V. misje parafialne (14)

V. ŚWIĘTE MISJE PARAFIALNE

Misje kojarzą się najczęściej z odległymi obszarami, których mieszkańcy nigdy nie słyszeli o prawdziwym Bogu. Jednak od czasu do czasu głębokie przeoranie naszej pobożności potrzebne jest także w Polsce, gdzie chrześcijaństwo pojawiło się już ponad 1000 lat temu. Często misje w parafiach przeprowadza się celem przygotowania wspólnoty do ważnych wydarzeń. Znakiem misji jest krzyż, na którym przytwierdzane są tablice informujące o datach tych wydarzeń i o przeprowadzających je księżach misjonarzach.
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy świętowanie 40-lecia powstania naszej parafii. Rok bieżący to zakończenie tych obchodów, czego z jednym z ważniejszych wydarzeń były V. Święte Misje Parafialne, które trwały od 11 do 17 czerwca.
Ogólnym mottem nadzwyczajnych rekolekcji były słowa: „Odnówmy gmach wiary”, natomiast każdy dzień misji miał swój oddzielny temat.
W pierwszym dniu misji, w niedzielę, na porannej Mszy św. ks. proboszcz przekazał głoszącemu misje kapłanowi stułę. Było to uroczyste przekazanie władzy nauczycielskiej w parafii na święty czas misji. Wszystkie nauki dla starszych głosił ks. Paweł Gawron (ich nagrania są dostępne na naszej, parafialnej stronie → kliknij tutaj i na kanale YouTube→ kliknij tutaj).
Pierwsza konferencja (11 czerwca) to było zaproszenie nad rzekę Jordan, aby towarzyszyć naszemu patronowi w jego posłannictwie wyrażonym w słowach: „Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w ewangelię” (Mk 1,15). Druga konferencja (12 czerwca) poświęcona została destrukcyjnej roli grzechu w naszym życiu: „Każdy kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu” (J 8, 34). Konferencja w trzecim dniu misji (13 czerwca) kazała popatrzyć na tych co odeszli przez pryzmat naszego dążenia do wieczności: „Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie” (J 11, 25). Czwarta konferencja (14 czerwca) dotyczyła przebaczania, czy jest ono możliwe i jakie skutki niesie brak tego daru: „Panie ile razy mam przebaczyć” (Mt 18,21). Piąty dzień (15 czerwca) poświęcony był przypomnieniem darów i łask, jakie otrzymaliśmy na chrzcie św.: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony” (Mt 16,16). W tym dniu wierni przynieśli do kościoła świece i po odpaleniu ich od paschału, odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne. W szóstym dniu misji (16 czerwca) małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie: „Abyście się wzajemni miłowali” (J 15,17). Ostatni, siódmy dzień misji (17 czerwca) poświęcony został powołaniu: „Nie wyście mnie wybrali” (J 15, 12). W tym dniu także odprawiona została specjalna Msza św., z nauką dla chorych, podczas której udzielony został sakrament namaszczenia chorych. Podczas nauki ks. Paweł uświadamiał przybyłym łaski jakie płynną z przyjęcia tego sakramentu oraz prostował pokutujące jeszcze błędne kreślenie „ostatnie namaszczenie”.
Zakończenie misji miało miejsce podczas wieczornej, sobotniej Mszy św., na zakończenie, której udzielone zostało uroczyste, ogólne błogosławieństwo oraz każdy z wiernych mógł również otrzymać błogosławieństwo indywidualne. Następnie w uroczystej procesji, odnowiony krzyż misyjny, z naszej świątyni, przeniesiony i ustawiony został na swoim miejscu przy zachodnim wejściu do kościoła. Tutaj po aspersji i okadzeniu krzyża, do którego przytwierdzona została kolejna tablica pamiątkowa, odmówione zastały modlitwy kończące to bardzo ważne wydarzenie w naszej parafii.
Równolegle z naukami dla dorosłych prowadzone były konferencje dla dzieci i młodzieży szkolnej, studiującej i pracującej. Nauki dla młodych parafian głosił ks. Marcin Rozmus. Na czas nauk, które odbywały się przed południem, uczniowie z SP 2, SP 60 i LO XXXI zwalniani byli lekcji. Młodzież studiującą i pracująca miał konferencje wieczorem.
Niejako uzupełnieniem konferencji misyjnych był wieczorny Apel Jasnogórski, podczas którego wygłaszana była krótka nauka – misyjna szkoła modlitwy (ks. Paweł) oraz odmawiany był różaniec w intencjach, które parafianie składali na kartkach, do specjalnie przygotowanego koszyka.
Aby jak najszerzej poinformować parafian o misjach, wykupiona została w Poczcie Polskiej przez parafię usługa rozniesienia przez listonoszy, do każdego mieszkania, folderów informacyjnych. I chociaż frekwencja podczas nauk nie była zła, to jednak porównując ilość rozniesionych ulotek z ilością osób uczestniczących w misjach, sytuacja już nie wygląda tak optymistycznie. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Na pewno daje o sobie znać postępująca w szybkim tempie laicyzacja społeczeństwa, zwłaszcza młodszego pokolenia, ale także fakt, iż na osiedlu Prądnik Czerwony mieszka bardzo wielu obcokrajowców. Również frekwencja w czasie spowiedzi nie była wysoka. Ale i tu też nastąpił zbieg okoliczności: Uroczystość Bożego Ciała, kiedy do spowiedzi przystępuje większa ilość wiernych oraz zakończenie okresu wielkanocnego (4 czerwca) niedzielą Trójcy Przenajświętszej.
Był to jednak błogosławiony czas, za który Bogu niech będą dzięki.

 

  1. Ks. dr Paweł Gawron: Kanonik R.M., Proboszcz Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika Kraków-Dąbie, dziekan dekanatu Kraków – Kazimierz, członek Komitetu organizacyjnego diecezjalnego etapu XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.
  2. Ks. mgr Marcin Rozmus: Kanonik E.c., posługa duszpasterska w Parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (misjonarze), Moderator Grup Apostolskich Archidiecezji Krakowskiej.
  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj