DADP-2024 (9)

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 2024

Uroczystość Zwiastowania NMP, od roku 1998, obchodzona jest, jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W związku z tym, że 25 marca w tym roku wypadało w Wielkim Tygodniu, uroczystość przeniesiona została na 8 kwietnia. Uroczyste przyrzeczenia składane przez wiernych podejmujących duchową adopcję, w imieniu Kościoła, przyjmowali ks. proboszcz Jerzy Serwin, podczas porannej Mszy św. oraz ks. Krzysztof Kasprzycki, podczas wieczornej Mszy św.
Po odmówieniu przez wiernych Wyznania Wiary, w imieniu chcących przyjąć Duchową Adopcję, do celebransa, wystąpił z prośbą animator tej grupy p. Zbigniew. Chcący przyjąć Adopcję ustawili się wzdłuż stopnia komunijnego i odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego oraz po odpaleniu od paschału świec, złożyli w obecności celebransa uroczyste przyrzeczenie. Duchowa Adopcja jest darem miłości, wyrazem troski o życie dziecka poczętego, którego imię zna tylko sam Bóg, a za które uczestnik codziennie modli się, odmawiając jedną tajemnicę Różańca św. oraz specjalną modlitwę.
Podczas obydwu uroczystości, zwracając się do wiernych obaj kapłani – ks. proboszcz i ks. Krzysztof, nawiązali do słów Ślubów Jasnogórskich, autorstwa bł. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które złożone były 26 sierpnia 1956 roku i brzmiały:

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Mimo upływu prawie 70 lat od tego wydarzenia, są one ciągle aktualna. Trwa cały czas nachalna propaganda przeciw rodzinie i wartościom chrześcijańskim, w bardzo szybkim tempie powiększa się luka pokoleniowa wśród wiernych. W tym roku adopcję podjęło ok. 87 osób. Niestety liczba ta na przestrzeni kilku lat nie zwiększa się, a nawet – w porównaniu z ubiegłymi latami ulega zmniejszeniu. Trzeba się w tym miejscu odnieść do aktualnej sytuacji w naszej Ojczyźnie. Zmiana władz spowodowała gwałtowny wzrost ataków na życie nienarodzonych.
Oto kilka przykładów;
Obecna w większość parlamentarna przegłosowała ustawę o dostępności tzw. „tabletki dzień po”, a mówiąc dokładnie środka o potężnej zawartością syntetycznych substancji wykazujący działanie podobne do hormonów, rozregulowujących funkcjonowania organizmu kobiety, dla dzieci!! – bo jak nazwać 15-letnie dziewczęta!? Tym bardziej, że wprowadzany przez MEN program edukacyjny forsuje seksualizację młodego pokolenia. Ustawę tę – zgodnie z jego konstytucyjnymi prerogatywami, wetuje prezydent RP. I tak to w czasie obowiązującej już ciszy wyborczej premier RP komentuje działanie prezydenta: „Zablokowanie ustawy o pigułce »dzień po« wynika może z braku rozumu”. Ekipa premiera zapowiedziała, że będzie starała się obejść decyzję prezydenta.
Następny przykład: w najbliższych dniach planowane jest, aby na sesji Parlamentu Europejskiego, przyjęta została rezolucja wzywająca polskie władze do szybszego procedowania projektów ustawy o przyjęciu legalnej aborcji do 12 tygodnia. I wreszcie ostanie posiedzenia Sejmu, gdzie dyskutowano nad projektami ustaw dopuszczających aborcję 12 tygodnia, nawet z powodów eugenicznych, co już niezgodne jest z konstytucją RP. Co więcej projektowana ustawa zakłada łamanie sumień pracowników medycznych – pod karą różnych sankcji nie będzie można odmówić dokonania aborcji. Wielu z tych posłów zgłaszających takie projekty uważa się za katolików, a ludzi tych też często wybrali katoliccy wyborcy. I nie chodzi w tej relacji o politykę, ale o słowa samego Chrystusa: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.” (Mt 5,37).
Warto tez przypomnieć słowa największego z Rodu Polaków św. Jana Pawła II, który Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny 10.06.1979. na Krakowskich Błoniach Jan Paweł wołał:

„I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością- taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym,
– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.”

Na naszych oczach wypełnia się proroctwo i przestroga: rozpoczęło się podcinanie tych korzeni i „opiłowywanie” katolików…
Duchowa adopcja jest wyjątkowym darem, gdyż w ten sposób, adoptujący staje się duchowym rodzicem, dla tych, którzy sami bronić się nie mogą. Być może modlitwa nasza sprawi, że kobietę decydującą się na zabicie swego dziecka, sam Bóg natchnie taką refleksją, iż odstąpi ona od pierwotnej decyzji. Niestety, w tych uroczystościach widoczny jest brak ludzi młodych, w wieku produkcyjnym, co jest odbiciem szerszego zjawiska pogłębiającej się laicyzacji społeczeństwa, w wyniku zaprogramowanego działania sił zła i tego wszystkiego co propagowane jest w mediach społecznościach. A przecież modlitwa związana z duchową adopcją to raportem kilka minut. Szkoda, że tak niewielu podejmuje ją, ale żyjemy nadzieją, że tak niewielu, może uratować bardzo wielu.

  1. więcej zdjęć: Media → Galeria zdjęć