świecenie pojazdów (22)

TYDZIEŃ ŚW. KRZYSZTOFA

W dniach 23-30 lipca 2023 r. obchodzono 24. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Tradycją stało się, że w okolicach liturgicznego wspomnienia tego Świętego, przypadającego 25 lipca, kapłani błogosławią kierowców i ich pojazdy. W naszej świętojańskiej parafii odbywało się to w niedzielę 23.07. br. po każdej Mszy św. Najwięcej kierowców (rejestracje z rozmaitych stron Polski, a nawet Słowacji) przyjechało swymi pojazdami na południową Eucharystię, którą sprawował ks. Michał Kwiecień. Na jej zakończenie wypowiedziane zostały słowa okolicznościowej modlitwy:
Boże, który mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli; spraw, aby te pojazdy, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi. Za wstawiennictwem św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi; niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy będą błogosławione dla twojej chwały i pożytku ludzkiego, w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Przy wyjeździe z parkingu, celebrans, który wcześniej odprawiał Mszę św. skrapiał wodą święconą, każdy pojazd (wyjątkowo po sumie parafialnej, aspersji dokonywał ks. Grzegorz Kurzec, gdyż w tym czasie ks. Michał Kwiecień chrzcił dziecko). Z tej okazji kierowcy składali ofiary na misyjną Akcję „Św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr”. Polega ona na przeznaczeniu 1 grosza za każdy przejechany bezpiecznie 1 kilometr drogi – na środki transportu na misjach, nie tylko samochody, ale także ambulanse, motocykle, rowery, wózki inwalidzkie a nawet łodzie. W ubiegłym roku za zebrane środki zrealizowano 88 projektów, zakupiono 37 samochodów, 1 ambulans dla Centrum Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus w Kamerunie, 42 motocykle, 310 rowerów dla katechistów, 1 łódź motorową oraz 447 wózków inwalidzkich.

***

Warto pamiętać, by przed każdym wyjazdem polecić się Bogu odmawiając modlitwę kierowcy, np.:
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.
lub:
Boże, naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.