Ikona św. Józefa(24)

PEREGRYNACJA IKONY ŚW. JÓZEFA

Z inicjatywy świeckiego zakonu Rycerzy Kolumba, po parafiach, gdzie działają rady Rycerzy Kolumba, peregrynuje ikona św. Józefa. Obraz do naszej parafii przybył w dniu 7 września.
Popołudniu tego dnia ikona została wniesiona do naszej świątyni przez Rycerzy Kolumba. W progach kościoła, święty wizerunek przywitał ks. proboszcz Jerzy Serwin, a następnie przy śpiewie pieśni do św. Józefa oraz do Matki Bożej obraz umieszczono przy ołtarzy głównym.
Następnie Wielki Rycerz, działającej przy naszej parafii Rady 15128, Stanisław Kawecki, odczytał list, który przesyłał Delegat Stanowy Krzysztof Zuba.
Osoba św. Józefa był inspiracją dla bł. ks. Michaela McGivney’a, założyciela Rycerzy Kolumba. Św. Józef jest też wzorem męskiej osobowości, który broni i ochrania przede wszystkim słabszych. Materialnym owocem peregrynacji jest pomoc dla domów samotnej matki, w szczególności domu samotnej matki, który mieści się w Krakowie, przy ul. Przybyszewskiego. W tym domu również jest okno życia.
Akt powitania ikony zakończyła litania do św. Józefa.
Ze smutkiem odnotować należy fakt, iż na powitanie przybyła nieliczna grupa parafian.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć