Pożegnanie ks. Mariusza (21)

PODZIĘKOWANIA DLA ks. MARIUSZA SUSKA

Decyzją ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, pomagający w pracy duszpasterskiej w naszej parafii, ks. kanonik Mariusz Susek, mianowany został proboszczem w parafii św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach. W dniu 29 czerwca, podczas wieczornej Mszy św., w uroczystość świętych Piotra i Pawła, parafianie podziękowali i pożegnali, odchodzącego do nowej parafii, ks. Mariusza. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył ks. Mariusza. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli ks. proboszcz i ks. Michał Kwiecień.
Na początku Eucharystii przedstawiciel kręgu biblijnego p. Stanisław Sondej, w imieniu tej grupy formacyjnej oraz Honorowej Straży NSPJ, podziękował ks. Mariuszowi za wieloletnią opiekę nad tymi wspólnotami oraz wszystkie chwile modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i celebracji Słowa Bożego. Przewodniczący Duszpasterskiej Rady Parafialnej p. Antoni Franaszek, w imieniu świętojańskiej wspólnoty dziękował za wieloletnią posługę sakramentalna i duszpasterską oraz wszystkie dzieła i projekty, które służyły dobru naszej parafii i krakowskiemu Kościołowi.
Ks. kanonik E. c. Mariusz Susek został wyświęcony w roku 1999. W naszej parafii pełnił posługę przez 12 lat i był najdłużej (oprócz oczywiście księży proboszczów) pracującym w naszej parafii kapłanem. Za ten długoletni okres współpracy, ze słowami wielkiej wdzięczności zwrócił się także ks. proboszcz Jerzy Serwin. Zauważył, że „w przestrzeniach duchowych nie ma rozstań i pożegnań”, lecz raczej chwała i wdzięczność Panu Bogu za dar czasu i posługi wśród nas. Dziękując, ks. proboszcz nie wymienił – siłą rzeczy – wszystkich dzieł, które w ciągu tych 12 lat pracy w naszej parafii, wypełniły posługę ks. Mariusza: moderator diecezjalny Służby Liturgicznej Ruchu Światło-Życie, Przewodniczącego Rady Ruchów, Stowarzyszeń i Organizacji Katolickich Archidiecezji Krakowskiej, twórca i dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej (wcześniej Gimnazjum) Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego w Krakowie, posługa katechetyczna w szkole oazowej, dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Krakowskiej, przewodniczący Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji, zaś w naszej parafii prowadzenie Kręgu Biblijnego, Straży Honorowej NSPJ, Katolickiego Zrzeszenia Kolejarzy, Diakonii Formacji duchowej i Słowa Bożego.
Do tego oczywiście „zwykła” posługa kapłana, o czym także wspominali przedmówcy ks. proboszcza: sprawowane Msze św. i wygłaszane homilie, godziny spędzone w konfesjonale, towarzyszenie nowożeńcom i odprowadzanie na wieczny spoczynek naszych parafian, kolęda czy odwiedzanie chorych.
Rozpoczynając Mszę św. ks. Mariusz podziękował za wszystkie wypowiedziane życzenia i wyrazy wdzięczności. Zgromadziła nas tutaj przede wszystkim dzisiejsza uroczystość – świętych Piotra i Pawła i za ich przyczyną pragnę podziękować Panu Bogu za 12 lat posługi w tej parafii oraz ofiarować owoce tej Eucharystii za wszystkich parafian żywych i tych, co odeszli do Pana, a których spotkałem podczas mego posługiwania tutaj – powiedział ks. Mariusz.
Ze słowem Bożym do zebranych zwrócił się ks. Mariusz. Zauważył, że w naszej parafii spędził prawie połowę swego kapłańskiego życia, bo oto rozpoczął już 25 rok posługi i ten jubileusz przypadnie na rok przyszły. I jest to moment, aby oddać chwałę Bogu, właśnie przez świętych Piotra i Pawła.
Pan Bóg powołuje takich ludzi, których potrzebuje, nie takich, jakich my byśmy chcieli widzieć. Często są to ludzie z różnymi wadami. Piotr był porywczy, zaparł się go, ale też był odważny. Paweł prześladował chrześcijan, walczył z nową religią. Ale tez Bóg daje nam rozum i możliwość wyboru. I gdy Pan ich powołał, stali się gorliwymi głosicielami Chrystusa, aż do oddania za Niego swojego życia.
Dalej rozwijając myśl o powołaniu tych apostołów, kaznodzieja zaznaczył, że Jezus przekaz Piotrowi władzę – klucze –rozgrzeszania. Pan słabemu człowiekowi powierzył ogromna władzę w Królestwie Niebieskim. Każdy, więc kapłan siadający w konfesjonale działa w imieniu Chrystusa.
Cały sekret życia chrześcijańskiego polega na tym, że człowiek jest słaby i upada, ale z pomocą Boża powstaje. Taki był Piotr i na nim Chrystus zbudował Kościół.
Obok Piotra jest Paweł, zwany trzynastym apostołem. Nie należał on do ich ścisłego grona. Ale i on został powołany na drodze do Damaszku. Takiego Pawła, który dyszał nienawiścią do chrześcijan, powołuje Pan, a Paweł zmienia się i swój radykalizm realizuje na drodze głoszenia Ewangelii.
Piotr uosabia w Kościele u rząd, a Paweł charyzmat, zaś Chrystus tego nie dzieli. Oboje: urząd charyzmat są potrzebne Bogu.
Każdy z nas występuje w zawodach swojego życia zmagając się trudnościami. Kończąc ks. Mariusz podziękował za zaufanie, jakim obdarzali jego, ale i innych kapłanów, przystępując do sakramentu pojednania i za wszystkie modlitwy i Msze św., w których parafianie uczestniczyli. Wdzięczny jestem Panu Bogu – podkreślił kaznodzieja, że widziałem w tej parafii różnorodności form pracy i sam nie byłem tylko obserwatorem, ale też uczestnikiem. Jest to przepiękne bogactwo tego, co tutaj się działo i dzieje.
Na zakończenie ks. oraz podziękował wszystkim: służbie kościelnej, służbie liturgicznej, siostrom nazaretankom, kapłanom i wszystkim, z którym przyszło mu współpracować przez 12 lat pobytu w parafii św. Jana Chrzciciela.
Na zakończenie Eucharystii ks. Mariusz jeszcze raz podziękował wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę. Następnie rozpoczęło się nabożeństwo czerwcowe, które po raz ostatni w naszej parafii prowadził ks. Mariusz.
Po skończonych uroczystościach, do zakrystii przyszło wielu parafian, aby osobiście ks. Mariuszowi podziękować za wszystkie dobre dzieła, akie za jego przyczyną zostały w naszej wspólnocie zrealizowane.

 

  1. więcej zdjęć → kliknij tutaj
  2. nagrania audio
   1. Podziękowanie – przedstawiciel Kręgu Biblijnego
   2. Podziękowanie – przedstawiciel DRP
   3. Podziękowanie – ks. Proboszcz
   4. Podziękowanie ks. Mariusza
   5. Kazanie ks. Mariusza

 

  1. nagranie wideo-YouTube → kliknij tutaj