DADzP (7)

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 2023

Od roku 1998 uroczystość Zwiastowania NMP, 25 marca, obchodzona jest, jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Uroczyste przyrzeczenia składane przez wiernych podejmujących duchową adopcję, w imieniu Kościoła, przyjmowali ks. Michał Kwiecień, podczas porannej Mszy św. oraz ks. Mariusz Susek, podczas wieczornej Mszy św.
Po odmówieniu przez wiernych Wyznania Wiary, w imieniu chcących przyjąć Duchową Adopcję, do celebransa, wystąpił z prośbą animator tej grupy p. Zbigniew Piłat. Chcący przyjąć Adopcję ustawili się wzdłuż stopnia komunijnego i odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego oraz po odpaleniu od paschału świec, złożyli w obecności celebransa uroczyste przyrzeczenie. Duchowa Adopcja jest darem miłości, wyrazem troski o życie dziecka poczętego, którego imię zna tylko sam Bóg, a za które uczestnik codziennie modli się, odmawiając jedną tajemnicę Różańca św. oraz specjalną modlitwę.
Po złożonym przyrzeczeniu, na porannej Mszy św., do zebranych ze słowem Bożym zwrócił się ks. Michał (podczas wieczornej Mszy św., która odprawiana była już wg formularza niedzielnego, miała miejsce pierwsza nauka rekolekcyjna, którą wygłosił ks. Marcin Rozmus). Duchowa adopcja jest wyjątkowym darem, gdyż w ten sposób, adoptujący staje się duchowym rodzicem, dla tych, którzy sami bronić się nie mogą. Być może modlitwa nasza sprawi, że kobietę decydującą się na zabicie swego dziecka, sam Bóg natchnie taką refleksją, iż odstąpi ona od pierwotnej decyzji. W dalszej części kazania ks. Michał przytoczył dane statystyczne, pokazujących ilość legalnych – ze wskazań lekarskich, aborcji w Polsce: w roku 2021 było ich 107, gdy w latach poprzednich było ich ponad 1000 rocznie. Był to też m.in. skutek modlitwy.
W tym roku adopcję podjęło ok. 89 osób. Niestety liczba ta na przestrzeni kilku lat nie zwiększa się, a nawet – w porównaniu z rokiem ubiegłym (92 adopcje) ulega zmniejszeniu. Przytoczone przez ks. Michała, podczas kazania dane, dają nadzieję, ale może jest to też  powodem wściekłej nagonki i ataków przemocy, włącznie z przemocą fizyczną, środowisk proaborcyjnych na osoby z ruchów pro-life. Niewątpliwie istnieje w Polsce nielegalne podziemie aborcyjne oraz aborcyjna turystyka, propagowana i sponsorowana przez środowiska proaborcyjne. Te same środowiska, w nielegalny sposób, wbrew przepisom dot. rozprowadzania farmaceutyków dokonują dystrybucji środków wczesnoporonnych. I tutaj jednak pojawiła się już pierwsza jaskółka – jedna z tych osób został przez sąd skazania, za uprawianie tego procederu. Kolejnym negatywnym zjawiskiem, jest praktycznie brak w takich uroczystościach ludzi młodych, w wieku produkcyjnym. Oczywiście jest ono odbiciem szerszego zjawiska, gdyż m.in. w wyniku nachalnej propagandy przeciw rodzinie i wartościom chrześcijańskim, w bardzo szybkim tempie powiększa się luka pokoleniowa wśród wiernych.
Modlitwa związana z duchową adopcja to raportem kilka minut. Szkoda, że tak niewielu podejmuje ją, ale żyjemy nadzieją, że tak niewielu, może uratować bardzo wielu.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć lub kliknij tutaj
  2. kazanie ks. Michała → kliknij tutaj (czas: 00:09:21; rozm: 3,2 MB)