nowi lektorzy (12)

NOWI LEKTORZY SŁOWA BOŻEGO

W piątek 12 maja, po całorocznym przygotowaniu, w naszej świątyni miała miejsce uroczystość pobłogosławienia do posługi ministranta Słowa Bożego – lektora, 15 chłopców z dekanatu Kraków – Prądnik, z parafii: Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Chrystusa Króla na os. Gotyk, św. Jakuba z Więcławic oraz naszej parafii. W gronie tym, znaleźli się następujący kandydaci z świętojańskiej wspólnoty: Mikołaj Marzec, Michał Kłeczek, Patryk Kurek i Antoni Sajewicz.
Po procesyjnym wejściu, na początku koncelebrowanej Najświętszej Ofiary, ks. Jerzy Serwin, który, z racji pełnienia posługi dziekana w Dekanacie Kraków-Prądnik, przewodniczył uroczystościom, przywitał przybyłych kandydatów ich rodziny, a także księży opiekunów: ks. Pawła Cempurę – dekanalnego moderatora służby liturgicznej oraz opiekuna służby liturgicznej w naszej parafii, ks. Michała Kwietnia, którzy wspólnie odprawiali tę Mszę św.
Ks. Dziekan, dziękując ks. Pawłowi za przygotowanie kandydatów do tej posługi, wrócił się także przybyłych 15 chłopców ze słowami: za was się modlimy, abyście tę posługę wykonywali godnie, starannie i profesjonalne.
Ze słowem Bożym do zebranych zwrócił się ks. Jerzy Serwin, który nawiązując do przeczytanych słów perykopy: „…abyście szli i owoc przynosili…” (J 15, 6) powiedział:
Ten owoc dojrzewa podczas marszu, lecz chodzi o marsz w wzwyż, o drogę, która prowadzi ku Panu Bogu. Zadaniem życia ludzkiego jest doskonalenie duchowe, wzrastanie, zwłaszcza w miłości, tak jak uczynił Chrystus, oddając swoje życie także za tych, którzy go prześladowali, dając im w ten sposób szansę, aby się mogli stać Jego przyjaciółmi.
Zwracając się bezpośrednio do kandydatów ks. Dziekan zaznaczy, że Pan Bóg i Kościół potrzebuje ludzi młodych, takich jak wy pełnych entuzjazmu i młodzieńczego zapału. Starajcie się być dla innych znakiem Chrystusowej miłości, ukazując to, co dla was jest najbardziej wartościowe – podkreślił kaznodzieja. Miejcie odwagę być innymi niż to, ku czemu dąży współczesny świat. Zachowujcie się tak, jak przystoi służbie rzeczom świętym – apelował celebrans. Wasza służba może także pomóc wam w rozeznaniu waszej przyszłej drogi, odkrycia talentów oraz zobaczenia, jak można najlepiej służyć innym. I w tym wszystkim niech wam błogosławi Pan Bóg – zakończył kaznodzieja.
Po homilii nastąpi obrzęd błogosławieństwa. Wyczytywani, z imienia i nazwiska, kandydaci zgłaszali swoją obecność. Następnie ks. Paweł Cempura zwrócił się do ks. Dziekana z prośbą o udzielenie błogosławieństwa do pełnienia posługi lektora oraz zapewnił o należytym ich przygotowaniu, do pełnienia tej posługi w Kościele. Po pytaniu ks. dziekana, skierowanego bezpośrednio do kandydatów i pozytywnej ich odpowiedzi, o swojej woli bycia lektorem Słowa Bożego, nastąpił obrzęd błogosławieństwa.
Następnie, po ogólnej modlitwie błogosławieństwa i poświęceniu krzyży lektorskich, zostały one wraz z księgą Pisma Świętego wręczone indywidualnie każdemu z nowo powołanych lektorów. Każdy z chłopców podchodził do stopnia komunijnego, a celebrans, wręczając Pismo Święte i nakładając krzyż – znak przynależności do tej formacji Służby Liturgicznej, wypowiadał słowa: Przyjmij słowo Boże, które będziesz czytać, abyś żył według niego i je wypełniał oraz Przyjmij ten krzyż, znak twojej wiary, a Chrystus niech zawsze będzie twoim Mistrzem i Panem, zaś przyjmujący, wyrażając swoja wolę odpowiadał: Amen.
Przed zakończeniem Mszy św. przedstawiciele nowo pobłogosławionych lektorów złożyli podziękowania ks. Dziekanowi Jerzemu Serwinowi, za modlitwę i przewodniczenie uroczystości. Z kolei ks. Dziekan gratulując chłopcom i ich rodzicom przyjęcia posługi lektorskiej, życzył Bożych owoców przy jej wypełnianiu oraz podziękował kapłanom ks. Pawłowi i Michałowi za wspólną modlitwę i przygotowanie tej uroczystości.

 

  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj
  2. homilia ks. dziekana Jerzego Serwina (rozm: 5,87 MB)