństwo, aby wstąpić w szeregi pomocników kapłana podczas sprawowania świętej Liturgii i innych nabożeństw.
Uroczystość odbyła się podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 10.30. Po czytaniach słowa Bożego i kazaniu ks. Michała, nastąpił obrzęd błogosławieństwa. Padło polecenie, aby ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo wystąpili. W tym momencie do stopnia komunijnego podeszło, trzymając na rękach ministranckie stroje liturgiczne ośmiu chłopców, których imiona i nazwiska wyczytał prowadzący uroczystość ks. Michał Kwiecień: Marcel Batko, Franciszek Dziekciarz, Szymon Filipek, Daniel Molęda, Filip Suder, Tadeusz Warzecha, Zahar Wilczyk, Jan Zawisza, zaś każdy z chłopców potwierdził swoją obecność. Następnie prowadzący ceremonię kapłan, w imieniu kandydatów, poprosił celebransa o udzielenie błogosławieństwa i przyjęcia ich do grona ministrantów. Przyjmując prośbę, ks. proboszcz wyraził swoją radość, że powiększyło się grono ministrantów, podziękował ks. Michałowi – opiekunowi parafialnej służby liturgicznej, za przygotowanie chłopców do zaszczytnej służby przy ołtarzu Pańskim oraz skierował do chłopców słowa zachęty, aby swoją posługę wypełniali gorliwie traktując ją jako misję. Następnie, wobec zgromadzonej w świątyni wspólnoty parafialnej, kandydaci wyrazili swoją wolę ochotnej i gorliwej służby Chrystusowi, po czym celebrans udzielił im błogosławieństwa do pełnienia ministranckiej posługi. Ostatnim aktem uroczystości było poświęcenie ministranckich strojów liturgicznych, które, przy pomocy swoich rodziców, chłopcy ubrali i już jako ministranci, po stopniach ołtarza przeszli, zajmując w prezbiterium przeznaczone dla nich miejsca.
Po zakończonej Liturgii, nowi ministranci zrobili sobie wspólne zdjęcie wraz z ks. proboszczem, ks. Michałem oraz obecnej na tej Mszy św., przełożonej generalnej zakonu nazaretanek, s. Angeli Marie Mazzeo.
Liturgię Eucharystii ubogacił śpiewem zespół „Świętojańskie nutki” pod kierunkiem s. Pauli Śpiewak.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć