Pszczoły jako dar Stwórcy (10)

PSZCZOŁA MIODNA, JAKO DAR STWÓRCY

W ramach katechezy miesięcznej, 14 maja, w parafialnej auli odbyło się spotkanie z panem dr. inż. Jackiem Kostuchem, który podjął temat: Znane i mniej znane tajemnice dzieła Stwórcy na przykładzie życia i rozwoju pszczół miodnych.
Prelegent, który prowadzi własną pasiekę, w interesujący sposób przedstawił funkcjonowanie społeczności tych niezmiernie pożytecznych owadów. Szeroko pokazał jak w historii ludzkości, od czasów głębokiej starożytności, człowiek udomowił, prowadził hodowlę i korzystał z owoców pracy pszczół. Jest kilka gatunków pszczół, z czego najbardziej rozpowszechniona jest pszczoła miodna apis mellifera. Omawiając historię hodowli tych pożytecznych owadów, wykładowca zwrócił uwagę na wielkie zasługi, jakie położył skali światowej, w rozwoju pszczelarstwa pasiecznego oraz poznania budowy i funkcjonowania organizmu pszczoły polski ks. Jan Dzierżoń (*1811 – †1906). W dalszej części słuchacze zostali zaznajomieni z funkcjonowaniem rodziny pszczelej, jako wysoko zorganizowanego społeczeństwa, gdzie każdy osobnik ma swoją rolę (polietyzm). Niektóre z tych ról przypisane są na stałe – matka pszczela, truteń, zaś niektóre zmieniają się wraz z wiekiem owada. Są to robotnice, które dzielą się na różne grupy funkcyjne: sprzątaczki, karmicielki, woszczarki, pracowniczki ulowe, zbieraczki, strażniczki i żołnierze, zwiadowczynie i rabusie. W skład organizmu roju pszczelego zaliczyć też trzeba plaster. Organizacja pszczelej rodziny jest tak zaawansowana, że można ją porównać z organizmem ssaków.
Jednorazowo pszczoła jest w stanie przetransportować ok. 40 mg nektaru i ok. 15 mg pyłku, a rodzina pszczela potrafi w sezonie wyprodukować ok. 300 kg miodu. Pszczoły potrafią w precyzyjny sposób komunikować się ze sobą i przekazywać informacje. Nie wszystkie tajniki z życia pszczół i funkcjonowania tego organizmu zostały poznane. Jednakże to co już wiedzą ludzie o tych stworzeniach jest niesamowite. Owady te, mające nieskomplikowany układ nerwowy, potrafią jako społeczeństwo funkcjonować na bardzo wysokim poziomie organizacji. Owoce pracy tych owadów, z których korzysta bezpośrednio człowiek, to nie tylko miód, wosk, mleczko pszczele, propolis, pyłek, pierzga, nawet jad pszczeli, ale także zapylanie roślin. Bez ich pracy nie byłoby plonów dających pokarm wszelkim organizmom żywym z człowiekiem na czele.
Pszczoły to szczególnie cenny dar Stwórcy. Dlatego też warto tutaj przypomnieć słowa z hymnu Exsultet, jaki śpiewany jest podczas Wigilii Paschalnej, a które są wyrazem głębokiej wdzięczności dla Stwórcy:
…Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem strugami wosku, która dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła…
Katechetę organizacyjnie przygotowała Wspólnota dorosłych Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu.