Zaduszki (29)

LISTOPADOWE MODLITWY ZA ZMARŁYCH

W uroczystość Wszystkich Świętych, po Mszy św. o godz. 13.30, wyruszyła, przy śpiewie pieśni wielkanocnych, z naszej świątyni procesja, połączona z modlitwą za zmarłych do pięciu stacji: kurhanu, krypty z grobem ks. Grzegorza Cekiery, cmentarza, groty Matki Bożej oraz kaplicy św. Janów. Przy każdej ze stacji następowały wypominki oraz modlitwy za zmarłych biskupów, kapłanów pracujących w naszej parafii, szczególnie za spoczywającego w krypcie ks. prałata Grzegorza Cekierę, zmarłych parafian, dobrodziejów i budowniczych kościoła, za zmarłych rodziców, krewnych, ofiary wojen i przemocy, a także wszystkich spoczywających na naszym przyparafialnym cmentarzu. Przy każdej stacji, po modlitwie i wypominkach, miało miejsce okadzenie i aspersja (pokropienie wodą święconą). Między stacjami odmawiana była część chwalebna różańca. Nabożeństwo zakończyło się przy zabytkowej kaplicy, której wnętrze celebrans również okadził i dokonał aspersji. Pieśń „Witaj Królowo Matko Miłosierdzia” oraz kapłańskie błogosławieństwo zakończyło modlitewne spotkanie. W nabożeństwie, któremu przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Serwin oraz pracujący w naszej prafi wikariusze ks. Grzegorz Kurzec, ks. Krzysztof, Rusnak ks. Michał Kwiecień oraz dk. Krzysztof Kasprzycki, wzięła udział, niestety, nieliczna grupa – ok. 30 osób, wiernych.
W Dzień Zaduszny, który jest szczególnym dniem modlitw za zmarłych, nasze myśli wracają się ku oczekującym dopuszczenia do chwały w niebie. Po wieczornej Mszy św. wyruszyła ze światyni, przy śpiewie pieśni wielkanocnych do kurhanu, procesja wstawiennicza za zmarłych, gdzie rozpoczęły się modlitwy z wypominkami za zmarłych: biskupów, kapłanów i diakonów naszej Archidiecezji, za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii, zmarłych braci z zakonu Dominikanów i siostry ze zgromadzeń zakonnych: służebniczek, nazaretanek i albertynek, za naszych rodaków, poległych na frontach, w obozach i miejscach kaźni, za wiernych zmarłych, którzy pracę, cierpienia, zdolności i wykształcenie oddali na służbę naszej parafii. Następnie nastąpiła aspersja i okadzenie kurhanu. Pieśń „Witaj Królowo Matko Miłosierdzia” oraz kapłańskie błogosławieństwo zakończyło nabożeństwo.
Nabożeństwu również przewodniczył ks. proboszcz, a w asyście liturgicznej uczestniczyli posługujący w naszej wspólnocie kapłani oraz służba liturgiczna.

 

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć