relikwie św.Maksymiliana (34)

KOLEJNE RELIKWIE W NASZEJ PARAFII

Podczas wieczornej Mszy św., która odprawiana była w intencji dziewcząt i młodzieży żeńskiej (były to także Roraty z udziałem dzieci), zostały wprowadzone uroczyście do naszej świątyni relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Eucharystię, która rozpoczęła się procesyjnym wejściem, koncelebrowali o. Zdzisław Dzido oraz nasz ks. proboszcz.
Na wstępie ks. proboszcze wyraził wielką radość, że możemy w naszej świętojańskiej wspólnocie powitać tego wielkiego polskiego świętego w jego relikwiach, wielkiego czciciela NMP, zwanego „Szaleńcem Niepokalanej”, w dniu, kiedy Kościół w szczególny sposób czci Niepokalaną NMP. Ks. proboszcz również serdecznie przywitał o. Zdzisława, który w klasztorze w Niepokalanowie jest wikariuszem i zastępcą o. Gwardiana, a który z Niepokalanowa przywiózł do nas relikwie św. Maksymiliana Kolbe.
Ze słowem Bożym do zebranych wiernych zwrócił się o. Zdzisław, który na tle obchodzonej uroczystości ukazał pokrótce historię upadku i grzechu ludzkości. Jednakże Bóg, w swej miłości, dał ludziom wielką pomoc. Była to Niepokalana NMP, która była bez grzechu. Taką pomocą dla nas są także święci, którzy mimo tego, że byli ludźmi grzesznymi, to jednak potrafili być wierni Bogu. Wśród nich był św. Maksymilian Maria Kolbe, który ze wszystkich sił pragnął naśladować NMP, tak, iż nazwano go „Szaleńcem Niepokalanej”. Kontynuując kaznodzieja przedstawił atmosferę domu, w której wzrastało powołanie Maksymiliana oraz jego drogę życiową do świętości.
Zgodnie ze swoim imieniem – Maksymilian – czynił wszystko, aby jak najwięcej ludzi doprowadzić do Chrystusa, nawet wykorzystując współczesne mu środki techniczne. W swym wielkim zaangażowaniu był niesamowitym wizjonerem, przekraczając wszelki trudności, a czynił to opierając się o wiarę i zawierzenie Niepokalanej. A w swoich poczynaniach kierował się przykazaniem miłości bliźniego. Te dwie sprawy: zawierzenie Niepokalanej i miłość dały mu siłę do dokonania heroicznego czynu: oddania życia w bunkrze głodowym w niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu za współwięźnia, który dzięki temu przeżył. Trzeba więc zachwycić się świętymi, św. Maksymilianem, Niepokalaną, bo oni prowadzą do Boga – podsumował kaznodzieja.
Po kazaniu o. Zdzisław dokonał aktu pobłogosławienia relikwiarza, w którym znajdują się doczesne szczątki świętego – jest to fragment włosa z jego brody świętego oraz odczytał dokument, stwierdzający autentyczność relikwii (dokument spisany jest w j. polskim i po łacinie). Następnie dokument ów oraz relikwie, na ręce ks. proboszcza, uroczyście przekazane został naszej parafii.
Przed rozesłaniem ks. proboszcz jeszcze raz serdecznie podziękował o. Zdzisławowi za przybycie, wygłoszone słowo Boże oraz przywiezione relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego. W ten sposób mamy w naszej wspólnocie już 23 relikwiarze z doczesnymi szczątkami świętych i błogosławionych.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć
  2. nagrania uroczystości: Media → bieżące: nagrania dźwiękowe – mp3