gość z Ukrainy o. Stanisław Mański (10)

PODZIĘKOWANIA Z UKRAINY

W naszej parafii, na prośbę proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Starokonstantynowie na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, Rycerze Kolumba z Rady 15128, przeprowadzili 2 krotnie – wiosną i jesienią ub. roku zbiórkę potrzebnych produktów dla mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy.
W dniu 3 maja, w uroczystość NMP Królowej Polski, do naszej parafii zawitał o. Stanisław Mański – kapucyn Prowincji Krakowskiej, proboszcz parafii w Starokonstantynowie.
Na wszystkich odprawianych w tym naszej świątyni, Mszach św., o. Stanisław głosił słowo Boże.
W pierwszej części kazania odniósł się do przeczytanego fragmentu Apokalipsy, dokonując jej egzegezy i przedstawił na bardzo szerokim tle biblijnym Starego i Nowego testamentu rolę Matki Bożej, Królowej, w dziele zbawienia świata. Natomiast w drugiej części podzielił się doświadczeniem życia na Ukrainie w czasie wojny.
Starokonstantynów to niewielkie, 40 tys. miasto, przede wszystkim baza wojskowa z jednym z największych na Ukrainie lotnisk. W Ukrainie rzymscy katolicy to raptem miej niż 1% mieszkańców, a jego parafii liczy ok. 300 wiernych. Po wybuchu wojny 24 lutego 2022 roku, wielu mieszkańców opuściło swoje domy. Zostali ci, którzy nie mieli pieniędzy, aby wyjechać, lub tacy, którym wiek lub stan zdrowia na to nie pozwolił. Z drugiej strony przybyło wielu uciekinierów z terenów okupowanych przez Rosjan. Bardzo często ludzie ci nie mieli niczego, czasami jedyna rzeczą, która uciekając zabrali ze sobą, były dokumenty. Grupa ok. 30 parafian zorganizowała pomoc. Przez ten czas wydano ok. 40 tys. paczek.
W imieniu swoich parafian, a także tych, którzy otrzymali pomoc o. Stanisław wyraził ogromną wdzięczność, za okazana pomoc i serce, którym Polacy podzielili się z potrzebującymi Ukraińcami. Ci ludzie, tak doświadczeni wojną, pragną miłości, akceptacji i ciepła. Historia relacji polsko – ukraińskich nie jest wolna od trudnych doświadczeń, ale płaszczyzna dobra jest miejscem do wzajemnego porozumienia, gdyż Pan Bóg, nawet z najtrudniejszych doświadczeń, nawet takich jak wojna, potrafi wyprowadzić dobro. Kończąc nasz gość poprosił o modlitwę za Ukrainę, za mieszkających tam ludzi, a także wolontariuszy oraz kapłanów, braci i siostry zakonne, które tam pracują.
Po skończonej Mszy św. o. Stanisław wraz z Rycerzami Kolumba kwestował na rzecz potrzebujących na Ukrainie.
W kilka dni później, o. Stanisław przysłał na ręce ks. proboszcza podziękowania, w których czytamy: (…) pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i możliwość głoszenia Słowa Bożego w parafii Św. Jana Chrzciciela w Krakowie w Uroczystość NMP Królowej Polski, 3 maja 2023. Doświadczyłem niesamowitej życzliwości ze strony Księdza Proboszcza, Księży Wikariuszy, Rycerzy Kolumba i wszystkich współpracowników Parafii. Największym bogactwem tej parafii są ludzie, wspaniali, o dobrym sercu, życzliwi i radośni. Zebraliśmy w tym dniu kwotę niemal 28 tys. zł. Jest to dla nas kwota ogromna. Te środki pozwolą nam przez dłuższy czas normalnie funkcjonować w warunkach wojny. (…). Zapewniam, że Bracia Kapucyni ze Starokonstantynowa, parafianie i osoby które znalazły tymczasowe schronienie na terytorium naszej parafii pamiętają codziennie o dobrodziejach naszej wspólnoty parafialnej.

  1. o. Stanisław Mański – kazanie do odsłuchania – mp3 → kliknij tutaj (czas: 00:20:10; rozm: 6,12MB)