26 kościół stacyjny (6)

#CiszaDlaKrakowa
26 WIELKOPOSTNY KOŚCIÓŁ STACYJNY

W czwarty czwartek Wielkiego Postu nasza świątynia była miejscem 26 spotkania stacyjnego, w ramach wielkopostnego pielgrzymowania arcypasterza i wiernych po kościołach krakowskich. Wieczornej Mszy św. przewodniczył ks. bp. Jan Zając, z którym w koncelebrze sprawowali Eucharystię: ks. proboszcz Jerzy Serwin, ks. Michał Kwiecień nasz wikariusz oraz goszczący,  były nasz wikariusz, a obecnie proboszcz w parafii św. Mikołaj w Krakowie, ks. Józef Gubała.
Witając na wstępie Dostojnego Gościa, wszystkich przybyłych kapłanów oraz wiernych, ks. proboszcz podkreślił, że liturgia dzisiejsza ma wielowymiarowy charakter. Wielkopostne pielgrzymowanie arcypasterza do  naszej świątyni, służy nie tylko pogłębieniu więzi z obchodzącą 40 rocznicą powstania świętojańską wspólnotą, a także jest okazją do przeżycia jeszcze dwóch parafialnych uroczystości: przyjęcia sakramentu umocnienia przez młodzież oraz dziękczynienia z 10 letnia posługę trzech nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej: Antoniego Franaszka, Marka Jakubowskiego i Krzysztofa Ożoga, którzy dokładnie dziesięć lat temu, w dniu 23 marca 2013 r. przyjęli z rąk ks. bp. Jana błogosławieństwo do tej posługi.
Po wystąpieniu ks. proboszcza, głos zabrali rodzice kandydatów do bierzmowania, prosząc ks. bp. Jana o udzielenie im tego sakramentu.
Po Liturgii Słowa, z homilią do wiernych, ale przede wszystkim do 75 osobowej grupy młodzieży, oczekujących na przyjęcie sakramentu bierzmowania, zwrócił się ks. bp. Jan.
Kaznodzieja zauważył, że Jezus spotykał się z odrzuceniem, mimo znaków i cudów jakie uczynił, a postawa taka jest przejawem zatwardziałości serc i nie jest obca także współczesnym ludziom. Są tacy, którzy bronią się przed tym, by Jezus był ich Panem i Zbawicielem nie chcąc wejść na Jego ścieżkę. Życie chrześcijańskie powinno być wzorowane na Jezusie. Jego życie było świadectwem miłości Ojca – podkreślił hierarcha. Przez chrzest wierni zostali powołani by być świadkami miłości, która odkupiła od grzechu i śmierci. To powołanie dotyczy wszystkich: zarówno starszych, jak i młodych, którzy stają na porogu drogi życia. Jednakże współcześnie nie jest łatwo być świadkiem Jezusa, gdy postawa chrześcijańska jest niedoceniana lub wyśmiewana.
Ks. bp Jan wskazał na trzy słowa, które Jezus skierował do wszystkich chrześcijan. Pierwsze z nich to: „wierzcie”. Nie jest łatwą rzeczą przyjąć i wypełnić słowa Boga, ale Jezus pomaga zrozumieć i rozpoznać Bożą prawdę oraz na nią odpowiedzieć. Trzeba sięgać do Bożego słowa i pogłębiać wiedzę religijną. – Nieposyłanie dziecka na religię, godzenie się na to, że nie korzysta z nauki Bożej jest grzechem – zauważył ks. biskup i poprosił młodych, by otwierali umysły na Boże światło.
Drugim słowem skierowanym przez Jezusa do ludzi jest: „ufajcie”. Łatwo jest poznać Bożą prawdę, ale by iść tą drogą, pokonując słabości i ciemność, potrzebna jest moc Ducha Świętego. Należy korzystać z Bożej łaski podczas codziennej i systematycznej modlitwy oraz przystępowania do sakramentu Eucharystii i pokuty. Kaznodzieja podkreślił, że bez światła Bożego ludzie nie mogą przejść do życia wiecznego i wskazał na konieczność brania odpowiedzialności za swe słowa oraz decyzje.
Trzecie słowo Chrystusa to „miłujcie się”. Jezus daje samego siebie w Eucharystii, by poprzez zjednoczenie z Nim iść drogami miłości. Należy być dobrym i miłować bliźniego na wzór samego Jezusa – dawać siebie, aby miłość Boża dotarła do serc innych. Biskup podkreślił, że sakrament bierzmowania jest rozpoczęciem drogi powołania. Jezus mówiąc „miłujcie się wzajemnie” posyła moc, by podejmować swe powołanie z czystym sercem i sumieniem, a nie z przymusu. – Oto przed nami otwiera się źródło Bożej miłości – podkreślił.
Na zakończenie swej homilii, celebrans zwrócił się z apelem do młodych by wyrzekli się szatana. Zły duch to nie tylko straszydło, ale rzeczywistość, która potrafi człowieka zniewolić i zniszczyć. Kaznodzieja podkreślił, że trzeba walczyć z ojcem kłamstwa i zwyciężać, wbrew zamętowi świata. Poprosił zebranych, by wyznali swą wiarę i wskazał na konieczność błagania Boga, by stale ją umacniał. – Oto czas, byśmy z głęboką wiarą, nadzieją i miłością szli na spotkanie z Jezusem, który przynosi nam najwspanialszy dar: dar Ducha Świętego – zakończył ks. biskup Jan.
Następnie rozpoczął się obrzęd udzielania sakramentu bierzmowania. Wcześniej ks. proboszcz zapewnił ks. biskupa o należytym przygotowaniu kandydatów do tego, aby mogli oni otrzymać ten wielki dar.
Kończąc uroczystość ks. biskup jeszcze raz zwrócił się do młodych, aby patrząc na pamiątkę przyjęcia sakramentu bierzmowania – krzyż, pamiętali, że Chrystus chce towarzyszyć w każdej chwili naszego życia. Jako przykład podał zamordowaną w Boliwii kilka lat temu młodą dziewczynę, Helenę Kmieć, uzdolnioną w wielu dziedzinach wolontariuszkę, która przede wszystkim swoją postawą i pracą ewangelizowała dzieci z biednych rejonów Afryki i Ameryki Płd.
Za otrzymany dar umocnienia w Duchu Świętym, szafarzowi tego sakrament oraz kapłanom przygotowujących ich do tej chwili podziękowali przedstawiciele młodzieży. W tym roku również ks. bp Jan Zając obchodzi jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich. Z tej okazji, gratulacje w imieniu naszej świętojańskiej wspólnoty, złożył ks. proboszcz Jerzy Serwin, a jako dar parafii złożona została jubilatowi codzienna modlitwa w ramach apostolatu Margaretka, którą w uroczysty sposób w tym dniu podjęło 7 osób, zaś parafialny chór Vox Clamantis, który uświetniał uroczystość, odśpiewał diamentowemu jubilatowi utwór Georga Friedricha Händela „Conticorum Iubilo” .
Przed rozesłaniem, przedstawiciel Rycerzy Kolumba poprowadził modlitwę – akt zawierzenia obecnych na uroczystości rodzin, Najświętszej Rodzinie z Nazaretu.
Pasterskie błogosławieństwo ks. biskupa Jana zakończyło uroczystość, po której nowo bierzmowani, już tradycyjnie, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z celebransami.
Pewnym nowym elementem wielkopostnego pielgrzymowania do kościołów krakowskich była, po zakończonej uroczystości, adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu: #CiszaDlaKrakowa.

  1. więcej zdjęć fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej → kliknij tutaj
  2. homilia ks. bpa Jana (czas: 00:39:26; rozm: 13,5MB → kliknij tutaj