święcenia kapłańskie ks. Krzysztofa Kasprzyckiego (30)

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE dk. KRZYSZTOFA KASPRZYCKIEGO

W dniu 4 listopada 2023, w katedrze na Wawelu miały miejsce święcenia prezbiteratu.
Obrzęd święceń rozpoczął się od przedstawienia i wyboru kandydatów, a byli to Diakoni Piotr Leśniak i Krzysztof Kasprzycki, który od września tego roku pełnił w naszej parafii posługę diakona. Na słowa „niech przystąpią mający przyjąć święcenia prezbiteratu” odpowiedzieli „jestem”, a rektor seminarium skierował do arcybiskupa prośbę o ich wyświęcenie zaświadczając, że są godni pełnienia urzędu prezbitera w Kościele.
W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zauważył, że w uroczystość święceń prezbiteratu głęboko wpisuje się odczytywana w czasie liturgii przypowieść Jezusa wzywająca do pokory, która zmusza do przemyśleń dotyczących kapłańskiej tożsamości. Zwrócił uwagę, że w czasie zakończonego w Rzymie synodu biskupów o synodalności wiele mówiono o klerykalizmie, który bywa postawą zarówno duchownych, jak i świeckich.
Arcybiskup stwierdził, że pytania, które postawi diakonom w czasie obrzędu święceń dotyczą tego, co jest najbardziej istotne w synodalności – gotowości pójścia razem z Chrystusem, który jest Sługą i Ofiarą składaną za Boży lud. Metropolita zauważył, że poza deklaracją łączności z Chrystusem i biskupem, odpowiedzi przyszłych prezbiterów dotyczą też szczególnej triady: wierności prawdzie, posługi sakramentalnej i modlitwy. – Wszystko dla ludu Bożego, z którym razem kroczymy za Chrystusem, który jest Drogą, mocą Ducha Świętego, do pełni zbawienia – podsumował arcybiskup podkreślając radykalizm pytań stawianych wybranym do prezbiteratu.
Nawiązując do św. Pawła, arcybiskup powiedział, że „dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne”. – Bóg nigdy nie odstąpi od tego, co postanowił. Człowiek natomiast, dlatego że nosi w sobie skazę pierwszego grzechu – grzechu pychy. Celebrans zwrócił uwagę na tragedię tych, którzy chcą iść własną drogą, a nie za Chrystusem i wezwał wszystkich zgromadzonych na liturgii do modlitwy o wierność dla nich– zakończył kaznodzieja.
Po homilii kandydaci do święceń złożyli przyrzeczenia, w których wyrazili gotowość do współpracy z biskupami w kierowaniu ludem Bożym, pełnienia posługi słowa, sprawowania sakramentów, modlitwy i coraz ściślejszego jednoczenia się z Chrystusem. Następnie każdy z wybranych na prezbiterów uklęknął przed arcybiskupem i swoje złożone ręce włożył w jego ręce na znak przyrzeczenia „czci i posłuszeństwa” ordynariuszowi i jego następcom. Uczestnicy liturgii odśpiewali Litanię do Wszystkich Świętych prosząc Boga o „hojne udzielenie darów” wybranym do posługi prezbiteratu. W czasie tej modlitwy błagalnej kandydaci do święceń leżeli krzyżem.
Po litanii kandydaci do święceń podeszli pojedynczo do arcybiskupa, który w ciszy nałożył na nich ręce, a po nim ten sam gest uczynili obecni w katedrze prezbiterzy – naszą parafię reprezentowali ks. proboszcz Jerzy Serwin i ks. Krzysztof Rusnak. Następnie metropolita odmówił modlitwę święceń, po której wyświęceni nałożyli stuły (na sposób właściwy prezbiterom) i ornaty. Kolejnym obrzędem było namaszczenie dłoni świętym krzyżmem i wręczenie chleba i wina, po czym arcybiskup objął każdego z wyświęconych prezbiterów przekazując im znak pokoju, a po nim uczynili to wszyscy obecni w katedrze prezbiterzy.
Nowo wyświęceni po raz pierwszy koncelebrowali liturgię eucharystyczną z arcybiskupem, który na zakończenie życzył neoprezbiterom, aby w posłudze kapłańskiej znajdowali radość. Podziękował wszystkim, którzy towarzyszyli im w drodze do święceń – rodzicom, bliskim, przełożonym i seminariom, w których się formowali – Wyższemu Seminarium Duchownemu Archidiecezji Krakowskiej i Ogólnopolskiemu Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń w Łodzi.
Ks. Krzysztof pochodzi z Parafii Przenajświętszej Trójcy w Czernichowie. Ukończył Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń w Łodzi. Przed wstąpieniem do WSD, pełnił posługę świeckiego nadzwyczajnego szafarz Komunii świętej w swojej parafii. Swoją prymicyjną Mszę św. odprawił w dniu 5 listopada w rodzinnej parafii w Czernichowie.

za: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

  1. więcej zdjęć:  → kliknij tutaj (BPAK)