nowi członkowie HS-NSPJ (11)

NOWI CZŁONKOWIE STRAŻY HONOROWEJ NSPJ


Obchodzimy dzisiaj, 8 maja, uroczystość św. Stanisława BM, głównego Patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Jest on patronem ładu moralnego, ale przede wszystkim stróżem Ewangelii i dobrym pasterzem. (…) Dzisiaj w katedrze na Wawelu wyświęconych zostało 13. diakonów naszej Archidiecezji, a nam przychodzi radować się piękną chwilą, bo do tych diakonów dołączy dzisiaj dziewięcioro czcicieli Serca Pana Jezusa – nasi parafialni diakoni, którzy podejmują służbę, czyli diakonię przy Sercu Bożym. I podczas tej Mszy św. zostaną przyjęci do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Otoczmy ich modlitwą, jak również dzisiejszych solenizantów: Stanisławy i Stanisławów
– takimi m.in. słowami, w poniedziałek 8 maja 2023 r., rozpoczął wieczorną Eucharystię ks. Mariusz Susek, opiekun duchowy Straży Honorowej NSPJ w naszej parafii.
W okolicznościowej homilii celebrans nawiązał do przeczytanego fragmentu Ewangelii wg św. Jana o dobrym pasterzu. Zawarte tu słowa są mocnym odzwierciedleniem tego, co czuje Jezus, jakie jest Jego serce. Mówi do nas: „Poczujcie bicie Mojego Serca, które jest pełne troski o was. Nikt i nic nie może was oderwać od Mojej miłości”.
Przykładem dla nas jest św. Stanisław, który poniósł męczeńską śmierć na Skałce z miłości do Serca Jezusa. Bronił Ewangelii, ładu moralnego, którego nie zachował król Bolesław Śmiały. „Być odważnym głosicielem Chrystusa, być blisko przy sercu Boga – to sztuka życia i czuwać przy Jezusie, który mówi: Moje Serce jest otwarte, pełne miłości, a jednocześnie to serce walczy o każdego człowieka. Stąd idea Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby wynagradzać Sercu Bożemu i Je czcić” – podkreślił ks. Mariusz. Przypomniał, iż 350 lat temu Pan Jezus objawił się we Francji św. Małgorzacie Marii Alacoque, ukazując postać swego serca złożył obietnice dotyczące kultu. Od tego czasu idea bycia przy Sercu Jezusa jest mocno zakorzeniona także w Polsce w wielu parafiach. W naszej świętojańskiej wspólnocie Straż Honorowa powstała 5 października 2001 r., której pierwszym opiekunem był ks. prałat Grzegorz Cekiera. Dzisiaj kolejne dziewięć osób zobowiąże się do czuwania przy Sercu Jezusa w odpowiednim czasie, wynagradzać i prosić za tych, którzy potrzebują łaski żywej wiary.
Po homilii śpiewem hymnu „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” rozpoczęła się ceremonia przyjęcia do Straży Honorowej dziewięciu osób. Kandydaci podeszli do stopnia komunijnego, a ks. Mariusz przypomniał im o zadaniach i zobowiązaniach członka Straży Honorowej. Następnie kandydaci wypowiedzieli swoje przyrzeczenia. Uczyniły to następujące osoby: Agnieszka Branicka, Jacek Fitt, Stanisław Feliks Demidowski, Jolanta Kucała, Lidia Ratuszna-Mroczka, Katarzyna Pałasz, Katarzyna Pańczyszyn, Stanisław Sondej i Aleksandra Szlemp. Kapłan poświęcił i wręczył nowo przyjętym członkom Straży medaliki, na których awersie jest krzyż Chrystusa na Golgocie i Straż Honorowa, a na rewersie „zegar czuwania”.
Tej szczególnej uroczystości towarzyszył poczet sztandarowy świętojańskiej Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć