odpust 2023 (18)

ODPUST PARAFIALNY A. D. 2023.

Jednym corocznie obchodzonych ważniejszych wydarzeń, w życiu naszej świętojańskiej wspólnoty parafialnej jest dzień, w którym Kościół obchodzi uroczystość naradzenia św. Jana Chrzciciela, a parafia odpust. Jednym z elementów obchodów uroczystości, który stał się już tradycją, jest Msza św. w zabytkowej kaplicy św. Janów, a która odprawiona została wczesnym wieczorem.
Zwieńczeniem święta parafii była wieczorna suma odpustowa. Rozpoczęła się uroczystym wejściem procesyjnym, uświetnionym śpiewem parafialnego chóru Vox Clamantis. Waga odpustowej uroczystości była tym większa, że Najświętszej Ofierze przewodniczył krakowski metropolia abp Marek Jędraszewski. Wraz z nim Eucharystię sprawowali: ks. proboszcz Jerzy Serwin, nasi księża rodacy: o. dr Grzegorz Chrzanowski (OP), ks. Mieszko Ćwiertnia, ks. Jacek Kuczmier, a także pomagający w pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. Mariusz Susek, głoszący tydzień wcześniej parafialne misje ks. Paweł Gawron oraz nasz były wikariusz ks. Dariusz Pietrzak (obecnie wikariusz Parafii Miłosierdzia Bożego Zakopane-Chramcówki). W uroczystej asyście był także obecny dk. Marek Hołuj, który w roku ubiegłym odbywał w naszej parafii praktykę katechetyczną i duszpasterską.
Przybyłych przywitał ks. proboszcz, który wyrażając swoją radość z przybycia ks. arcybiskupa do naszej parafii powiedział:
Dzisiejsze uroczystości odpustowe wieńczą świętowanie 40-lecia parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie – Prądniku Czerwonym, którą erygował kard. Franciszek Macharski 30 maja 1982 roku. Następnie ks. proboszcz podsumował główne wydarzenie parafialne: „Ten ostatni rok był czasem wdzięczności Bogu i ludziom za dzieło tej wspólnoty świętojańskiej, za całe pokolenia żyjących naszych parafian i tych, którzy już odeszli do domu Ojca, wśród nich ks. prałata Grzegorza Cekiery – pierwszego proboszcza, dla których ta wspólnota była i jest naszym domem.” Owocem 40-letniej wspólnoty parafialnej jest 6 powołań do kapłaństwa oraz 3 siostry zakonne. Bardzo ważnym punktem naszego jubileuszu – kontynuował gospodarz parafii, były misje parafialne głoszone przez ks. Pawła Gawrona i Marcin Rozmusa, oraz czwartkowy (22 czerwca) koncert w hołdzie św. Janowi Pawłowi II z okazji 40 rocznicy drugiej pielgrzymki do Ojczyzny. Swoje wystąpienie ks. Jerzy Serwin zakończył prośbą do ks. arcybiskupa o modlitwę za nasza wspólnotę parafialną
Ze słowem Bożym do przybyłych wiernych zwrócił się ks. abp Marek Jędraszewski.
Nawiązując do odczytanej perykopy, celebrans zwrócił uwagę na dwa orędzia związane z narodzinami Jana Chrzciciela i Jezusa Chrystusa. – Jan dał świadectwo o Chrystusie. Utorował drogę Jemu pośród izraelskiego narodu, a jednocześnie w swojej prorockiej posłudze do końca upominał się, także wobec wielkich ówczesnego świata, aby szanowali Boże prawo, aby nie łamali zasad zawartych w Dekalogu. Kontynuując, kaznodzieja przypominając okoliczności męczeńskiej śmierci św. jawna Chrzciciela.
Nawiązując do proroctwa Zachariasza, arcybiskup zaznaczył, że Jan wskazuje na Jezusa jako „wschodzące Słońce”. Zauważył, że od chrztu Jezusa nad Jordanem rozpoczęło się dzieło zbawienia i odkupienia, które znalazło swoje zwieńczenie w śmierci Chrystusa na krzyżu, w Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. – Otwarło się niebo dla wszystkich, którzy w Niego uwierzyli – podkreślał metropolita wskazując na jednoznaczność świadectwa zarówno Jana, jak i Jezusa. Św. Jan Chrzciciel w swojej jednoznacznej żarliwej mowie był „tak” Bogu całkowicie – nie było w nim żadnego wahania. Chrystus spełniając wolę Ojca był całkowicie „tak” i przez Niego wypełniło się wszystko, co Bóg zamierzył. A uczniowie Chrystusa, którzy w Niego uwierzyli, muszą iść tą samą drogą – nie tylko słowa, ale i czyny ich muszą być „tak – tak” w odpowiedzi na Boże wołanie i „nie – nie” wobec wszelkich pokus, łatwizn i możliwych zdrad – mówił abp Marek Jędraszewski dodając, że „tak” wobec Boga znaczy kochać Go i kochać bliźnich.
Głosząc kazanie, ks. arcybiskup przytoczył obszerne fragmenty homilii Jana Pawła II sprzed 40 lat, kiedy 22 czerwca 1983 roku na krakowskich Błoniach beatyfikował Adama Chmielowskiego (Brata Alberta) i o. Rafała Józefa Kalinowskiego. Ojciec Święty zwracał wówczas uwagę, że osiągnęli oni w swym życiu szczyty świętości na drodze miłości, oddając swoje życie za przyjaciół. „Oni narodowi są dani jako znaki zwycięstwa. Naród, bowiem jako szczególna wspólnota ludzi jest również wezwany do zwycięstwa: do zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości; do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości” – mówił wtedy papież. – Prosimy, byśmy i my dzisiaj, w naszej polskiej teraźniejszości, zwycięstwo osiągnąć mogli – zakończył abp Marek Jędraszewski.
Po zakończeniu Najświętszej Ofiary, przedstawiciel parafian, Przewodniczący Duszpasterskiej Rady Parafialnej, p. Antoni Franaszek podziękował Dostojnemu Gościowi za wspólną modlitwę i złożył gratulacje z okazji jego złotego jubileuszu święceń kapłańskich. Kończąc powiedział: „Wyrazem naszej wdzięczności jest stała modlitwa za ks. arcybiskupa w ramach Apostolatu Margaretka oraz ta monografia, (książka „Dzieje parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie”) opisująca historię Bożego działania w naszej świętojańskiej parafii. Przy tej okazji gratulacje złożone zostały ks. proboszczowi z okazji 35-lecia, a naszemu rodakowi ks. Jackowi Kuczmierowm z okazji 20-lecia święceń kapłańskich.
Ze swej strony wyrazy wdzięczności za wspólną modlitwę złożył ks. arcybiskupowi ks. proboszcz, a także wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości, przygotowania do XI Świętojańskich Spotkań, koncertu „Pokój tobie Polsko Ojczyno moja” i przebiegu całorocznych obchodów 40-lecia parafii.
Po Mszy św., po odmówieniu Litanii do św. Jana Chrzciciela, odbyła się odpustowa procesja do kaplicy Świętych Janów, której przewodniczyło ks. metropolita. W trakcie procesji odśpiewana została litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Proboszcz, ks. Jerzy Serwin przypomniał, że do 1910 w ołtarzu głównym tej kaplicy znajdował się wizerunek Matki Boskiej Łaskawej, do którego w hołdzie, w dzień odpustu św. Jana Chrzciciela, przybywało z procesją Bractwo Różańcowe, z Krakowa z kościoła dominikanów przy ul. Stolarskiej.
Uroczystości zakończyło odśpiewanie hymnu „Ciebie Boga wychwalamy” oraz pasterskie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć
  2. Świętojański Odpust 2023 wideo → kliknij tutaj (Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskie)
  3. Homilia ks. abp. Marka Jędraszewskiego audio → kliknij tutaj