wizytacja ks.bp. 22-24.09 całość (41)

WIZYTACJA KANONICZNA ks. bp. JANA SZKODONIA
22-24 września 2017 r.

Jednym z ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest przewidziana w prawie Kościoła wizytacja kanoniczna przeprowadzana przez biskupa ordynariusza diecezji lub przez jednego z biskupów pomocniczych. Wizytację kanoniczną, przeżywaliśmy w naszej Parafii po raz szósty.
Ks. bp. rozpoczął wizytację w piątek 22 września już od godz. 9.00, odwiedzając zlokalizowane w naszej parafii placówki oświatowo-wychowawcze, a więc: Szkolę Podstawowa nr 2, Katolickie Gimnazjum Ruchu Światło-Życie. im. ks. Franciszka Blachnickiego. przedszkola samorządowe nr 65, 178 i 162 oraz Gimnazjum nr 9, zaś wczesnym popołudniem Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Rozrywka 1.
Po spożyciu, w gronie zespołu duszpasterskiego, obiadu, nasz Gość odwiedził nasze siostry Nazaretanki.
Wczesnym wieczorem nastąpiło spotkanie z najmłodszymi parafianami: ministrantami, lektorami, scholą Świętojańskie nutki i Oazą Dzieci Bożych., podczas którego prezentacja tych grup formacyjnych. Z nastąpiła kolei ks. biskup zaapelował, aby modlitwa i uczestnictwo w Eucharystii nie było płytkie i powierzchowne, ale głębokie– jak to śpiewaliście na wstępie tego spotkania.
O godz. 18.30 nastąpiło kanoniczne przywitanie księdza biskupa w progach naszej świątyni przez ks. Proboszcza. Po czym nastąpił obrzęd poświęcenia przez ks. Biskupa Świętojańskich Drzwi Wiary (wejście główne) oraz wszystkich nowych drzwi bocznych prowadzących do naszej świątyni. msza św. Następnie Dostojnego Gościa powitali przedstawiciele dzieci, młodzieży i dorosłych parafian, zaś ks. Proboszcz, w swoim powitaniu krótko scharakteryzował, podając występujące w życiu naszej świętojańskiej wspólnoty radości i problemy.
Punktem kulminacyjnym tego dnia, była koncelebrowana przez ks. Biskupa oraz ks. Proboszcza, Najświętsza Ofiara. Po odczytaniu przez naszego diakona Patryka fragmentu Ewangelii, do wiernych ze Słowem Bożym zwrócił się arcypasterz.
Przedstawił on w formie obrazów: pasterza i bramy, różne sposoby uczestnictwa w ewangelizacyjnym posłaniu Chrystusa i drodze do Ojca. (nagranie homilii → kliknij tutaj)
Po pasterskim błogosławieństwu udzielonym wszystkim wiernym, ks. Biskup, pobłogosławił indywidualnie – jak to jest już w tradycji naszej parafii, relikwiami św. Jana Pawła II, oczekujące potomstwa mamy.
Jednak pracowity dla ks. Biskupa dzień, nie skończył się jeszcze, gdyż bezpośrednio po Eucharystii miało miejsce z Duszpasterska Rada Parafialną. W trakcie tego spotkania, sekretarz DRP, p. Kazimiera przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowej działalności DRP, zaś członkowie krótko przedstawili się podając jaką wspólnotę reprezentują. Przy tej okazji ks. Biskup wpisał się do parafialnej kroniki – t. VII. Krótka modlitwa zakończyła to spotkanie, po którym ks. Biskup, w obecności członków DRP, poświęcił nowe pomieszczenia kancelarii parafialnej.
Drugi dzień wizytacji ks. Biskup rozpoczął od odwiedzin w domach kilku rodzin oraz chorych. Po południu miała miejsce cała seria spotkań z różnymi wspólnotami i grupami formacyjnymi dzieci, młodzież i dorosłych: grupą misyjną dzieci Chrześcijańscy Pomocnicy, Grupą teatralną św. Jana Bosko, dziećmi i opiekunami Świetlicy św. Filipa Neri, wspólnotą Bratki, zespołem charytatywnym, nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., Rycerzami Kolumba, diakonią Wyzwolenia, Akcją Katolicką, Kręgiem Biblijnym, Zrzeszeniem Kolejarzy, Kołem Przyjaciół Radio Maryja, redakcją Głosu Świętojańskiego i strony Internetowej. Podobnie jak to było wcześniej, przedstawiciele poszczególnych grup składali krótkie sprawozdania ze swojej działalności oraz w kilku słowach określali charyzmat danej wspólnoty. Podsumowując to spotkanie ks. Biskup wyraził swoja radość i wdzięczność, że takie wspólnoty oraz grupy istnieją na terenie parafii i działając, wypełniają zadania apostolskie wg. swoich charyzmatów oraz udzielił pasterskiego.
Zwieńczeniem drugiego dnia wizytacji, była wieczorna Eucharystia z udziałem wszystkich wspólnot parafialnych. Koncelebrowaną Mszę św. odprawiali ks. Ryszard, ks. Proboszcz a przewodniczył jej ks. bp. Jan. W liturgicznej asyście uczestniczył nasz diakon Patryk.
W swojej homilii ks. Biskup nawiązał do przeczytanej wcześniej perykopy (Łk. 8, 4-15; przypowieść o siewcy). Każdy z nas ma coś, po kolei, z tej ziemi na które pada ziarno siewcy: droga, skała, ciernie i żyzna gleba. Ale w tej przypowieści – zaznaczył kaznodzieja – jest też przesłanie Chrystusa, abyś i my obok niego byli siewcami ziarna Słowa Bożego – każdy według swojego powołania.  (nagranie homilii → kliknij tutaj)
Przed pasterskim błogosławieństwem, kończącym Eucharystyczne spotkanie, wyrazy wdzięczności za wspólna modlitwę wyraził głównemu celebransowi ks. Proboszcz.
Po Mszy św., w auli parafialnej miało miejsce jeszcze jedno spotkanie ze wspólnotami Ruchu Światło-Życie: oazą młodzieżowa, Domowym Kościołem, wspólnotą dorosłych Wody Jordanu. Jak w poprzednich spotkaniach przedstawiciele poszczególnych wspólnot przedstawili prezentację swoich grup. ze swej strony, nasz Gość, podzielił się swoimi doświadczeniami w posłudze w Ruchu jako moderator zarówno grup młodzieżowych jak i Domowego Kościoła. Apel Jasnogórski i błogosławieństwo pasterskie zakończyło to spotkanie.
Niedziela była ostatnim, trzecim dniem wizyty. Po każdej Mszy św., ks. Biskup udzielał indywidualnego błogosławieństwa rodzinom. Szczególny przebieg miała Msza św. o godz. 12.00. Przed rozpoczęciem Najświętszej Ofiary, ks. Biskup poświęcił odrestaurowaną, naszą zabytkową kaplicę św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Po tej uroczystości nastąpiło procesyjne przejście celebransów i asysty do naszej świątyni, na sprawowanie Eucharystii.
Na wstępie jeszcze raz Dostojnego Gościa przywitał ks. Proboszcz Jerzy Serwin, który przedstawiając krótką charakterystykę parafii, wyraził wdzięczność parafianom za ofiarność przy podejmowaniu różnych dzieł oraz zaangażowanie w grupach i wspólnotach formacyjnych.
Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. Biskup, a współcelebransami byli ks. Proboszcz oraz nasi kapłani rodacy: o. Grzegorz Chrzanowski – dominikanin i ks. Jacek Kuczmier, a jako asysta liturgiczna diakon Patryk Jagos. W zgromadzeniu eucharystycznym brał udział także nasz rodak, ks. Przemysław Cios.
Ze słowem Bożym do wiernych zwrócił się ks. Biskup, który przywitał obecnych kapłanów oraz przybyłych wiernych. Wizytacja kanoniczna jest czasem szczególnej łaski, jest czasem modlitwy i wdzięczności wiernym i kapłanom, którzy tworzyli przez 35 lat tę wspólnotę, zarówno żyjącym jak i zmarłym. Następnie kaznodzieja nawiązał do przeczytanego fragmentu Ewangelii, o pracownikach winnicy (Mt. 20, 1-16a). Przypowieść ta – podkreślił kaznodzieja jest zapowiedzią rozwoju Kościoła, a winnicą także może być każdy człowiek, zaś denar zapłaty symbolizuje Królestwo Niebieskie, które osiągnie każdy, kto jest w Kościele, bez względu na to, jak długo w nim jest. (nagranie homilii → kliknij tutaj).
Podczas Mszy św. o godz. 13.30, ks. Biskup udzielił chrztu św. dwójce dzieci: Jagodzie i Natalii.
Po południu ks. Biskup spotkał się z następnymi wspólnotami z naszej parafii: Różami Żywego Różańca, Strażą Honorową NSPJ, Diakonią modlitwy i Apostolatem „Margaretka”. W trakcie spotkania zgromadzeni wierni odmówili wraz z ks. Biskupem różaniec za zmarłych.
Po staniej, niedzielnej Mszy św., wspólnota świętojańska pożegnała swego pasterza, dziękując mu za trud i za dar, jakim były te trzy dni spotkań i wspólnej modlitwy, zaś naszym darem niech pozostanie modlitewna pamięć w intencji ks. Biskupa Jana.
Pasterskie błogosławieństwo wiernych oraz indywidualne błogosławieństwo rodzin zakończyło wizytę kanoniczną w naszej parafii.
Po Mszy św. ks. Biskup spotkał się jeszcze ze Wspólnotą akademicką Psalterion i zespołem muzycznym.

 • więcej zdjęć → zakładka Media → Galeria zdjęć

SPIS DODATKOWYCH DOKUMENTÓW i MATERIAŁÓW PRZYGOTOWANYCH NA WIZYTACJĘ
(można wybrać dany dokument klikając w odpowiedni punkt w spisie podanym poniżej)

 

 1. POWITANIE I PREZENTACJA PARAFII KSIĘDZU BISKUPOWI PRZEZ KS. PROBOSZCZA
 2. Powitanie na Mszy św. w sobotę 23.09.2017 godz. 18.30
 3. Powitanie na każdej Mszy św. w niedzielę 24.09.2017 roku
 4. Powitanie na Mszy św. w niedziele 24.09.2017 roku o godz. 12.00
 5. Zakończenie wizytacji na Mszy św. w niedzielę 24.09.2017 roku o godz. 19.30
 6. DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA – sprawozdanie
 7. SŁUŻBA LITURGICZNA – sprawozdanie
 8. SCHOLA „ŚWIĘTOJAŃSKIE NUTKI”
 9. OAZA DZIECI BOŻYCH
 10. ŚWIETLICA ŚW. FILIPA NERI
 11. GRUPA MISYJNA „KAROLKI – CHRZEŚCIJAŃSCY POMOCNICY”
 12. GRUPA TEATRALNA IM. ŚW. JANA BOSKO
 13. RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE – WSPÓLNOTA MŁODZIEŻOWA
 14. WSPÓLNOTA AKADEMICKA „PSALTERION
 15. AKCJA KATOLICKA
 16. APOSTOLAT „ MARGARETKA”
 17. DOMOWY KOSCIÓŁ- GAŁĄŹ RODZINNA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
 18. KRĄG BIBLIJNY
 19. NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ
 20. KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIO MARYJA
 21. RYCERZE KOLUMBA
 22. GRUPA CHARYTATYWNA
 23. STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
 24. ŚWIĘTOJAŃSKA SZKOŁA DLA RODZICÓW
 25. WSPÓLNOTA DOROSŁYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE WODY JORDANU
 26. ŻYWY RÓŻANIEC
 27. DIAKONIA MODLITWY
 28. DIAKONIA WYZWOLENIA
 29. GAZETA PARAFIALNA „GŁOS ŚWIĘTOJAŃSKI”
 30. PARAFIALNA STRONA NTERNETOWA
 31. KATOLICKIE ZRZESZENIE KOLEJARZY

POWITANIE I PREZENTACJA PARAFII KSIĘDZU BISKUPOWI PRZEZ KS. PROBOSZCZA

Z wielką radością witam w naszej Świętojańskiej Wspólnocie ks. bpa Jana Szkodonia, który przybył do nas z wizytacją kanoniczną przewidzianą w prawie Kościoła.
Wizytacja biskupa jest czynnością apostolską. Jak niegdyś oni sami, odwiedzali parafie, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary, tak Ty przyjeżdżasz do nas, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, oraz by prosić Boga o błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin.
Obecna wizytacja odbywa się w szczególnych okolicznościach, bowiem nasza Parafia św. Jana Chrzciciela przeżywa w tym roku 35 rocznicę jej erygowania (16.05.1982 roku). Nasz kościół został poświęcony 16.12.2000 roku, po blisko 17 latach budowy, przez ówczesnego Metropolitę Krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego. Od jej początku czyli od 1976 roku do 1.07. 2011 roku parafię tworzył i prowadził ks. prałat Grzegorz Cekiera.
Wizytację kanoniczną, przeżywamy w naszej Parafii po raz szósty.
Dwa lata po erygowaniu parafii 1984 roku odbyła się pierwsza wizytacja kanoniczna przez ks. bp. Stanisława Smoleńskiego.
W ramach drugiej wizytacji 1989 roku, ks. kardynał Franciszek Macharski poświęcił mury naszego kościoła po 5 i pół latach budowy.
Trzecia w historii naszej parafii wizytacja kanoniczna miała miejsce 1996 roku przez ks. bpa Stanisława Smoleńskiego.
2004 roku po raz czwarty naszą parafię wizytował ks. bp. Kazimierz Nycz obecny abp warszawski i kardynał.
Ostatni raz przeżywaliśmy wizytację kanoniczną 2010 roku. Przybył wtedy do nas ks. bp Józef Guzdek – obecny biskup polowy Wojska Polskiego.
W czasie tych duszpasterskich odwiedzin będziemy przeżywać wspólne celebracje Eucharystii, oraz wiele spotkań z grupami i wspólnotami, które istnieją i posługują w naszej świętojańskiej parafii. Pragniemy poświecić odrestaurowaną kaplicę św. Janów, oraz pomieszczenia nowej Kancelarii Parafialnej, przed chwilą nastąpił obrzęd poświecenia nowych drzwi do naszego kościoła.
Jak można przeczytać w Kronice parafialnej:14.02.2008 roku przebywał w parafii z wizytą roboczą prof. Wincenty Kućma projektant wnętrza naszej świątyni. Sprawdzał przebieg prac przy wykonywaniu szaf organowych. Zwrócił uwagę na zły stan drzwi zewnętrznych, które trzeba na nowo zaprojektować, aby kościół na zewnątrz nabrał właściwego wyglądu sakralnego. Do propozycji wymiany drzwi wrócono 19.10.2009 roku. Pan Profesor zaproponował wymianę drzwi głównych (stalowo – drewnianych, obłożonych dębiną) na drzwi osadzone na mocnej konstrukcji stalowej, na zewnątrz wykończone płaskorzeźbą odlaną z brązu, od wewnątrz oprawione drewnem i blachą brązową. Tematem płaskorzeźby stały się sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Najświętszego Sakramentu.
Poszczególne sceny biblijne, postacie Polskich świętych i błogosławionych, oraz postaci historycznych podkreśla symbolika wody, która w historii zbawienia odgrywa kluczowa rolę, jak również z osobą naszego patrona św. Jana Chrzciciela. Odlew w brązie powstał w Odlewni Artystycznej Piotra Piszczkiewicza w Podłężu. Natomiast konstrukcję drzwi wykonał Zakład Usługowy Gerarda Urbańczyka „Ślusarstwo” w Młoszowej koło Chrzanowa.
Po 5 latach w roku 2014 udało się zamontować nowe drzwi na 50 lecie kapłaństwa ks. Prałata Grzegorza Cekiery inicjatora tego dzieła. Dzięki wielkiemu i ofiarnemu zaangażowaniu Parafian jak i naszych dobroczyńców w maju tego roku zostały drzwi spłacone. W ostatnim miesiącu zostały też wykonane dębowe drzwi boczne przez firmę Stolarstwo – Grzegorza Porzyckiego z Barwałdu Średniego.
Po dzisiejszej Mszy św. będzie można nabyć książkę, na tę okazję przygotowaną pt.: O Świętych, Błogosławionych i Sługach Bożych ze Świętojańskich Drzwi Wiary, autorstwa pana Krzysztofa Ożoga, naszego parafianina.
Księże Biskupie!
Twoja wizyta w naszej wspólnocie parafialnej jest okazją, aby dokonać krótkiego przeglądu pracy duszpasterskiej i związanych z nią trudnościami.
Czym można się cieszyć i za co dziękować Panu Bogu?
Za to że Świętojańscy Wierni, którzy są mocno związani ze swą parafią, gorliwie uczestniczą w rozmaitych wspólnotach dorosłych, młodzieży i dzieci. W ostatnich latach powiększyło się grono Nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do 17 mężczyzn, powstała Wspólnota dorosłych Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu. Cieszymy się z Rady Rycerzy Kolumba im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego i powstałego Koła Przyjaciół Rodziny Radio Maryja, Świetlicy św. Filipa Neri i wielu dzieł powstałych przy niej, oraz Wspólnoty akademickiej Psałterion. W tym tygodniu była pierwsza próba nowopowstającego chóru parafialnego, do którego wciąż zapraszamy panie i panów.
Na uwagę zasługuje powstanie w naszej parafii przed 3 laty Gimnazjum Oazowego im. ks. Franciszka Blachnickiego.
Jesteśmy wdzięczny Bogu i ludziom za to wszelkie dobro, które jest udziałem naszej wspólnoty parafialnej, dzięki gorliwej i ofiarnej pracy kapłanów, księży wikariuszy i sióstr Nazaretanek. Najważniejsze jednak jest to, by te osoby, które należą do wspólnot parafialnych oprócz pogłębiania swego życia duchowego, oddziaływały na innych poprzez dawanie świadectwa swego życia, czyli apostolstwo. W grupach parafialnych dorosłych wytworzyła się pewna luka pokoleniowa. Coraz trudniej jest zaprosić ludzi młodych i w średnim wieku do udziału w tych wspólnotach, choć wśród nich są osoby o mocnym życiu religijnym, w młodości uczestniczący głownie w Służbie Liturgicznej i w Ruchu Światło-Życie, Grupach Apostolskich, które mogłyby uczynić wiele dobrego dla parafii.
Chcę, księże biskupie także podkreślić dużą ofiarność naszych parafian,którzy chętnie wspomagają materialnie wszystkie sprawy gospodarcze i duszpasterskie mimo trudnych czasów dla rodzin pod tym względem.
Od ostatniej wizytacji kanonicznej parafia powiększyła się o 26 nowych bloków, a następne są jeszcze w budowie. Obecnie mamy 6 800 mieszkań. Jednak trudno dokładnie określić liczbę parafian, może około 14 tys. mieszkańców.
W czasie październikowego liczenia wiernych na Mszy św. było obecnych 2992 osoby, a do Komunii św. przystąpiło 1133 osoby. Niektóre bloki są powoli zasiedlane, część osób jeszcze nie dotarła do swej obecnej parafii, bo zbyt wielu nowych ludzi nie widzimy w naszym kościele. Trzeba też dodać, iż wielu parafian jest już w podeszłym wieku i nie opuszczają mieszkań ze względów zdrowotnych.
Z kolei młodzi ludzie, którzy się wprowadzają na teren naszej parafii są na dorobku, martwią się o spłacanie zaciągniętych kredytów, pracują do późnych godzin i niejednokrotnie nie mogą zdążyć nawet na Mszę św. Postępujące zmiany obyczajowe: wyjazdy weekendowe sprawiają, że wielu rodziców, a co za tym idzie dzieci i młodzieży w niedzielę nie widać w naszym kościele na Mszy św. Miejmy nadzieję, że uczestniczą w miejscu wypoczynku.
Dużym problemem u nas są zamknięte mieszkania podczas wizyty duszpasterskiej. Jest to ok. 45%. Nie znamy wielu parafian, którzy przychodzą do kancelarii po rozmaite dokumenty i występują wówczas kłopotliwe sytuacje.
Zwiększa się ilość rodzin obojętnych religijnie, rozbitych, zagubionych i osób o słabej wierze. Skutkiem tego jest brak oparcia dla dzieci i młodzieży w życiu religijnym rodziców.Na terenie parafii coraz więcej spotyka się związków bez ślubu kościelnego i kontraktu cywilnego.
Mam nadzieję, że spotkania Księdza Biskupa w ciągu tych trzech dni wizytacji zaowocują umocnieniem naszej wiary i postawy apostolskiej wśród naszych parafian.
Życzymy Księdzu Biskupowi darów Ducha Świętego i sił potrzebnych na te dni do spełnienia tego ważnego i trudnego zadania.
Szczęść Boże!

Ks. Jerzy Serwin – proboszcz

Powitanie na Mszy św. w sobotę 23.09.2017 godz. 18.30

Z wielką radością witam w dzisiejszy wieczór w naszej Świętojańskiej Wspólnocie ks. bpa Jana Szkodonia, który od wczoraj wizytuje naszą parafię, aby słuchać o naszych radościach, wejść w nasze troski, oraz by prosić Boga o błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin.
Obecna wizytacja odbywa się w szczególnych okolicznościach, bowiem nasza Parafia św. Jana Chrzciciela przeżywa w tym roku 35 rocznicę jej erygowania.
W czasie tych duszpasterskich odwiedzin,dziś przeżywamy wspólną celebracje Eucharystii, z udziałem grup i wspólnot, które istnieją i posługują w naszej świętojańskiej parafii.
Księże Biskupie!
Dziękujemy za to że Świętojańscy Wierni, którzy są mocno związani ze swą parafią, gorliwie uczestniczą w rozmaitych wspólnotach dorosłych, młodzieży i dzieci.
Jesteśmy wdzięczny Bogu i ludziom za to wszelkie dobro, które jest udziałem naszej wspólnoty parafialnej.
Mamy nadzieję, że spotkania Księdza Biskupa w ciągu tych dni wizytacji zaowocują umocnieniem naszej wiary i postawy apostolskiej wśród naszych parafian.


Powitanie na każdej Mszy św. w niedziele 24.09.2017 roku

Z wielką radością witam w naszej Świętojańskiej Wspólnocie ks. bpa Jana Szkodonia, który przybył do nas z wizytacją kanoniczną, aby słuchać o naszych radościach, wejść w nasze troski, oraz by prosić Boga o błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin.
Obecna wizytacja odbywa się w szczególnych okolicznościach, bowiem nasza Parafia św. Jana Chrzciciela przeżywa w tym roku 35 rocznicę jej erygowania.
Wizytację kanoniczną, przeżywamy w naszej Parafii po raz szósty. Ostatni raz przeżywaliśmy wizytację 2010 roku.
W czasie tych duszpasterskich odwiedzin przeżywamy wspólne celebracje Eucharystii, oraz wiele spotkań z grupami i wspólnotami, które istnieją i posługują w naszej świętojańskiej parafii, poświecimy odrestaurowaną kaplicę św. Janów, w piątek poświęciliśmy pomieszczenia nowej Kancelarii Parafialnej, orazŚwiętojańskie Drzwi Wiary, do naszego kościoła.
Księże Biskupie!
Twoja wizyta w naszej wspólnocie parafialnej jest okazją, aby dokonać krótkiego przeglądu pracy duszpasterskiej i związanych z nią trudnościami.
Dziękujemy za to że Świętojańscy Wierni, którzy są mocno związani ze swą parafią, gorliwie uczestniczą w rozmaitych wspólnotach dorosłych, młodzieży i dzieci.
Jesteśmy wdzięczny Bogu i ludziom za to wszelkie dobro, które jest udziałem naszej wspólnoty parafialnej, dzięki gorliwej i ofiarnej pracy kapłanów, księży wikariuszy i sióstr Nazaretanek.
Chcę, księże biskupie także podkreślić dużą ofiarność naszych parafian,którzy chętnie wspomagają materialnie wszystkie sprawy gospodarcze i duszpasterskie mimo trudnych czasów dla rodzin pod tym względem.
Obecnie mamy w parafii 6 800 mieszkań. Obejmuje ona około 14 tyś mieszkańców. W czasie zeszłorocznego liczenia wiernych na Mszy św. było obecnych 2992 osoby, a do Komunii św. przystąpiło 1133 osoby.
Mam nadzieję, że spotkania Księdza Biskupa w ciągu tych dni wizytacji zaowocują umocnieniem naszej wiary i postawy apostolskiej wśród naszych parafian.


Powitanie na Mszy św. w niedziele 24.09.2017 roku o godz. 12.00

Z wielką radością witam w naszej Świętojańskiej Wspólnocie ks. bpa Jana Szkodonia, który przybył do nas z wizytacją kanoniczną, aby słuchać o naszych radościach, wejść w nasze troski, oraz by prosić Boga o błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin.
Obecna wizytacja odbywa się w szczególnych okolicznościach, bowiem nasza Parafia św. Jana Chrzciciela przeżywa w tym roku 35 rocznicę jej erygowania.
Wizytację kanoniczną, przeżywamy w naszej Parafii po raz szósty. Ostatni raz przeżywaliśmy wizytację 2010 roku.
W czasie tych duszpasterskich odwiedzin przeżywamy wspólne celebracje Eucharystii, oraz wiele spotkań z grupami i wspólnotami, które istnieją i posługują w naszej świętojańskiej parafii, poświecimyw piątek Świętojańskie Drzwi Wiary, do naszego kościoła, pomieszczenia nowej Kancelarii Parafialnej, oraz przed chwilą odrestaurowaną kaplicę św. Janów.
Jak zapisano w kronice parafialnej: „w dniu 5.03.2008 r. radny miasta parafianin prof. Piotr Franaszek podjął zabiegi, aby w planie odnowy zabytków Krakowa uwzględniono także renowację naszej zabytkowej, podominikańskiej kaplicy św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. I udało się”.
Teraz po 8 latach możemy stwierdzić, że udało się zakończyć podjęte dzieło, renowacji kaplicy, muru odgrodzenia, epitafiów, otoczenia, wykonanie niezbędnej dokumentacji, wyposażenie kaplicy w ambonę, chrzcielnicę, sedillia, ławki, lichtarze, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, nagłośnienie, ogrzewanie elektryczne, dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i dość znacznemu wkładowi własnemu parafii, oraz zaangażowaniu panów Piotra Franaszka i Janusza Smolaka, oraz pani Barbary Ferdek, za co im serdecznie dziękuję.
Księże Biskupie!
Twoja wizyta w naszej wspólnocie parafialnej jest okazją, aby dokonać krótkiego przeglądu pracy duszpasterskiej i związanych z nią trudnościami.
Dziękujemy za to że Świętojańscy Wierni, którzy są mocno związani ze swą parafią, gorliwie uczestniczą w rozmaitych wspólnotach dorosłych, młodzieży i dzieci.
Dziękujemy za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej wspólnoty parafialnej. Witam przybyłych naszych kapłanów rodaków i naszego diakona Patryka. Dziś z nimi modlimy się o wytrwanie w powołaniu, oraz o nowe i liczne powołania kapłańskie i zakonne z naszej świętojańskiej parafii.
Jesteśmy wdzięczny Bogu i ludziom za to wszelkie dobro, które jest udziałem naszej wspólnoty parafialnej, dzięki gorliwej i ofiarnej pracy kapłanów, księży wikariuszy i sióstr Nazaretanek.
Chcę, księże biskupie także podkreślić dużą ofiarność naszych parafian,którzy chętnie wspomagają materialnie wszystkie sprawy gospodarcze i duszpasterskie mimo trudnych czasów dla rodzin pod tym względem.
Obecnie mamy w parafii 6 800 mieszkań. Obejmuje ona około 14 tyś mieszkańców. W czasie zeszłorocznego liczenia wiernych na Mszy św. było obecnych 2992 osoby, a do Komunii św. przystąpiło 1133 osoby

Zakończenie wizytacji na Mszy św. w niedzielę 24.09.2017 roku o godz. 19.30

Drogi Księże Biskupie Janie!
W imieniu całej Wspólnoty Świętojańskiej, jako jej Proboszcz, pragnę złożyć księdzu biskupowi serdeczne podziękowania za obecność wśród nas. Dziękujemy za spotkania ze wspólnotami i grupami formacyjnymi, za spotkania z z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, za spotkania z katechetami i nauczycielami w szkołach i przedszkolach, za słowo pasterskie skierowane do każdego z nas podczas tych spotkań tu w naszej świątyni, w naszej auli, jak również w mieszkaniach naszych parafian, od piątku obecnej niedzielnej Mszy świętej. Szczególnie dziękujemy za modlitwę w naszej intencji. Dziękujemy za cały trud kanonicznej wizytacji naszej parafii!
Odczytujemy tą wizytację jako dar i zadanie.
Dar, bo doświadczyliśmy, że Kościół jest apostolski. Oto pośród nas stanął Apostoł posłany przez Chrystusa, aby nas pouczał, umacniał w wierze i błogosławił nam.
Zadaniem zaś, bo uświadamiamy sobie, że Kościół, którego jesteśmy cząstką potrzebuje naszej dojrzałej wiary.
Dziękując więc serdecznie za wszelki dar, który dzięki posłudze ks. biskupa stał się naszym udziałem, prosimy o przyjęcie zapewnienia o naszej modlitwie w intencji księdza biskupa i tych wszystkich spraw, które ks. biskup nosi w swoim sercu. Będziemy się modlić do Pana przez wstawiennictwo naszego patrona św. Jana Chrzciciela. Przyrzekamy także nie zmarnować danego nam przez Pana Boga czasu łaski.
Prosimy księże biskupie Janie o apostolskie błogosławieństwo.

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

Przedstawiamy informację o Duszpasterskiej Radzie Parafialnej (DRP) w naszej parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
Obecna Duszpasterska Rada Parafialna (DRP) została powołana w dniu 18 czerwca 2016 r. na trzyletnią kadencję. Powołanie to nastąpiło na podstawie Statutu Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej z dnia 7.12.1995 roku oraz zgodnie z Regulaminem wyboru i funkcjonowania Duszpasterskiej Rady Parafialnej w Parafii św. Jan Chrzciciela w Krakowie z dnia16.04.2016 roku.
W skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej wchodzą członkowie według następujących zasad:
– z urzędu – 5 osób – kapłani pracujący w parafii, osoby prowadzące katechezę i przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu zamieszkujących i pracujących na terenie parafii,
– z nominacji – 8 osób – przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów,
– z wyboru parafian – 13 osób.
Stan liczebny DRP to 26 osób. Celem Duszpasterskiej Rady Parafialnej jest wspomaganie Ks. Proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego. Nasza DRP jest równocześnie Radą Ekonomiczną parafii. Zebrania DRP w sposób systematyczny odbywają się raz na kwartał lub zwoływane są w trybie doraźnym w przypadku zaistniałej potrzeby. Przed spotkaniem członkowie DRP uczestniczą w wieczornej Mszy św.
Prawie każde spotkanie DRP rozpoczyna się według następującego planu:
– krótka modlitwa,
– przyjęcie protokołu z przedniego posiedzenia,
– omówienie spraw duszpasterskich, już zrealizowanych,
– przedstawienie spraw gospodarczych parafii, już zrealizowanych,
– omówienie planów i zamierzeń zarówno duszpasterskich jak i gospodarczych,
– przedstawienie kalendarium parafialnego,
– dzielenie się przez członków DRP uwagami, trudnościami i sukcesami środowisk, które reprezentują,
– modlitwa końcowa i błogosławieństwo kapłana.
– Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół oraz informacja do naszego parafialnego miesięcznika „Głos Świętojański”.
Warto jeszcze wspomnieć że w miesiącu czerwcu, w niedzielę poprzedzającą odpust parafialny ma miejsce szczególna uroczystość o nazwie „Spotkania Świętojańskie”. W tym roku odbyły się już po raz szósty. Członkowie DRP wchodzą w skład powoływanego w tym celu Komitetu Organizacyjnego i czynnie włączają się w przygotowanie tej uroczystości.
Po rocznym okresie działalności DRP podsumowano przedstawiane przez ks. Proboszcza na poprzednich spotkaniach inicjatywy gospodarcze, duszpasterskie oraz kalendarium parafialne.
Z inicjatyw gospodarczych zrealizowanych należy wymienić m. in.:
– Całkowita spłata wejściowych drzwi głównych do kościoła.
– Remont przedsionka kościoła oraz wyposażenie w nowe tablice ogłoszeniowe.
– Remont zakrystii tj. wymiana okien, ogrzewania i oświetlenia, umeblowanie.
– Remont dachu na kościele i stodole (uszkodzenia po wichurze 30-go lipca 2016 r.).
– Malowanie dachu stodoły.
– Wycinka starych drzew i posadzenie nowych zgodnie z otrzymanymi zaleceniami z Wydziału Zieleni i Konserwatora Zabytków.
– Doposażenie kaplicy św. Janów.
– Kolejny etap remontu w salkach katechetycznych i plebanii, przygotowanie nowych salek (zwanych „katakumbami”).
– Prace remontowe pomieszczenia, do którego została przeniesiona Kancelaria.
– Remont tarasu i garażu (I etap) u Sióstr przy ul. Dobrego Pasterza 114.
– Remont drogi od kaplicy św. Janów do ul. Dobrego Pasterza poprzedzone czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym (malowanie farbą podkładową) ogrodzenia wzdłuż drogi
– oraz czyszczenie kamiennego cokołu, na którym posadowione jest ogrodzenie.
– Montaż nowych drzwi wejściowych i schodów do zakrystii.
– Montaż nowych drzwi wejściowych do Kościoła od strony wschodniej i zachodniej.
– oraz inne nieprzewidziane prace, wykonane na rzecz parafii.
W planach przewidziano m.in. prace: projekt termomodernizacji kościoła i domu parafialnego, malowanie dachu na plebanii oraz dalsze prace na plebanii (remont salek tzw. „katakumb”).
Inicjatywy duszpasterskie:
Inicjatywy duszpasterskie i kalendarium były i są realizowane. Było ich wiele – związane były z Rokiem Liturgicznym, tj nabożeństwa, rekolekcje, adoracje Najświętszego Sakramentu, Sakramenty Bierzmowania i I Komunii św., jubileusze małżeńskie, św. Mikołaj dla dzieci, Bal Wszystkich Świętych, spotkanie z Ojcem Vaddakelem, działalność świetlicy pod wezwaniem św. Filipa Neri gromadzącej dzieci na różnych zajęciach. Ponadto organizowane były wspólne „wyjścia do kina”, pielgrzymki do Kalwarii, Częstochowy i Zakopanego oraz pielgrzymki zagraniczne do Gwadelupy w Meksyku i Rzymu (młodzież), spotkania ze świeckimi prelegentami w parafialnej auli. W planach są pielgrzymki do krajowych sanktuariów (Licheń, Gietrzwałd) – organizacja i terminy zostaną uszczegółowione w najbliższym okresie.
Wszystkie informacje n/t działalności w tym zakresie były i są podawane w ogłoszeniach duszpasterskich w „Głosie Świętojańskim, na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.
W dniu 14 września br. odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie DRP. Omawiano przypadające w najbliższym okresie uroczystości oraz wydarzenia. Omawiano Kalendarium Parafialne na rok katechetyczny 2017/2018, które dołączamy.

opracowanie:
Przewodniczący DRP: Antoni Franaszek
Sekretarz DRP: Kazimiera Piłat
Kraków, dnia 22 września 2017 r.

SŁUŻBA LITURGICZNA

Opiekunem wspólnoty Służby Liturgicznej Ołtarza (ministranci i lektorzy) od września 2015 roku jest wikariusz, ks. Paweł Ochocki. Na chwilę obecną wspólnota liczy 31 ministrantów i 20 lektorów. Są także tzw. „lektorzy seniorzy”, uczniowie szkół średnich i studenci, którzy posługują w miarę swoich możliwości. Z pośród każdej z tych dwóch grup (ministranci i lektorzy) wybierani są: prezes, v – prezes i skarbnik, którzy pełnią swoje funkcje w ciągu kolejnego roku formacyjnego.
Spotkania ministrantów odbywają się raz w tygodniu. Z uwagi na wielość zajęć pozalekcyjnych, zbiórki odbywają się w dwóch turach: I grupa formacyjna – w poniedziałki o 17.30, II grupa formacyjna we wtorki o 17.30. Spotkania odbywają się w cyklu dwutygodniowym. W jednym tygodniu zbiórki prowadzi ksiądz, w
drugim tygodniu zbiórki prowadzą animatorzy (Patryk Natanek i Michał Marzec). Ministranci formują się, korzystając z pomocy notatnika dla zespołów służby liturgicznej. W roku 2016/17 realizowano program formacyjny „Choralista” (drugi rok formacji). Ministranci uczestniczą także w formacji liturgicznej: liczne próby asysty mają na celu służbę przy ołtarzu, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami liturgicznymi.
Ministranci i lektorzy w ciągu roku podejmują trzy dyżury w tygodniu (2 dyżury w dni powszednie, i jeden w niedzielę i święta). Wpisują się w grafik, według swoich możliwości. Otrzymują do domu wydrukowany grafik, a także kalendarium semestralne. Wypełniając dyżury, ministranci wpisują się na listę obecności, na podstawie której przydzielane są im punkty. Kładzie się nacisk na duchowe motywacje służby przy ołtarzu. System punktowy ma na celu wyrobienie u ministrantów odpowiedzialności za podejmowane obowiązki.
Na podstawie punktów rozdzielana jest „kolęda”, którą ministranci wraz z lektorami przygotowują, informując mieszkańców o terminie wizyty duszpasterskiej, a także odwiedzając parafian wraz z kapłanem. Ministranci otrzymują liczbę rejonów kolędowych, w zależności od ilości nagromadzonych punktów. Część ofiar przekazują do wspólnej kasy ministranckiej, przeznaczonej na wycieczki, zakupy na rzecz służby liturgicznej, różne „dofinansowania”. Ważnym elementem formacji ministrantów są spotkania z rodzicami, na których omawiane są istotne kwestie dotyczące służby. Opiekun służby liturgicznej jest w stałym kontakcie
z rodzicami, informując ich na bieżąco w kwestiach, dotyczących ich dzieci. Współpracuje także ze szkołą i wychowami klas, w których uczą się ministranci.
Formacja obejmuje także sport. W soboty, korzystając z hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, a także z boiska, chłopcy uczestniczą w treningach piłkarskich. W 2015 roku zorganizowano dla ministranckiej reprezentacji, parafialne stroje piłkarskie. Chłopcy chętnie angażują się w Ogólnopolski Turniej Piłki Halowej. W 2015 roku zajęli trzecie miejsce w dekanacie. W 2016 roku zajęli pierwsze miejsce i zakwalifikowali się do udziału w etapie rejonowym. Urządzane są także wspólne wycieczki i wyjścia (kino, góry, zimowisko parafialne, oaza dzieci Bożych w czasie wakacji, rowery, dzień otwarty w Seminarium Duchownym itp.).
Nade wszystko kładzie się nacisk na formację duchową. Każda zbiórka i próba zaczyna i kończy się modlitwą. Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród ministrantów powstała Róża Różańcowa. Chłopcy modlą się dziesiątkiem różańca w wyznaczonej na dany miesiąc intencji.
Co roku, we wrześniu następuje nabór nowych kandydatów do służby. Zaproszenie to skierowane jest przede wszystkim do chłopców z klasy III Szkoły Podstawowej, przygotowujących się jednocześnie do I Komunii Świętej. Zazwyczaj każdego roku, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, uroczyście błogosławi się do
służby przy ołtarzu kilku nowych ministrantów (w IV 2015 r. – 7 osób, w XII 2015 r. : 9 osób, w XII 2016 r.: 9 osób). Po uroczystości w kościele, w auli parafialnej odbywają się “Mini Prymicje”. Rodzice i bliscy nowo ustanowionych ministrantów spotykają się w miłej atmosferze przy stole. Chłopcy otrzymują
pamiątkowe dyplomy i legitymacje.
Lektorzy stanowią odrębną grupę formacyjną. Zbiórki odbywają się we wtorki, o 19.15, w salce katechetycznej. W dekanacie co dwa lata, przy parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza odbywa się kurs lektorski, w którym uczestniczą uczniowie VI klasy SP i Gimnazjum. W czerwcu 2017 roku do służby lektorskiej pobłogosławiono 9 nowych Ministrantów Słowa Bożego.

opracował: ks. Paweł Ochocki

SCHOLA „ŚWIĘTOJAŃSKIE NUTKI”

Schola Dziecięco-Młodzieżowa ŚWIĘTOJAŃSKIE NUTKI w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Krakowie istnieje od roku 2011 i rozpoczyna 7 rok swojej działalności. Prowadzona była przez siostry nazaretanki oraz kapłanów pracujących na terenie parafii na przestrzeni lat. Obecnie opiekunem scholi jest s. Hiacynta-Barbara Niewiadomska wraz z ks. Łukaszem Nizio.
W spotkaniach uczestniczy ok. 47 dzieci i młodzieży w wieku od przedszkolaków do uczniów starszych klasy szkoły podstawowej. Formacja prowadzona jest na podstawie materiałów Eucharystycznego Ruchu Młodych uzupełnianych przez materiały podręczników Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. Spotkania odbywają się raz w tygodniu z siostrą oraz księdzem którzy są moderatorami grupy.
Schola podczas niedzielnych Mszy św. z udziałem dzieci przewodniczy w śpiewie. Uczestniczy czynnie podczas codziennego różańca dla dzieci w październiku, roratach, drogach krzyżowych i rekolekcjach szkolnych w okresie Wielkiego Postu, włącza się w asystę podczas procesji eucharystycznych., uczestniczy w Żywym Różańcu.
Każdego roku w pierwszą niedzielę po Uroczystości Niepokalanego Poczęcia podczas mszy świętej z udziałem dzieci, dziewczęta które pragną należeć do scholii zostają uroczyście przyjęte do wspólnoty a pozostałe scholistki odnawiają swoje przyrzeczenia związane z posługą liturgiczną. Posiadamy stroje, w których dzieci śpiewają podczas Eucharystii.
Oprócz zadania podstawowego, schola bierze czynny udział w uroczystościach o charakterze integrującym naszą wspólnotę parafialną, takich jak Spotkania Świętojańskie, spotkania ze św. Mikołajem, uroczyste rozpoczęcie czy zakończenie roku katechetycznego na terenie parafii. Dziewczęta biorą udział w organizowanych wyjazdach pielgrzymkowo-integracyjnych oraz wyjeżdżają na zimowiska i letni wypoczynek.
Piękne i cenne jest zaangażowanie Rodziców, którzy przyprowadzają dzieci i pomagają w ich przygotowaniu. Nasze istnienie to efekt konsekwentnej pracy wspieranej przez naszych najbliższych.
Chcemy naszym śpiewem chwalić Pana pamiętając, że ten kto śpiewa dwa razy się modli.

opracowała s. Hiacynta Nazaretanka

OAZA DZIECI BOŻYCH

Wspólnota Oazy Dzieci Bożych działa w parafii pw. św. Jana Chrzciciela już od kilku lat. Kiedyś sama byłam uczestniczką spotkań, obecnie już 4 rok prowadzę je jako animator. Do posługi animatora ODB przygotowują się w naszej parafii jeszcze dwie osoby.
Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 10 rano, żeby wspólnie rozpocząć weekend z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Na spotkaniach korzystamy z podręczników przygotowujących do pierwszego i drugiego stopnia Oazy Dzieci Bożych oraz z innych materiałów. Tematem zeszłego roku formacyjnego były słowa z Listu św. Pawła do Filipian: “Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!”. Natomiast nowy rok jako kontynuacja wyjazdu wakacyjnego upłynie pod hasłem:” Każdy może być święty”. Spotkania oparte będą na cechach świętych opisanych w “ilustrowanym poradniku- jak zostać świętym?” autorstwa Mike’a. Będziemy starali się odkrywać i podejmować drogę do świętości.
Wraz z Oazą Młodzieżową braliśmy udział w Rejonowych Dniach wspólnoty, gdzie najpierw wszystkie dzieci, także z innych parafii, gromadziły się na spotkaniu, a następnie towarzysząc młodzieży i dorosłym uczestniczyły we wspólnej Eucharystii.
W czasie parafialnych Spotkań Świętojańskich Oaza Dzieci Bożych prowadziła tańce animując inne dzieci do wspólnej zabawy.
Łącząc się z innymi grupami parafialnymi jeździmy wspólnie na wycieczki spotykamy się na przykład na grillu i zabawach kończących rok formacyjny.
Nie przerywamy naszej działalności również w wakacje. Jak już wspomniałam w ramach formacji oazowej w naszej parafii dwukrotnie odbyły się rekolekcje realizujące pierwszy stopień Oazy Ministrantów i Scholistek, w którym brało udział kilkoro uczestników parafialnej wspólnoty. Odbyły się one nad morzem, gdzie korzystając z wypoczynku podejmowaliśmy temat: Pragnę być święty.
Oaza Dzieci Bożych jest szansą na rozpoczęcie formacji w Ruchu Światło Życie dla najmłodszych. Poprzez spotkania, na których poza modlitwą i formacją nie brakuje śmiechu i wspólnej zabawy, przybliżamy się do Boga. Bo przecież “każdy może być święty, jeśli tego chce”, a wspólnota niewątpliwie pomaga w drodze do nieba.

Opracowali:
Animatorka ODB:Magdalena Dziura
Moderator: Ks. Ryszard Gacek

ŚWIETLICA ŚW. FILIPA NERI

„Nie czas na spanie, ponieważ niebo nie jest dla leniuchów.” Św. Filip Neri

Skoro niebo, to i ŚWIETLICA ŚW. FILIPA NERI nie dla leniuchów.
Św. Filip Neri zachęca nas do ciągłej aktywności w naszym życiu, która ma się wyrażać np. w ciągłym zdobywaniu wiedzy, ćwiczeniu myślenia, odkrywaniu i rozwijaniu swoich talentów, wypełnianiu z radością i z zaangażowaniem zadań i obowiązków w domu, w szkole, na studiach, w pracy. Dzisiejszy świat zdominowany jest choćby przez używanie smartfonów: korzystamy w nich z Internetu, spędzamy czas na portalach społecznościowych i robimy to nawet kilka godzin dziennie. Zauważamy ten problem wśród dzieci i dlatego nie narzekamy, ale proponujemy coś co sprawi, że choć na kilka godzin w tygodniu podejmą inne, bardziej aktywne czynności i dzięki nim będą budować nie wirtualne, ale rzeczywiste znajomości koleżeńskie czy przyjacielskie. Dlatego zapraszamy dzieci i młodzież oraz ich rodziców na zajęcia do Świetlicy Św. Filipa Neri, która od 19 marca 2014 r. rozpoczęła działalność w naszej parafii. Zajęcia są prowadzone popołudniami przez 5 dni w tygodniu /poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i sobota/.
W pierwszym semestrze Roku Szkolnego 2017/2018 zaproponowaliśmy następujący plan bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży:
Plan zajęć tygodniowych:
Lego, ping-pong, piłkarzyki,
poniedziałek: 16.30 – 17.30 /prowadzi Ks. Ryszard Gacek/
miejsce: budynek obok bramy wjazdowej
W ramach tych zajęć dzieciaki tworzą budowle z klocków LEGO, rozgrywają turnieje w ping-ponga, a rodzice w tym czasie czekając na swoje dzieci układają puzzle, rozmawiając ze sobą o sprawach ważnych i ważniejszych.
Włącz myślenie – gry planszowe
poniedziałek: 17.30 – 18.30 /prowadzi p. Piotr Filus/
miejsce: budynek obok bramy wjazdowej
Ponad 70 gier planszowych jest do dyspozycji dla dzieci. Obserwując zaangażowanie w planszówki zaopatrujemy świetlicę w nowe gry. Pan Piotr Filus, który prowadzi zajęcia, zna reguły gry każdej planszówki, tłumaczy na początku bardzo cierpliwie zasady dzieciakom i towarzyszy im w grze podziwiając ich zapał. Zawsze powtarza – planszówki rozwijają myślenie!
Włącz myślenie – szachy
wtorek: 17.30 – 19.00 /prowadzi p. Grzegorz Słabek/
miejsce: budynek obok bramy wjazdowej
Pan Grzegorz Słabek od kilku lat udziela się przy naszej Parafii w prowadzeniu zajęć szachowych. Wcześniej te zajęcia prowadził w Klubie Sportowym „Jan”, a teraz zaprasza dzieci na zajęcia w Świetlicy. Warto brać udział – szachy rozwijają myślenie
Zostań misjonarzem – zajęcia misyjne
Ii III wtorek miesiąca: 17.30 – 18.30 /prowadzi S. Maria Magdalena/
miejsce: sala Św. Maksymiliana Marii Kolbego
S. Maria Magdalena z wielkim zaangażowaniem prowadzi zajęcia misyjne. Prowadzi ciekawe spotkania dzięki, którym dzieci poznają kontynenty świata. Na spotkania przybywają zaproszeni Goście z krajów misyjnych. Organizowane są także wspólne wyjazdy, coroczne Kolędowanie Misyjne, Akcja „Ciasto murzynek dla Misji”. Warto zostać misjonarzem choćby uczestnicząc w tych spotkaniach i modląc się w intencji Misji.
Zostań aktorem – zajęcia teatralne
II i IV wtorek miesiąca: 17.30 – 18.30 /prowadzi S. Maria Magdalena/
miejsce: sala Św. Maksymiliana Marii Kolbego
Dzieci posiadają wiele talentów, którymi można posłużyć w ramach zajęć teatralnych. S. Maria Magdalena stworzyła Grupę Teatralną Św. Jana Bosko. Każdego roku grupa ta wystawia „Jasełka” oraz przedstawienie na Świętojańskich Spotkaniach. W przyszłości dzieci z tej grupy będą pomagać kapłanowi podczas kazań na Mszy św. w niedzielę o godz. 10.30 przedstawiając scenki biblijne.
Zajęcia plastyczne
czwartek: 16.30 – 18.30 /prowadzi p. Magdalena Cygan i p. Alina Tomczykiewicz/
miejsce: budynek obok bramy wjazdowej
Pani Magda i Pani Alina – pełne energii i zapału – prowadzą zajęcia plastyczne, a od czasu do czasu także zajęcia kulinarne na naszej świetlicy. Dzieci wycinają, malują, kleją, lepią z plasteliny i robią wiele innych rzeczy, aby piękniejszy był ten świat. To właśnie piękny wystrój świetlicy zawdzięczamy tym zajęciom. Prace można oglądać po każdych zajęciach, choć później dzieciaki zabierają je do swoich domów, by pochwalić się swoim rodzicom.
Spotkania Oazy Dzieci Bożych
sobota: 10.00 – 11.00 /prowadzi an. Magdalena Dziura/
miejsce: sala Sł. Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego
Dzieci potrzebują także rozwoju duchowego, rozwoju swojej wiary, dlatego Animatorka Magda prowadzi spotkania Oazy Dzieci Bożych. Każdy z nas jest Dzieckiem Bożym i trzeba nam żyć z tą świadomością oraz szukać kontaktu z Bogiem. Poznanie świata Biblii, poznanie wspólnoty Kościoła i wsparcie w aktywne zaangażowanie się choćby w śpiew podczas Liturgii i podjęcie innych funkcji, które dzieci mogą wykonywać jest celem tych radosnych spotkań.
Kino Dobre Dla Duszy – film dla dzieci
sobota /informacja w ogłoszeniach duszpasterskich/: 11.00 – 13.00
/prowadzi Ks. Ryszard Gacek/
miejsce: aula na plebanii
Po co takie Kino? I czemu dobre dla duszy? Odpowiedź: By spędzić wartościowo czas, by to co oglądam i słucham miało pozytywny wpływ na moje życie. Każda moja decyzja rodzi się w sercu. Niech więc moje serce kształtuje dobry film, z wartościami. Niech mnie zmobilizuje do przemyślenia. I mądrego działania.
Mów językiem migowym
sobota: 11.00 – 12.00 /prowadzi an. Katarzyna Nowicka/
miejsce: sala Sł. Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego
Często można spotkać na swej drodze życia osobę, z którą można się tylko porozumieć językiem migowym. Animatorka Katarzyna Nowicka posiada zdolność nauczania języka migowego i chętnie podejmuje posługę wobec dzieci, które chcą się tego języka nauczyć. Warto spróbować.
W Wielkim Poście 2017 r. Świetlica wyszła z inicjatywą, aby w każdą sobotę Wielkiego Postu podjąć zajęcia pt. „Nie smartfon, nie Internet ale …”
Ufamy, że nasza posługa zaowocuje aktywniejszym spędzaniem czasu przez dzieci i młodzież, oraz lepszym rozwojem duchowym i intelektualnym. Chcemy, aby te zajęcia wprowadzały także radość w serca wszystkich dzieci a szczególnie w te smutne, zagubione, przeżywające trudności w rodzinie czy szkole, bo jak mówi Św. Filip Neri: Radość umacnia serca i pomaga wytrwać w dobru. Jest drogą do doskonałości – najkrótszą i najpewniejszą. (…) Im więcej w nas radości, tym bliżej nam do świętości.
A na koniec chcę powiedzieć BÓG ZAPŁAĆ tym, którzy te zajęcia prowadzą: S. Marii Magdalenie, Pani Magdalenie Cygan, Pani Alinie Tomczykiewicz, Animatorce Magdalenie Dziurze i Katarzynie Nowickiej, Panu Piotrowi Filusowi, Panu Grzegorzowi Słabkowi. Za pomoc w prowadzeniu zajęć dziękuję Oazie młodzieżowej, Rycerzom Kolumba za ofiarowanie części klocków Lego oraz anonimowym Ofiarodawcom wyposażenia świetlicy i materiałów potrzebnych do zajęć.
W Roku Szkolnym 2016/2017 Świetlica Św. Filipa Neri działała 220 godzin.
Nie ukrywam, że Świetlica Św. Filipa Nerii ma też na celu integrację środowiska lokalnego, szczególnie mieszkańców nowych bloków. Dzieci mieszkające w tych blokach chętnie przychodzą na zajęcia, rodzice tych dzieci poznają się. Udział w zajęciach na Świetlicy także pomaga w odnalezieniu drogi do kościoła.

Ks. Ryszard gacek
Kierownik Świetlicy

GRUPA MISYJNA „KAROLKI – CHRZEŚCIJAŃSCY POMOCNICY”

Grupa Misyjna „Karolki – Chrześcijańscy Pomocnicy” działa w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Spotkania odbywają się co drugi tydzień i skupiają ok. 30 dzieci, w tym większość ze szkoły podstawowej. Są też dzieci z przedszkola, gimnazjum i szkoły średniej. Spotkania odbywają się od kilku lat, a zapoczątkował je ks. Jacek. Następnie grupą opiekowała się s. Izabela Szalińska, nazaretanka, a obecnie s. Maria Magdalena Bukowska i ks. Ryszard Gacek.
W ciągu roku grupa realizuje program formacyjny przygotowany przez PDMD i włącza się w modlitwę za dzieci z krajów misyjnych. Dzieci modlą się indywidualnie w domu, a także we wspólnocie Kościoła, zwłaszcza podczas nabożeństw różańcowych i tygodnia misyjnego. Grupa aktywnie włącza się w przygotowanie niedzieli misyjnej, która w naszej parafii od kilku lat przeprowadzana jest pod hasłem „Ciasto murzynek dla misji”. Akcja rozszerzona jest na całą społeczność parafialną, angażując rodziny w przygotowanie ciasta i rozprowadzanie jako cegiełki na rzecz budowy i wyposażenia przedszkoli i szkół prowadzonych przez Siostry Nazaretanki w Ghanie. Utrzymujemy także stały kontakt z siostrami w Afryce, wymieniając się zdjęciami i informacjami z naszego życia.
Dzieci chętnie angażują się w pomoc dzieciom z krajów misyjnych poprzez kolędowanie misyjne. W okresie Bożego Narodzenia grupa chętnych odwiedza domy naszych parafian niosąc Dobrą Nowinę, a tym samym zbierając ofiary, które są przekazywane do Wydziału Misyjnego. Dzieci uczestniczą także w Archidiecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych. Końcem roku formacyjnego aktywnie uczestniczymy w Kongresie Misyjnym. Chętne osoby uczestniczą też w konkursach misyjnych i ku naszej radości osiągają sukcesy.
Ubogacenie naszej formacji są wspólne wyjazdy, zwłaszcza na warsztaty misyjne do „Wiosek Świata” – Parku Edukacji Globalnej, gdzie dzieci mogły wejść w świat np. Papui – Nowej Gwinei czy poznać tajemnice Arktyki. Dużym zainteresowaniem cieszą się dłuższe wycieczki, m.in. do Ośrodka Rekolekcyjno-Misyjnego w Piwnicznej, czy ostatnia wycieczka do Wrocławia i Twardogóry. Podczas takich wyjazdów jest czas na misyjne doświadczenia poprzez świadectwo misjonarzy, zabawę i wypoczynek, a przede wszystkim wspólną modlitwę. Również w ciągu roku szkolnego na spotkania grupy zapraszani są misjonarze, którzy dzielą się swoim świadectwem życia. W ostatnich dwóch latach mieliśmy możliwość gościć Siostry Szarytki z Odessy, dla których w czasie Adwentu zbieramy opatrunki dla chorych, Siostry Nazaretanki z Ghany, Siostry Misjonarki Klaretynki z Białego Kościoła, wśród których była Siostra z Wybrzeża Kości Słoniowej, a także o. Łukasza Samca, franciszkanina, który posługiwał w Paragwaju, Boliwii i Kolumbii.
Grupa cieszy się wielowymiarowym wsparciem ze strony rodziców i dziadków uczestników.

s. Maria Magdalena Nazaretanka

GRUPA TEATRALNA IM. ŚW. JANA BOSKO

Grupa Teatralna im. św. Jana Bosko działa w parafii św. Jana Chrzciciela od dwóch lat. Dzieci i młodzież spotykają się co dwa tygodnie pod opieką s. Marii Magdaleny Bukowskiej, nazaretanki. Duchową opiekę nad grupą pełni ks. Ryszard Gacek.
Założeniem działalności grupy jest rozwój osobisty i społeczny każdego dziecka w duchu chrześcijańskich wartości, do czego zachęca Patron małych aktorów – św. Jan Bosko. Na każdym spotkaniu prosimy Go o wstawiennictwo i powierzamy się Jego modlitwie. Poprzez zajęcia teatralne dzieci mają możliwość rozwijać swoje talenty, a także umacniać się w dobrej samoocenie.
Głównym zadaniem grupy jest przygotowanie Jasełek i tym samym przybliżenie wszystkim tajemnicy Bożego Narodzenia we współczesny sposób. Korzystamy przy tym z pomocy i nieocenionych rad p. Marcina Kobierskiego, aktora Teatru Bagatela w Krakowie. Wielotygodniowa praca nad przedstawieniem owocuje wzruszeniem wśród widzów, a co za tym idzie – jak mamy nadzieję – przybliżeniem do Boga. Jasełka przedstawiane są m.in. w Domu Kultury podczas wigilii dla osób samotnych i w auli parafialnej dla wszystkich, którzy pragną dłużej zatrzymać się nad Tajemnicą Bożego Narodzenia.
Grupa przygotowuje też przedstawienie z okazji Świętojańskich Spotkań poprzedzających odpust w naszej parafii. Do tej pory przybliżyliśmy przypowieść o Dobrym Pasterzu i historię dzieciństwa bł. Franciszki Siedliskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu. Te przedstawienia prezentujemy również dla dzieci w Przedszkolu nr 178, gdzie zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem.
Oprócz dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach grupy teatralnej dużą aktywność wykazują rodzice i dziadkowie, którzy zawsze służą dobrą radą, pomocą w organizacji strojów, dekoracji, a także opieką podczas przedstawień.

s. Maria Magdalena Nazaretanka

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE – WSPÓLNOTA MŁODZIEŻOWA

Początki Ruchu Światło-Życie w naszej parafii sięgają 1979 roku. Skupia on dzieci, młodzież i dorosłych wokół Stołu Eucharystycznego, czytania i rozważania Słowa Bożego oraz na wspólnej zabawie i spędzaniu czasem razem. Oaza młodzieżowa spotyka się zawsze w każdy piątek; zaczynamy spotkania próbą śpiewu, a
następie Eucharystią, na której towarzyszymy śpiewem. Potem spotkanie przenosi się do salki na plebanii, gdzie animatorzy prowadzą spotkania na różne tematy.
Często czytamy Pismo Święte, spotykamy się z Bogiem na adoracji Najświętszego Sakramentu, wymyślamy zabawy, by spędzać ze sobą kreatywnie czas.Uczestnicy podzieleni są na kilka grup formacyjnych i każda z nich ma swojego animatora, który prowadzi ich spotkania przez cały rok, przygotowując ich do rekolekcji wakacyjnych. Nasza oaza liczy około 35 osób, jest wśród nich 7 animatorów( 3 animatorów Ruchu, 3 animatorów liturgicznych oraz 1 animator Oazy Dzieci Bożych), dwóch kandydatów na animatorów Ruchu oraz dwóch kandydatów na animatora Oazy Dzieci Bożych. Grupy mają wyznaczone także dyżury: przygotowania
komentarzy na Eucharystię w piątek i w niedzielę, dbanie o czystość salki oraz modlitwę podczas środowej Adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, w zabytkowej kaplicy śś. Janów. Najpierw adoracje te odbywały się w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, teraz modlimy się w intencjach parafian.
Od 2012 nowym moderatorem naszej oazy jest ks. Ryszard Gacek. Pod jego przewodnictwem wykonujemy wiele działań i akcji na parafii. Do wydarzeń, które stały się naszą tradycją i wykonujemy je co roku jest jesienna wycieczka na kilka dni, która ma na celu zintegrowanie naszej wspólnoty na początku roku
formacyjnego. Wyjeżdżaliśmy w różne miejsca, m.in. do Zakopanego, do Krościenka, gdzie bliżej przyglądaliśmy się postaci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, na Śnieżnicę, czy do Zakrzowa, kiedy przygotowywaliśmy się do Światowych Dni Młodzieży.
Od wielu lat przed Świętami Bożego Narodzenia rozprowadzamy sianko na wigilijny stół i bierzemy udział w akcji „Choinka Miłości”. Ma ona na celu przygotowanie paczek żywnościowych, i nie tylko, dla rodzin z naszej parafii. Jako oaza przygotowujemy jedną paczkę, a następnie rozwozimy i dostarczamy
paczki rodzinom, będąc przy tym świadkami wielu wzruszających chwil i podziękowań.
Przez wiele lat przed Świętami Bożego Narodzenia gromadziliśmy się przy wigilijnym stole, by przy łamaniu opłatkiem, barszczu z uszkami oraz ręcznie robionymi ciastami dzielić się radością z narodzin naszego Pana. Z czasem zmieniliśmy naszą tradycję na kolędowanie w Uroczystość Objawienia Pańskiego razem
z grupami dziecięcymi oraz rodzicami. Potem naszą radością dzielimy się przy wspólnym stole i łamaniu opłatkiem.
Pod koniec października, z okazji Światowego Dnia Misyjnego, pomagamy Grupie Misyjnej Dzieci „Karolki – Chrześcijańscy Pomocnicy” w organizacji akcji „Murzynek dla misji”. Pieczemy oraz pakujemy ciasta, by następnie rozprowadzać je i zbierać ofiarę m.in. na powstanie szkoły w Ghanie.
Przed Świętami Wielkanocnymi rozprowadzamy wśród parafian palmy, zaś w Niedzielę Palmową przygotowujemy Drogę Krzyżową ulicami osiedla. Na Triduum Paschalnym włączamy się w przygotowanie liturgii, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta.
W każdym roku bierzemy udział w Rejonowych Dniach Wspólnoty organizowanych w różnych parafiach naszego rejonu. Wyjeżdżamy także na Kalwaryjskie Noce Uwielbienia do Kalwarii Zebrzydowskiej, by przez całą noc wychwalać Pana. Tam też przyjeżdżamy pod koniec wakacji na pielgrzymkę Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej, by dziękować za czas rekolekcji, za nowych animatorów i prosić o siły na cały rok formacyjny.
Od dwóch lat ukazuje się miesięcznik „Głos Świętojański”, który jest kontynuacją wydawanej od lat gazetki opisującej wydarzenia z naszej parafii. Młodzież oazowa czynnie włącza się w redagowanie artykułów oraz rozprowadzanie gazety po każdej Mszy świętej. Na terenie parafii – w naszym kościele oraz szkole podstawowej, odbyły się już trzy Bale Wszystkich Świętych. Również podczas tego wydarzenia jesteśmy
obecni. Pomagamy w przygotowaniu przekąsek oraz napoi dla dzieci, a także bawimy się razem z nimi i zachęcamy, by wszystkie dzieci, a także rodzice brali czynny udział. Podczas każdego balu odbywa się także konkurs na najładniejsze przebranie się za świętego lub błogosławionego. W zeszłym roku także się
przebieraliśmy, m.in. za św. Królową Jadwigę, św. Jana Pawła II, św. Joannę Beretta Mola.
Młodzież naszej oazy próbowała też sił w aktorstwie przygotowując dwa przedstawienia. Jedno z nich „Mój Chrystus połamany” to historia o tym, jak stara i poniszczona figurka Jezusa zmieniła życie wielu osób, zaś drugie „Róża” o czynieniu miłosierdzia każdego dnia i każdemu napotkanemu człowiekowi.
Bardzo ważnym wydarzeniem w naszej oazie był jubileusz 35-lecia Oazy obchodzony w maju 2014 roku. Uroczystej Eucharystii przewodniczył śp. Ks. prałat Franciszek Chowaniec, księża, którzy prowadzili kiedyś naszą wspólnotę oraz księża pracujący wtedy na parafii. Obecne były także członkowie Wspólnoty
dorosłych „Wody Jordanu”, Domowego Kościoła, a także starsi członków Ruchu Światło-Życie, aż po dzieci ze scholi i młodzież. Jubileusz rozpoczęliśmy od godziny świadectw, podczas której głos zabierali byli oraz obecni członkowie Ruchu w naszej parafii. Po godzinie świadectw nadszedł czas na najważniejszy
punkt programu, jakim była oczywiście Eucharystia pod przewodnictwem księdza Prałata Chowańca. Kazanie wygłosił ksiądz Mariusz Susek, ówczesny moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Po Komunii nastąpił szczególny moment, kiedy wszyscy odczytaliśmy słowa zapisane na odwrocie identyfikatorów, które miał
każdy uczestnik spotkania: „Idę za Jezusem Chrystusem, który jest moim Światłem i Życiem oraz Drogą do Ojca. Przyjmuję Go jako mojego Pana i Zbawiciela; oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował. Amen”. Po Eucharystii udaliśmy się na boisko przy parkingu, gdzie przy kiełbaskach, sałatkach i przepysznych
ciastach bawiliśmy się i tańczyliśmy pod opieką profesjonalnych wodzirejów. Pod koniec obejrzeliśmy film przedstawiający historię Oazy na naszym osiedlu opowiedzianą oczami różnych osób – księży i animatorów, które miały szczególny związek z rozwijaniem się Ruchu w parafii. Całą uroczystość zakończyliśmy
wspólnym zaśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego ok 21.30.
16 października 2014 roku założyliśmy młodzieżową róże różańcową im. Św. Jana Pawła II. Przed tym wydarzeniem na spotkaniu wspólnotowym, a także w naszych domach, przygotowywaliśmy różańce na rękę ze sznurków. Robiąc różańce modliliśmy się o pokój na świecie, a potem modlili się na nich parafianie, do których trafiły te różańce.
Kolejnym ważnym wydarzeniem naszej parafii były Światowe Dni Młodzieży. Podczas nich grupa ponad 50 wolontariuszy pomagała przeżyć ten czas ok. 800 pielgrzymom, które spędzały ŚDM w naszej parafii. Przez cały tydzień dyżurowaliśmy od rana do późnej nocy, odpowiadaliśmy na pytania pielgrzymów, a także
parafian, wskazywaliśmy drogę, służyliśmy zapleczem medycznym oraz gastronomicznym. Sami również wybraliśmy się na wydarzenia centralne na Campus Misericordiae, by przeżywać ten czas z papieżem Franciszkiem i całym Kościołem. Niestety nie wszystkim dane było uczestniczyć w spotkaniu papieża z
wolontariuszami, dlatego postanowiliśmy wybrać się do papieża i odwiedzić go w Rzymie. Na początku lutego 2017 pojechaliśmy na 4 dni do Rzymu, gdzie głównym celem naszego wyjazdu był udział w audiencji generalnej u papieża. Drugim ważnym elementem była Msza święta przy grobie św. Jana Pawła II. Oczywiście
zwiedziliśmy również starożytne miejsca oraz zabytki Rzymu, przepiękne bazyliki większe i inne kościoły. Czas pielgrzymki był przepełniony po brzegi i każdy wrócił do domu bogaty o nowe wrażenia.
W maju 2017 razem z ks. Ryszardem Gackiem prowadziliśmy Majówki ewangelizacyjne w czterech miejscach naszej parafii. Na polu, przy krzyżu czy kapliczce, wśród bloków i domów odmawialiśmy litanię loretańską oraz śpiewaliśmy na chwałę Boga modląc się za naszych parafian.
W czerwcu, z okazji odpustu naszej parafii już od 6 lat organizowane są Świętojańskie Spotkania, które gromadzą wszystkich parafian. Również tam nie może zabraknąć młodzieży. Jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie Szczęśliwego Losika, a następnie sprzedaż losów i wydawanie fantów.
Każdy rok formacyjny kończymy wspólnie razem z dziewczynkami ze scholi i ministrantami, bawiąc się razem i zajadając przepyszne kiełbaski oraz słodkości. Co roku na rekolekcje wakacyjne wyjeżdża od nas 15-20 osób, które uczestniczą lub posługują jako animator.

opracowanie:
Animatorka:
Aleksandra Anioł
Moderator:
Ks. Ryszard Gacek


WSPÓLNOTA AKADEMICKA „PSALTERION”

Wspólnota dla młodzieży akademickiej „Psalterion” powstała w październiku 2016 roku. Jest ona odpowiedzią na duchowe potrzeby studentów, którzy zamieszkują teren naszej parafii. Opiekę nad wspólnotą sprawuje obecnie Barbara Żurek. Opiekunem duchowym jest ks. Paweł Ochocki, wikariusz. Warto wspomnieć, że początki wspólnoty związane są z zespołem muzycznym, o tej samej nazwie, który nieprzerwanie od kilkunastu lat animuje muzykę liturgiczną w czasie niedzielnej wieczornej Mszy Świętej o 1930. Od 2007 roku zespół prowadziła Anna Głąbińska. Wcześniej był to Kuba Pytka, a po nim Magdalena Żyła. W 2015 zespół muzyczny wydał płytę z piosenkami religijnymi „Panie, pozostań…”.
W ubiegłym roku pojawiła się jednak myśl, by zaprosić do wspólnoty osoby, które niekoniecznie chcą podejmować działalność muzyczną, ale w ogóle chcą zbliżyć się do Pana Boga przez modlitwę i wspólne spotkania. Należy jednak podkreślić, że najważniejszym założeniem funkcjonowania wspólnoty jest osobisty rozwój duchowy każdego z jej członków. Trudność na pewno sprawia fakt, iż większość osób nie pochodzi z naszej parafii, a jedynie zamieszkuje na jej terenie. Częste przeprowadzki studentów powodują, że zmienia się skład i liczebność osób przychodzących na spotkania. Przez cały ostatni rok 2016, przez naszą wspólnotę „przewinęły się” 42 osoby.
Wspólnota liczy na stałe ok 20 osób, trudno mówić tu o dokładnej liczbie, z przyczyn podanych powyżej. Frekwencja na spotkaniach bywa różna, co spowodowane jest różnym harmonogramem studiów, wyjazdami do miejscowości rodzinnych. Spotkania odbywają się regularnie w każdy poniedziałek o godz. 2005. Zazwyczaj są dwuczęściowe. Pierwszą część – modlitewną – przeżywamy w kaplicy ŚŚ. Janów (Liturgia Godzin, Adoracja, Medytacja Słowa Bożego, Konferencja). Druga część odbywa się w parafialnej sali „Galilea”. Służy ona budowaniu wspólnoty, ustalaniu spraw bieżących i luźnej rozmowie przy której młodzież dzieli się swoimi sprawami, niejednokrotnie poruszając tematy ważne i głębokie. Czasem zapraszani są goście, którzy dzielą się z nami swoim doświadczeniem i wiarą.
W ramach tego duszpasterstwa działa także schola młodzieżowa, która posługuje na akademickiej Mszy Świętej w każdą niedzielę o 19.30. Spotkania scholi poprzedza próba śpiewu o 18.00. Studenci nie tylko animują muzykę liturgiczną w czasie Eucharystii, ale także aktywnie ją przygotowują i włączają się w jej sprawowanie przez czytania, modlitwę wiernych, procesję z darami itd. W ostatnim czasie wspólnota „Psalterion” przygotowała następujące wydarzenia parafialne:
– Rekolekcje dla studentów w Czernej: „Weekend z Panem” (21 – 23.10.2016);
– Wieczory Pieśni i Poezji Patriotycznej (11 listopada, 3 maja);
– Akatyst ku czci Bogurodzicy (rekolekcje Adwentowe);
– Uroczysta celebracja Liturgii Godzin (śpiew Nieszporów za zmarłych, Adwentowych, Wielkanocnych, Jutrznia i Godzina Czytań w czasie Triduum Paschalnego);
– Odwiedziny chorych przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą z własnoręcznymi upominkami;
– Schola Triduum Paschalnego;
– Wieczory Uwielbienia (kilka razy w ciągu roku: śpiewy uwielbienia, adoracja, indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem);
– Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (śpiewana Godzina Czytań, czuwanie, Akatyst do Ducha Świętego);
– Koncert Poezji Śpiewanej w czasie VI Spotkań Świętojańskich.
Mamy jednak nadzieję, że jeśli nasza wspólnota stała się choć przez chwilę częścią duchowej drogi młodego człowieka, to przyniosła w jego życiu duchowy owoc, choć często przed nami ukryty. Właśnie na takich owocach zależy nam najbardziej. Cieszymy się z faktu, że są dwa małżeństwa, które „wyrosły” we wspólnocie. Jeden z nas w tym roku wstępuje do Wyższego Seminarium Duchowego w Krakowie, aby rozeznać powołanie do życia w kapłaństwie.

Ks. Paweł Ochocki

AKCJA KATOLICKA

Tworzy ją 5 osób stałych i 10 wspierających. Na comiesięcznych spotkaniach zgłębiamy Pismo Święte. Aktualnie kończymy Ewangelię św. Marka.
Raz do roku bierzemy udział w rekolekcjach organizowanych dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, które odbywają się w Zakopanym w Domu Rekolekcyjnym Księżówka.
Akcja Katolicka włącza się w inicjatywy parafii poprzez udział w:
– zapisach na msze święte wspólne z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia dziecka, Dnia Ojca i za chłopców i dziewczęta,
– włączamy się w akcje Caritas poprzez sprzedaż świec wigilijnych oraz baranków wielkanocnych ,
– organizację spotkań dla nauczycieli w miesiącu październiku
– pomoc w organizacji Dni świętojańskich w miesiącu czerwcu
– organizacja wyjazdu na spotkania Margaretek w Archidiecezji Krakowskiej.

opracowała Stanisława Olkuśnik

APOSTOLAT „ MARGARETKA”

Obejmuje 48 zespołów siedmioosobowych. Spotkania formacyjne w miesiącu czerwcu w Kalwarii Zebrzydowskiej i spotkanie Ogólnopolskie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w miesiącu październiku. Podczas Godziny Świętej w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Apostolat modli się za kapłanów objętych Margaretką.

opracowała Zofia Karpińska

DOMOWY KOSCIÓŁ- GAŁĄŹ RODZINNA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Wspólnota rodzin przy naszej parafii rozpoczęła działalność jesienią 1981 r. Spotkania odbywały się raz w miesiącu w mieszkaniu jednej z rodzin. Wprowadzenie w grudniu 1981 r. stanu wojennego, spowodowało zawieszenie spotkań i w efekcie rozpadniecie się wspólnoty. Z inicjatywy ówczesnego ks. Proboszcza Grzegorza Cekiery, jedno z małżeństw – Anna i Marek, latem w r. 1982 wyjechała na rekolekcje oazowe i po wakacjach rozpoczęły się spotkania, zgodnie z zasadami DK. Początkowo do kręgu należało sporo małżeństw, jednak stan ustabilizował się w roku 1983 na 8 małżeństw. W roku 1987 z inicjatywy moderatora ks. Józefa Iwulskiego zostały utworzone 2 kręgi, z których jeden nie podjął działalności.
Na dzień dzisiejszy (2017) w naszej parafii istnieją 2 kręgi DK: „stary”(powstały w 1987 r.) którego patronem jest św. Józef oraz powstały w r.2009 „młody”, do którego należą 4 małżeństwa. Członkowie kręgów nie tylko realizują swoje charyzmaty, ale włączają się także w życie parafii, czego szczególnym przykładem jest przygotowywanie Dni Świętości w tym adopcji dziecka poczętego, nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście, adoracje Eucharystyczne (nab. 40-godzinne, czuwanie oliwne).
Przez ostatnich 20 lat opiekunami kręgu – moderatorami byli księża:
ks. mgr Józef Gubała 1997 –2005.
ks. mgr Marian Jakub Adamik 2005 –2009.
ks. mgr Tadeusz Dąbrowski 2009 – 2010.
ks. mgr Marcin Twardosz 2010 – 2011
ks. mgr Marcin Masłoń 2011 – 2015
ks. mgr Tomasz Skotniczny 2015 – 2016
ks. mgr Zbigniew Medoń 2016 – 2017.
Po przeniesieniu ks. Tomasza Skotnicznego do parafii w Witkowicach i redukcji w naszej parafii ilości księży wikariuszy oba kręgi nie miały przez 2 miesiące moderatora, co skutkowało tym, że „młodszy krąg”, rozpoczął swoje spotkania poza naszą parafią. (Na marginesie – sytuacja taka, jak zmiana księży moderatorów, czy brak takich miała miejsce, parę razy w naszej parafii – w dość już odległej przeszłości i skutkowała rozpadem kręgów. Gdyby nie to, to w naszej parafii byłoby prawdopodobnie 5 lub 6 kręgów DK.)
W listopadzie ub. roku posługi moderatora podjął się ks. Zbigniew Medoń, ale z powodów zdrowotnych w lutym br. przestał pełnić posługę wikariusza w naszej parafii. Od marca do maja nie było opiekuna kręgu DK. Podczas spotkania czerwcowego, kończącego rok pracy, obecny ks. proboszcz Jerzy Serwin. Obecność kapłana na tym spotkaniu była wymogiem ważności przeprowadzonych wyborów pary animatorskiej.
Comiesięczne spotkanie w kręgu przebiega wg. ustalonego w tej formacji porządku: wspólny symboliczny posiłek – agape, podczas którego porusza się bieżące życiowe sprawy, problemy, radości – jest to tzw. dzielenie się życiem; dzielenie się Słowem Bożym, czyli czytanie fragmentu z Pisma Świętego i jego modlitewne rozważanie; spontaniczna modlitwa w różnych intencjach, na którą składają się wezwania uwielbienia, przeproszenia, dziękczynienia i prośby, skierowane do wszystkich trzech Osób Trójcy Przenajświętszej; dziesiątek Różańca; część formacyjna, prowadzona wg materiałów zaleconych przez Ruch lub innej lektury religijnej; dobrowolne dzielenie się swoim postępem (lub jego brakiem) w religijnym życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym.
W ostatnich latach uczestniczyły również w spotkaniach – zgodnie z zaleceniami – pary rejonowe lub zaproszone pary z innych kręgów, celem wymiany doświadczeń.

opracował: Antoni Franaszek

KRĄG BIBLIJNY

Krąg biblijny spotyka się od 6 lat w czwartki o godz. 19.30-21.00 a salce przy kościele. Liczy obecnie 21 osób, które w zależności od swojej sytuacji domowej, zawodowej lub zdrowotnej przychodzą regularnie co tydzień. Czytamy księgi Pisma świętego metodą Lectiodivina. Do tej pory przeczytaliśmy: Ewangelię św. Marka, Dzieje Apostolskie, 1 List św. Pawła do Koryntian, List do Efezjan, dwa listy św. Pawła do Tymoteusza, Księgę Rut a obecnie czytamy 1 Księgę Samuela. Oprócz czytania Pisma świętego mamy spotkania modlitewne oraz wyjazdy pielgrzymkowe. Krąg skupia osoby w wieku od 25-60 roku życia. Jest to wspólnota, która angażuje się w marę swoich możliwości w życie parafii i propaguje czytanie Pisma świętego. Obserwując lata formacji w Kręgu mogę stwierdzić, że osoby, które w nim uczestniczą bardzo rozwijają się duchowo. Widać niesłychanie mocne działanie łaski Bożej w nich poprzez otwarcie się na Słowo Boże.

Opiekun Kręgu i prowadzący czytanie Pisma Świętego:
ks. Mariusz Susek

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Archidiecezji Krakowskiej reguluje DEKRETArcybiskupa Metropolity Krakowskiego Stanisława Dziwisza z dnia 12 grudnia 2005 r.
We wspomnianym Dekrecie można odczytać zasadniczą motywację wprowadzenia posługi osób świeckich do podawania Komunii św. wiernym, szczególnie chorym. Czytamy w niej: „… to właśnie troska o chorych jest główną racją wprowadzenia w naszej archidiecezji pomocników w udzielaniu Komunii świętej”.
Proboszcz naszej Parafii, ks. prałat Grzegorz Cekiera po zapoznaniu się ze „Słowem” Ks. Metropolity Krakowskiego – widząc nowe wielkie Boże dzieło w Kościele – postanowił włączyć się w kontynuację nowego posłannictwa dla osób świeckich w Kościele wspólnoty świętojańskiej. Po rozmowie z kandydatem (wskazanym przez siebie) proponuje mu kurs przygotowawczy do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Po półrocznym przygotowaniu, 31 marca 2007 r. nasz parafianin, jako jeden z 28 kandydatów II Grupy, otrzymuje z rąk ks. kard. Stanisława Dziwisza błogosławieństwo nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. I tak zaczęła się nasza posługa przed 10 latami w parafii św. Jana Chrzciciela.
O przydatności posługi w parafii nowego nadzwyczajnego szafarza Komunii św. niech świadczy fakt, że już po roku jego służby w parafii, ks. Proboszcz proponuje dwom następnym kandydatom kurs przygotowawczy do tej zaszczytnej i odpowiedzialnej posługi. Od 15 kwietnia 2008 r. przez pięć lat w wspólnocie świętojańskiej posługuje trzech nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. W następnych latach nowy proboszcz, ks. kanonik Jerzy Serwin proponuje kurs przygotowawczy kolejnym kandydatom do otrzymania błogosławieństwa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. A potem kolejni … i tak aż do 2017 roku, aby ostatecznie ilość posługujących nadzwyczajnych szafarzy wzrosła do 17 osób (najlepiej widać to na załączonej tabelce). Wspomniana tabelka obrazuje również wielką potrzebę w parafii służby nadzwyczajnych szafarzy osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Z przedstawionego grafiku widać jak „wzrasta” pragnienie przyjmowania Komunii św. przez wiernych chorych w ich mieszkaniach. Jest to też wielkie świadectwo rosnącego zaufania do naszej posługi z Komunią św. przez osoby starsze, dla których ten rodzaj służby w Kościele był zupełnie czymś nowym i z początku niezrozumiałym. Trzeba było często wielu lat, by przekonać chorych, że są oni nadal cząstką naszej wspólnoty świętojańskiej i przez tę posługę Kościół nie tylko ułatwia im możliwość karmienia się Ciałem Pańskim, szczególnie w niedziele i święta, ale również świadczy o ich przynależności do wspólnoty i troszczy się o ich życie duchowe.
W Parafii św. Jana Chrzciciela nadzwyczajni szafarze Komunii św. Ciało Pańskie zanoszą do ok. 40 chorych, starszych i niepełnosprawnych. Zaufanie do naszej posługi – jak widać na wykresie, wzrasta. Co powoduje tę radosną sytuację? Otóż wydaje się, że można by umotywować rosnące pragnienie przyjmowania Komunii św. w domach przez chorych, przyniesionej przez nas w trzech punktach:
1. Modlitwa wspólnoty świętojańskiej w intencji nadzwyczajnych szafarzy w posłudze parafianom chorym i niepełnosprawnym. (wierni często zamawiają Mszę św. w naszej intencji).
2. Przygotowanie parafian (zwłaszcza w pierwszych latach) przez naszych duszpasterzy do nowej rzeczywistości w Kościele; początkowo trudna do zrozumienia posługa świeckich, zwłaszcza dla ludzi starszych.
3. Postawa (religijno-moralna) samych nadzwyczajnych szafarzy: otwartość i służebność wobec innych osób (chorych), serdeczność i łatwe nawiązywanie kontaktu z chorymi, opanowanie i cierpliwość, umiejętność słuchania. A także, a może przede wszystkim wzorowe życie na co dzień; karmienie się (na miarę możliwości) słowem Bożym i Eucharystią.
Służba wiernym chorym i niepełnosprawnym w parafii jest głównym i zasadniczym celem naszej posługi. Ale jest jeszcze inny rodzaj pomocy duszpasterzom w naszej wspólnocie. Jest to usługiwanie w naszej świątyni. Przede wszystkim pomoc w rozdawaniu Komunii św. wiernym w kościele, gdy jest duża ilość przystępujących do Komunii św. Pomagamy też w prowadzeniu nabożeństw w kościele: Różaniec, Droga Krzyżowa, adoracje Najświętszego Sakramentu. I jeżeli zachodzi taka potrzeba, służymy podczas Mszy św. jako lektorzy i ministranci.
W naszej Parafii istnieje funkcja „Łącznika” – osoba która pośredniczy między zespołem duszpasterskim a powierzoną jej częścią parafii. Dotyczy to m.in. rozprowadzania opłatków wigilijnych, informatorów o wydarzeniach parafialnych, jak: rekolekcje, misje, Świętojańskie Dni Parafialne, itp. Nad całością i prawidłowym funkcjonowaniem tych zadań czuwają i koordynują nadzwyczajni szafarze Komunii św.
Nadzwyczajni szafarze Komunii św. w Parafii św. Jana Chrzciciela uczestniczą wraz z całym Rejonem I Centrum w spotkaniach formacyjno-organizacyjnych dwa razy w roku: wiosna – jesień. Terminy spotkań ustalane są z ks. prof. Stanisławem Szczepańcem, opiekunem naszego rejonu.
Nadzwyczajni szafarze Komunii św. w Parafii św. Jana Chrzciciela

rokliczba szafarzyIlość Kom. św.
podana chorym
20071165
20083257
20093261
20103351
20113429
201291.529
2013122.058
2014142.166
2015141.906
2016141.888
2017171.455
(za 8 miesięcy)
łącznie12.465

opracował Sylwester Bojarski

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIO MARYJA

Koło Przyjaciół Radia Maryja zostało założone 12 stycznia 2016 roku. Opiekunem duchowym Koła jest siostra Hiacynta Niewiadomska a przewodniczącą Elżbieta Ślusarczyk. Ta grupa parafialna liczy 40 uczestników, którzy w każdy ostatni poniedziałek miesiąca gromadzą się wokół Ołtarza na Mszy Świętej w intencji: Ojczyzny, Kościoła, Biskupów, kapłanów i dzieł powstałych przy Radiu Maryja.
Po Mszy Świętej organizowane są spotkania w auli parafialnej z zaproszonymi gośćmi- osobami życia publicznego. Do tej pory zorganizowano spotkania z: Ojcem Bolesławem Słotą OFM z Radia Maryja, Adamem Bujakiem fotografem Papieża Jana Pawła II, panem Januszem Kaweckim dziennikarzem katolickim, rodzicami Prezydenta Andrzeja Dudy, Stanisławem Markowskim krakowskim artystą fotografikiem, Mary Wagner kanadyjską obrończynią życia poczętego, dr Antonim Ziębą działaczem pro-life oraz panią poseł Barbarą Bubulą.
Ponadto, koło jest organizatorem pielgrzymek: corocznej na spotkanie Rodziny Radia Maryja w Częstochowie, do Zakopanego Krzeptówki na 100 lecie objawień fatimskich, do Częstochowy na Wielką Pokutę oraz do Torunia celem nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.
W pierwszym kwartale każdego roku jest organizowana akcja bezpłatnego rozliczania PITów z których 1 % podatku jest przekazywany na Fundację Lux Veritatis wspierającą rozwój i edukację młodzieży.
Co więcej, Koło Przyjaciół Radia Maryja bierze czynny udział w życiu parafii. Prowadzone są adoracje, różaniec święty, czuwania modlitewne. Członkowie koła angażują się w akcje zbierania podpisów w obronie życia i rodziny.

RYCERZE KOLUMBA
RADA LOKALNA NR 15128 IM. ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO

Rycerze Kolumba są największą katolicką męską organizacją bratnią. W Polsce Rycerze obecni są od ponad 11 lat i liczą 5 tys. mężczyzn działających w 100 parafiach na terenie 28 diecezji. Kapelanem Stanowym Rycerzy jest Arcybiskup Wacław Depo, a kapelanem Rycerzy przy parafii św. Jana Chrzciciela jest ks. proboszcz Jerzy Serwin.
Zasadami Rycerzy Kolumba są miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Założycielem organizacji był ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny założyciela.
Rycerze Kolumba działają również na rzecz naszej parafii oraz diecezji. Grupa 69 mężczyzn z parafii i różnych części miasta organizuje wydarzenia formacyjne i podejmuje dzieła charytatywne, aby wzajemnie wspierać siebie, nasze rodziny i inne osoby potrzebujące.
Poprzez swoją działalność Rycerze Kolumba chcą zbudować solidarność w lokalnej społeczności oraz promować poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za naszą parafię. Ponadto, dzięki swojej działalności mężczyźni stają się lepszymi katolikami, mężami i ojcami.
W minionym roku:
1. Rycerze pomagali logistycznie przy wielu uroczystościach diecezjalnych, m.in. pilnowali porządku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia podczas uroczystości Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana oraz w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, a także pomagali w katedrze wawelskiej podczas ingresu Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Ponadto, Rycerze obsługiwali logistycznie Jubileusz Mężczyzn w Centrum Jana Pawła II oraz pomagali przy procesji św. Stanisława na Skałkę i procesji Bożego Ciała.
2. Rycerze byli zaangażowani w organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – w naszej parafii znajdowało się centrum wolontariuszy Rycerzy Kolumba z Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, którzy pracowali w Centrum Ewangelizacji na Stadionie Cracovii, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz na Tauron Arenie Kraków. Na Arenie Rycerze zorganizowali m.in. katechezy i festiwal młodych dla 100 tysięcy pielgrzymów anglojęzycznych, a także spotkanie Papieża Franciszka z wolontariuszami ŚDM.
W naszej parafii:
1. Rycerze zorganizowali Bal Wszystkich Świętych w okolicach Święta Wszystkich Świętych – jest to wydarzenie dla rodzin i dzieci, które promuje kult świętych i pozwala rodzinom spędzić czas przy dobrej wspólnej zabawie.
2. Rycerze współorganizowali VI Spotkania Świętojańskie – jest to wydarzenie, które angażuje całą parafię na czas święta naszego patrona. Podczas tego wydarzenia zorganizowane są występy artystyczne, śpiewy, zabawy, dzięki czemu możemy budować jedność pośród parafian.
3. Rycerze zaangażowali się w I Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny – jest to wydarzenie, gdzie Rycerze i ich rodziny mogą wraz z innymi ludźmi publicznie zaświadczyć o swoim szacunku dla życia i rodziny.
4. Rycerze zorganizowali spotkanie opłatkowe dla Rycerzy z całej Małopolski oraz przedstawicieli grup parafialnych, aby im podziękować za zaangażowanie i wsparcie naszych dzieł. Podczas spotkania obecny był również Bp. Grzegorz Ryś.
5. Rycerze przeprowadzili w parafii peregrynację relikwii i obrazów św. Brata Alberta – było to całotygodniowe wydarzenie modlitewne połączone z konkretną akcją charytatywną zbierania koców i pościeli dla osób, którymi opiekują się Siostry i Braci Albertyni. W ramach tej akcji udało się zebrać 15 worków pościeli i koców oraz ponad 1200 złotych. Dzięki temu wydarzeniu cała parafia mogła się włączyć w ogólnopolskie obchody Roku św. Brata Alberta.
6. Rycerze rozpoczęli regularną akcję „Pomocna dłoń” – w ramach tego działania Rycerze udzielają bezpłatnej pomocy w drobnych naprawach i pracach domowych osobom, które nie są w stanie same ich wykonać (ze względu na wiek lub chorobę). Rycerze oferują pomoc po uprzednim wypełnieniu zgłoszenia i umieszczeniu go w skrzynce oznaczonej herbem Rycerzy Kolumba znajdującej się przy oknie kiosku parafialnego. Rycerze oferują pomoc w drobnych naprawach elektrycznych, hydraulicznych, w montażu żyrandoli, lamp, kinkietów, w uszczelnianiu okien i drzwi, w skręcaniu mebli i wielu innych pracach. Akcja ta spotkała się ze znacznym zainteresowaniem i pozwala Rycerzom służyć osobom, które potrzebują pomocy.
Rycerze służą ks. proboszczowi i parafii w wielu koniecznych pracach organizacyjnych i fizycznych, m.in. prowadzili renowację ogrodzenia parafii, zbierali pieniądze i używaną odzież dla potrzebujących w parafii, a także uczestniczą jako służba liturgiczna przy wielu parafialnych uroczystościach.
Rycerze chcą się wciąż rozwijać i aktywnie poszukują kolejnych mężczyzn, którzy chcą się włączyć w służbę na rzecz parafii. Dzięki temu zaangażowaniu jako mężczyźni możemy wspólnie odpowiedzieć na potrzeby naszych rodzin i parafian.

opracował: Szymon Czyszek

GRUPA CHARYTATYWNA

Grupa nasza liczy 11 członków stałych i 4 osoby pomocnicze, które ze względu na podeszły wiek pomagają czasem przy comiesięcznej zbiórce pieniędzy przy kościele.
Z zebranych pieniędzy pomagamy co miesiąc 20 rodzinom przy zakupie lekarstw oraz spłacaniu zaległości w czynszu.
Co roku dostajemy dofinansowanie z Caritas Kraków ze sprzedaży świec Caritas i baranków wielkanocnych w kwocie 2 tysiące zł. Pieniądze te przeznaczamy na pomoc rodzinom ubogim przy zakupie pralki czy lodówki, których naprawa nie jest możliwa lub równa się wartości nowego sprzętu.
Ostatnio współpracujemy z Rycerzami Columba przy drobnych nieodpłatnych naprawach i usługach w domach ludzi starszych i ubogich. Rycerze Columba wykonują usługi a my pokrywamy koszty zakupu części do tych napraw.
Zajmujemy się przywozem i rozprowadzaniem darów z Caritas Kraków dla rodzin i osób samotnych najbardziej potrzebujących w Parafii.
Reagujemy na każdy telefon i prośbę o pomoc zgłaszaną do nas lub w kancelarii parafialnej.
Jesteśmy w stałym kontakcie z MOPS w Krakowie.

STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ w parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie powstało 5 października 2001 roku. Był to I piątek miesiąca, a równocześnie dzień poświęcony siostrze Faustynie. Na wieczornej Mszy św. odbyło się pierwsze przyjęcie osób chętnych które ofiarowały jedną stałą godzinę w ciągu dnia
na modlitwę uwielbiając Serce Pana Jezusa i wynagradzając za grzechy Sercu Pana Jezusa. W szeregi Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ wstąpiło 26 osób. Z dniem tym rozpoczęła się działalność Arcybractwa. 13 maja 2002 Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ liczyło już 61 członków. W następnych latach w szeregi
Straży wstąpiło jeszcze 15 osób. Powstanie Arcybractwa w naszej parafii zawdzięczamy ks. Proboszczowi Grzegorzowi Cekierze, który dał zgodę na założenie Arcybractwa stając się jego członkiem i podejmując się jednocześnie duchowego kierownictwa.
W 2002 r. podjęliśmy modlitwę w intencji Ojca Świętego i Jego przyjazdu do Ojczyzny. Ofiarowaliśmy w tej intencji nasze godziny obecności przy Sercu Pana Jezusa od dnia 7 – 24 czerwca. 18 marca 2003 r. gościliśmy w naszej parafii Dyrektora Straży Honorowej NSPJ ks. Stanisława Wajdziaka. Odbyła się uroczysta Eucharystia, w czasie której zostali przyjęci nowi członkowie Straży, w tym ks. Grzegorz Cekiera. Ostatnim aktem uroczystości było poświęcenie „Obraz – Zegar Straży Honorowej NSPJ”, który wykonał ks. Wajdziak. W roku 2003 zakupiliśmy sztandar Straży Honorowej, który odtąd służy nam na wszystkich uroczystościach w parafii i poza nią, czy też w czasie pogrzebów. 27 czerwca owego roku zorganizowaliśmy nocne czuwanie w parafii łącząc się z czuwaniem Straży Honorowej na Jasnej Górze. Już od wielu lat bieżymy właśnie do Jasnogórskiej Madonny w czerwcu z racji Ogólnopolskiej pielgrzymki Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Od 2005 roku włączamy się także w dzieło Adopcji Serca na odległość, w której modlitwą otaczamy dzieci z Zambii i Burundii.
Obecnie liczba członków Arcybractwa wynosi 56, gdyż do Pana odeszło 15 osób. Znakiem istnienia Arcybractwa przy naszej parafii jest sztandar i „Obraz Zegar Straż”. Jest on zawieszony w bocznej kaplicy naszego kościoła. Od momentu powstania Straży odbywają się spotkania formacyjno-modlitewne. Odbywały się
one początkowo w trzeci wtorek miesiąca, potem w trzeci piątek, a teraz. odbywają się w drugie piątki miesiąca. Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą lub pieśnią do Serca Pana Jezusa. Początkowo ksiądz Opiekun, a teraz również i my, każdorazowo przygotowujemy rozważania na wybrany temat lub fragment Pisma
Świętego, m.in. Ewangelię św. Łukasza, św. Jana, Listy do Rzymian i Filipian. Następnie wspólnie go omawiamy, a ksiądz Prałat wyjaśnia nasz wątpliwości. Omawiamy także sprawy aktualne Kościoła powszechnego w Polsce i w Archidiecezji Krakowskiej, czy też te, które dotyczą naszej parafii i naszej działalności.
Staramy się wszelkie niedociągnięcia minimalizować, a w miarę możliwości całkiem eliminować. Na naszych comiesięcznych spotkaniach poruszyliśmy kwestie dotyczące poszczególnych części Mszy św., pierwszych piątków miesiąca, czci do Najświętszego Sakramentu, ośmiu błogosławieństw, grzechów głównych, uczynków
miłosierdzia. Ksiądz Prałat dba o to, abyśmy korzystali z katolickiej prasy, w tym z miesięcznika „Posłaniec Serca Jezusowego”. Ponadto losujemy bilety zelatorskie Straży Honorowej NSPJ dla osób świeckich, które kolejno rozważamy przez cały miesiąc i są one dla nas myślą przewodnią.
Straż Honorowa szerzy kult NSPJ w naszej parafii w czasie nabożeństw pierwszopiątkowych. Bierzemy udział w całodziennej adoracji w bocznej kaplicy wg ustalonego harmonogramu, modlimy się w intencji dzieci nienarodzonych (wiele członkiń włącza się w Adopcję dziecka poczętego), a podczas Mszy św. stoimy w
asyście ze sztandarem. Sztandar oraz feretron NSPJ niesiemy w procesjach z Najświętszym Sakramentem, czy w czasie uroczystości październikowych u sióstr Wizytek. Tam też bierzemy udział w rekolekcjach wielkopostnych dla członków Straży Honorowej NSPJ i czcicieli Bożego Serca. W parafii śpiewamy godzinki do NSPJ, a w poście o Męce Pana Jezusa. Dyżurujemy przy wpisywaniu intencji na Msze św. wspólne z okazji Dnia Babci, Dziadka, Matki, Dzieci, Ojca. Ponadto pomagamy przy rozprowadzaniu świec wigilijnych i baranków wielkanocnych.
Obrazem działalności Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ w naszej parafii jest „Kronika”, w której zapisujemy wydarzenia oraz różne prace w grupie. Nasza Wspólnota Strażowa została podzielona na cztery podgrupy, z których każda, co miesiąc, podejmuje dodatkowe modlitwy w intencjach Ojca Świętego, Ojczyzny,
pokoju na świecie, powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Modlimy się również za chorych, cierpiących i opuszczonych. Przynależność do wspólnoty strażowej umożliwia postęp w doskonałości chrześcijańskiej przez pracę nad sobą i uświęcenie poprzez spotkania comiesięczne, pielgrzymki, wspólne modlitwy.
Za naszą pracę Opiekun Arcybractwa ks. Grzegorz Cekiera przed laty tak nam podziękował: „Jako Straży Honorowej powierzam im różne zadania, nieraz trudne obowiązki w parafii. Wypełniają je bardzo uczciwie. Choćby nawet adorację czterdziestogodzinnego nabożeństwa, adoracja w Wielki Piątek podczas której organizują dyżury, które pilnują zakrystii i kościoła”.

opracowała Maria Tuleja

ŚWIĘTOJAŃSKA SZKOŁA DLA RODZICÓW ŚW. JANA PAWŁA II
OPARTA NA PROGRAMIE SZKOŁY RODZENIA

W naszej Parafii od 2011 roku prowadzi działalność Świętojańska Szkoła dla Rodziców im. św. Jana Pawła II, której zajęcia oparte są na programie szkoły rodzenia i dotyczą przygotowania rodziców do porodu i połogu, oraz obejmują praktyczną naukę pielęgnacji noworodka (ćwiczenia na fantomie). Do szkoły są zapraszani ojcowie i matki, które ukończyły 21 tydzień ciąży (5 miesiąc). Zajęcia są bezpłatne. Są prowadzone przez położną z długoletnim doświadczeniem zawodowym Panią Beatę Marzec. Do tej pory odbyło się 35 edycji szkoły i wzięło w niej udział 559 matek z różnych parafii Krakowa i okolicy.
Każdego 22 miesiąca rozpoczynamy albo kończymy Szkołę dla Rodziców, oraz modlimy się w naszej parafii przez wstawiennictwo św. Jana Pawła za małżeństwa oczekujące na szczęśliwe narodzenie dziecka, a szczególnie za małżeństwa, które z wielkim trudem oczekują upragnionego potomstwa. Również każdego 22 miesiąca po Mszy św. wieczornej jest udzielane błogosławieństwo matkom w stanie błogosławionym. Wtedy też oddajemy cześć relikwiom św. Jana Pawła, które posiada nasza parafia.
Uroczyste zakończenie szkoły ma miejsce na Mszy św. o godz. 18.30 i wręczenie certyfikatów w auli parafialnej.

opracował: ks. Jerzy Serwin

WSPÓLNOTA DOROSŁYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE WODY JORDANU

Wszystko zaczęło się od Seminarium Odnowy Wiary dla dorosłych zorganizowanego przez Ks. proboszcza Jerzego Serwina, duszpasterzy Parafii św. Jana Chrzciciela raz świeckich animatorów, wiosną 2013 roku. Na zaproszenie odpowiedziało 121 osób pragnących zatrzymać się, wyciszyć i zadumać nad istotą życia. Spotkania rozpoczynane wspólną modlitwą, odbywały się raz w tygodniu. W programie były tematyczne konferencje, liczne świadectwa, dotknięcia Ducha świętego, po których uczestnicy seminarium spotykali się w małych grupach z animatorami. Ważnym elementem rekolekcji była codzienna modlitwa osobista łączona z rozważaniami słowa z Pisma świętego, podanego na każdy dzień.
Uczestnicy seminarium – rekolekcji mieli szansę odmienić swoje życie dzięki uzdrowieniu wewnętrznemu, modlitwie przebaczenia, modlitwie słowem Bożym, generalnie doświadczając Bożej Miłości.
Pierwsze SOW zakończyło się 17 maja 2013 r., uroczystą mszą świętą celebrowaną przez ks. bp. Grzegorza Rysia i ks. Jerzego Serwina oraz radosną agapą.
Wspólnota Wody Jordanu zorganizowała i poprowadziła jeszcze dwa seminaria w 2014 i 2016 roku.
Zawiązanie wspólnoty Wody Jordanu odbyło się 27 kwietnia 2013 roku u źródeł Jordanu w Cezarei Filipowej podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej i Jordanii.
Lub to – Wspaniałym owocem Seminarium Odnowy Wiary było zawiązanie wspólnoty!!! dorosłych Ruchu Światło- Życie. Stało się to 27 kwietnia 2013 roku u źródeł Jordanu w Cezarei Filipowej podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej i Jordanii.
FORMACJA WSPÓLNOTY WODY JORDANU
Wspólnota ma swoje spotkania raz w miesiącu (drugi wtorek miesiąca) poprzedzona mszą świętą wspólnotową; oprawę mszy świętej przygotowuje diakonia muzyczna i diakonia liturgiczna wspólnoty, następnie w auli konferencja( tematy ustalane na rok z wyprzedzeniem podczas diakonii animatorów). Raz w miesiącu odbywają się też spotkania w małych grupach poszczególnych stopni (terminy ustalają animatorzy wspólnie z grupą).
W każdy trzeci piątek miesiąca adoracja Najświętszego sakramentu w Kaplicy św. Janów. Wody Jordanu razem z całym Ruchem Światło Życie uczestniczą w wielkopostnym Dniu Wspólnoty.Raz w roku wspólny wyjazd Wspólnoty na trzydniową Oazę Modlitwy, która odbywa się w Domu rekolekcyjnym Maksymilianum w Bystrej k/Jordanowa – codzienna Eucharystia, różne formy modlitwy osobistej i wspólnotowej ( liturgia godzin, wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu), konferencje tematyczne oraz szkoła modlitwy i liturgii.
Ponadto członkowie wspólnoty Wody Jordanu od 2014 roku biorą udział w rekolekcjach formacyjnych Ruchu Światło Życie organizowane przez diecezje katowicką (Tyskie Centrum Duchowości).
Pierwsze rekolekcje naszej wspólnoty WJ odbyły się we wrześniu (06.09 -14.09.) 2013 roku w Domu rekolekcyjnym Ruchu światło – Życie Maksymilianum, w Bystrej k/Jordanowa, które prowadził Ks. Jerzy Serwin wraz z diakonią animatorów. Książka „Moje życie z Mozartem” , E.F.Schmitta stała się podstawą scenariusza jednoaktówki wystawionej przez członków wspólnoty Wody Jordanu- przedstawienie odbyło się 10 grudnia 2013 roku.
Życie Jacuges Fescha (06.04.1930 – 1.10.1957), francuskiego mordercy, a później kandydata na ołtarze, stało się tematem przedstawienia pt. „Życie jest błogosławieństwem”, które zaprezentowali aktorzy naszej wspólnoty WJ na spotkaniu 18 listopada 2015 r., Za pięć godzin zobaczę Jezusa.
ŻYCIE PARAFII
Ponadto wspólnota Wody Jordanu włącza się następujące inicjatywy w życiu parafii :
– – uczestnictwo w kalwaryjskiej nocy uwielbienia,
– – uczestniczy w nocnym czuwaniu w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Łagiewnikach,
– – organizuje spotkania opłatkowe, w miłej atmosferze im przy świetnych wypiekach można spędzić czas; w 2014 r., na spotkaniu opłatkowym wspólnota przygotowała Jasełka podhalańskie – obszerne fragmenty w gwarze góralskiej i krakowskiej, całkowicie przygotowane- poczynając od scenariusza, doboru pastorałek po obsadę aktorską – przez uczestników wspólnoty dorosłych WJ
– – przygotowanie czuwania na czterdziestogodzinne nabożeństwo w Parafii,
– – organizuje spotkania wielkanocne tzw. ”jajeczko”
– – zapisy na msze święte wspólne z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, za chłopców i dziewczęta,
– – akcje Caritas poprzez sprzedaż świec wigilijnych oraz baranków wielkanocnych,
– – pomoc przy rozprowadzaniu opłatków,
– – roznoszenie programów rekolekcji adwentowych i w Wielkim poście,
– – adoracja w każdy III piątek miesiąca,
– – prowadzenie drogi krzyżowej w wyznaczony piątek w Okresie Wielkiego Postu,
– – raz w tygodniu prowadzenie „majówek” (tak było przez dwa lata 2015 i 2015),
– – czuwanie modlitewne przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego,
– – pomoc w organizacji spotkań świętojańskich w miesiącu czerwcu ( radości ale i pracy jest wiele),
– – organizacja wspólnych wyjść do kina do dobre filmy religijne,
Członkowie WJ razem z przedstawicielami innych grup parafialnych zorganizowali na terenie naszej parafii prelekcję w ramach akcji „STOP seksualizacji naszych dzieci”. Towarzyszyła ona podpisywaniu petycji obywatelskiej dotyczącej poszerzenia odpowiedzialności za deprawacje dzieci i młodzieży również poprzez
seksualizację ( nowelizacja ustawy o pedofilii z 1997 r.) Pamiątka spotkania oazowiczów na Błyszczu 16.08 – 31.05. 2014 przez Ludźmierz do Krościenka – tak można nazwać oazowy wyjazd Ruchu Światło Życie z naszej
parafii w tym spora GRUPĘ uczestników wspólnoty Wody Jordanu. Zwiedzano kopią górkę w Krościenku, a o godz. 15.00 rozpoczęła się Msza Święta u grobu sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego, diakonia muzyczna naszej wspólnoty WJ przygotowała oprawę muzyczną. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe zawieszki ze zdjęcie kardynała Wojtyły i ks. Blachnickiego gdy wspinają się na Błyszcz; na odwrocie zawieszki znajduje się fragment wypowiedzi kardynała Wojtyły z 16.08. 1972 r.
Pierwszy Sylwester Wspólnoty WJ odbył się 31 grudnia 2015 roku w kawiarence parafialnej.
DIAKONIE W RAMACH WSPÓLNOTY WJ
Diakonia wyzwolenia, diakonia modlitwy, diakonia liturgiczna, diakonia charytatywna, diakonia muzyczna.

ował:opracopracowała Wiesława Grabowska

ŻYWY RÓŻANIEC

„Różaniec to moja ulubiona modlitwa (…) wspaniała w jej prostocie i jej głębi.Z głębi serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania. Ileż łaski otrzymałem od Najświętszej Dziewicy poprzez różaniec! Towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy.”
Jan Paweł II

Stowarzyszenie Żywego Różańca założyła sługa Boża Paulina Jaricot 1826r.w Lyonie. Składał się on z 15 osobowych (obecnie 320 osobowych) grup zwanych różami. Na czele każdej Róży stoi zelator. Każdy członek Róży odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, co łącznie składa się na cały różaniec.Żywy Różaniec zatwierdził Grzegorz XVI w 1832 roku. Opiekę nad nim papież Pius IX powierzył przełożonemu generalnemu dominikanów.
Róże Różańcowe na Prądniku Czerwonym datują swój początek na rok 1969, kiedy powstała Róża Różańcowa tzw. „zakładowa”, której członkowie byli pracownikami Przedsiębiorstwa poszukiwań nafty i gazu. Choć jej członkowie zamieszkiwali w różnych parafiach, to zelatorem tej Róży był mieszkaniec naszej parafii (obecnie szafarz i zelator Róży męskiej) pan Adam Bugno. Pozostałe Róże powstawały od lat siedemdziesiątych. W roku 1999 było już 11 Róż skupiających 165 osoby.W tym czasie członkowie Róż przy nawiedzeniu obrazu Matki Boskiej, Pani Jasnogórskiej, tak prosili: „Pomóż nam być Apostołami tej modlitwy, abyśmy zachęcając do niej innych, szerzyli Twoją cześć i wypraszali Kościołowi potrzebne łaski. Chcemy w tym naśladować naszego Ojca Świętego, który jedną ręką błogosławi, a w drugiej trzyma różaniec. Spraw Matko, aby nasza młodzież i dzieci sięgały często po Różaniec, a matki w domach rodzinnych uczyły tej pięknej modlitwy”.
W roku 2003 w czasie rorat dla dzieci, których tematem była trudna pracaMisjonarzy, wikariusz naszej parafiiks. Jacek Pierwołazwrócił się do dzieci aby modliły się za ich misyjna posługę. Owe wezwanie zakiełkowało w sercach najmłodszych, a na ten apel odpowiedziało sześcioro dzieci, uczniów z klasy drugiej, trzeciej, czwartej i piątej szkoły podstawowej, które zobowiązały się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca w intencji misji i misjonarzy. Pierwsze tajemnice misyjne dzieci otrzymały na tzw. „zmiance” osób dorosłych, którą prowadził ówczesny proboszcz, ks. Grzegorz Cekiera. Do tych sześciorga dzieci na następny miesiąc dołączyli dorośli i tak powstała pierwsza Róża Misyjna Żywego Różańca. W 2004 roku podczas wizytacji parafii przez ks. bpa Kazimierza Nycza dzieci zapewniły Jego Eminencję, że będzie ich więcej. Tak też się stało. Do tej róży dołączyły dwie róże misyjne dorosłych oraz róża misyjna młodzieży, które przez kilka lat działały w naszej parafii modląc się i zbierając fundusze na misje. Objęliśmy pomocą materialną ks. Andrzeja Błażkiewicza, który pracował w naszej parafii i wyjechał do Brazylii na misje, a także ks. Wojciecha Kościelniaka. Dzieci i młodzież wystawiały jasełka, przedstawiały historię z życia siostry Faustyny i inne okolicznościowe widowiska, a wszystkie środki przeznaczały na pomoc dla dzieci na misjach. Ponadto zbierały znaczki i okulary, które były wysyłane do Ghany. Dorośli ufundowali feretron Matki Boskiej Fatimskiej, który poświęcił ks. Grzegorz Babiarz. Do dziś dawne członkinie róży dziecięcej, a dziś już dorosłe panienki noszą figurkę we wszystkich procesjach. W dniu śmierci Ojca Świętego dzieci wraz z dorosłymi czuwały w kościele na modlitwie. Z inicjatywy ks. Jacka Pierwoły rozpoczęły się w każdą pierwszą sobotę miesiąca czuwania, podczas których modliliśmy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II.
Obecnie w parafii mamy 16 Róż Żywego Różańca: 9 róż żeńskich, 2 męskie, 1 mieszaną, 1 młodzieżowa, 1 ministrantów, 1 dziecięcą i 1 różę rodziców modlących się za swoje dzieci. Róże misyjne zostały rozwiązane, a członkowie uzupełnili brakujący stan w pozostałych różach. Stan członków Róż Żywego Różańca uzupełniany jest na bieżąco w Księdze wpisów. Każda z róż ma swojego patrona. Posiadamy w parafii sztandar różańcowy. Spotkania członków odbywają się w I niedzielę miesiąca na zmiance różańcowej. Rozpoczynamy ją pieśnią do Matki Boskiej, ksiądz opiekun przybliża nam cel modlitwy różańcowej i jej wartość. Zwraca uwagę na ważne wydarzenia w naszej wspólnocie parafialnej, a następnie odmawiamy jedną dziesiątkę różańca w intencjach przypadających na dany miesiąc. Po modlitwie zelatorzy podchodzą do stopnia ołtarzowego, by ksiądz pobłogosławił im tajemnice, które później zostają rozdane członkom róż.
Nasze zaangażowanie w parafii objawia się przede wszystkim w modlitwie. Uczestniczymy w procesjach parafialnych, a także ze sztandarem udajemy się do Mogiły i na Wawel. Bierzemy czynny udział w pielgrzymkach do Łagiewnik czy Jerychu Różańcowym. Prowadzimy adoracje w czasie czterdziestogodzinnego nabożeństwa, a w Wielki Czwartek Drogę Krzyżową w intencji kapłanów. W dzień Wielkiego Piątku czuwamy na modlitwie przy Panu Jezusie w ciemnicy. W każdą niedzielę śpiewamy godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, a w okresie Wielkiego Postu o Męce Pańskiej, w czerwcu zaś do Serca Pana Jezusa. W każdy pierwszy piątek, po porannej modlitwie, śpiewamy godzinki, a podczas adoracji Najświętszego Sakramentu modlimy się za dzieci poczęte. W soboty odmawiamy jedną część różańca w intencji Ojczyzny, pokoju na świecie i kapłanów. W miesiącu październiku prowadzimy różaniec modląc się do NMP tajemnicami chwalebnymi. Włączamy się czynnie do prac w naszej parafii, poprzez dyżurowanie przy zapisywaniu intencji z okazji Dni Babci, Dziadka, Matki, Ojca, Dziecka, itp. Rozprowadzamy świece wigilijne, baranki wielkanocne, opłatki. Co rok wspomagamy także swoją pracą przygotowanie i posługę podczas Świętojańskich Spotkań organizowanych z okazji Odpustu parafialnego.
Działalność Żywego Różańca jest bardzo złożona. Czasem, jak każda róża ma swoje kolce, którymi są przeciwności losu, ale też wiele wspaniałych chwil, które dzięki wytrwałości i modlitwie wszystkich członków są niczym piękny, pachnący kwiat.

opracowała Maria Tuleja

DIAKONIA MODLITWY
WSPÓLNOTY DOROSŁYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE WODY JORDANU

Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu istnieje w parafii od 1993 roku i jako Grupa Modlitewna w 2013 r. została włączona w nowo powstająca wspólnotę. Liczy 17 osób, w tym 4 osoby posługujące jako animatorzy Wspólnoty Wody Jordanu. Na przestrzeni tych 24 lat trwała formacja duchowa, którą prowadzili opiekujący się grupą kapłani, a naszą Mistrzynią i Przewodniczką była i jest nadal Matka Boża – Królowa Pokoju, do której w Medjugorje pielgrzymowaliśmy wielokrotnie.
Inspiracją do podjęcia zarówno pierwszopiątkowych adoracji Najświętszego Sakramentu jak i pierwszoczwartkowej Godziny Świętej, ale też powstałego w parafii Apostolatu Margaretka były Orędzia płynące z Medjugorje.
Pierwszopiątkowe trwanie na modlitwie całodziennej przed Najświętszym Sakramentem zrodziło dobry owoc-adopcję trojga dzieci z Afryki, z których jedno-Abel Longoh z Togo został wyświecony na kapłana w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia.
Podczas pierwszoczwartkowej Godziny Świętej modlimy się za kapłanów objętych Apostolatem Margaretka, których jest 48, oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zaś w każdą pierwszą sobotę miesiąca trwamy wynagradzająco Niepokalanemu Sercu Maryj od ponad 10 lat z inicjatywy i prowadzeniu naszych koleżanek z Diakonii.
Diakonia również prowadziła przez okres 3 lat adorację Najświętszego Sakramentu w każdy 3-ci piątek miesiąca do Miłosierdzia Bożego.
Owocem Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, który Diakonia podjęła jest pomoc rodzinie Syryjskiej w ramach akcji Caritas rodzina-rodzi nieprzedłużona o następne pół roku, do której tak licznie dołączyli parafianie.
Za wszystko razem z Niepokalaną Maryją dziękujemy Bogu w radosnym Magnificat.

opracowała Zofia Karpińska

DIAKONIA WYZWOLENIA

Ruch Światło-Życie uwrażliwia swoich członków na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwoleniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania) oraz od wszelkiego rodzaju uzależnień i niewoli poniżających godność człowieka, dziecka Bożego.
Dlatego w naszej Parafii od wielu lat działa grupa DIAKONII WYZWOLENIA, aby w te inicjatywy się zaangażować.
Grupa liczy 12 osób. Spotykamy się systematycznie raz w miesiącu na spotkaniach formacyjnych w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 19.15 w Sali Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. Wszyscy jesteśmy Członkami Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Główną patronką Krucjaty jest Niepokalana, Matka Kościoła. W Niej widzimy wzór osoby ludzkiej w pełni wolnej, bo całkowicie przez bezinteresowną miłość oddanej Chrystusowi i dziełu zbawienia ludzi. Drugim patronem KWC jest święty Stanisław BM, jest on dla nas wzorem odwagi w dawaniu świadectwa najwyższym wartościom. Przyzywamy także wstawiennictwa świętego Maksymiliana Kolbe, patrona pierwszej Krucjaty Niepokalanej, który uczy nas oddania się Niepokalanej i jest wspaniałym przykładem oddania życia za braci.
Podczas spotkań formacyjnych podejmujemy różne tematy dotyczące problematyki Diakonii Wyzwolenia, ale także pochylamy się nad tekstami Pisma Św., nauczaniem Kościoła i Papieży, poznajemy sylwetki Świętych i Błogosławionych zaangażowanych w dzieła pomocy bliźnim.
Podejmujemy w naszych działaniach modlitwę w intencji osób uzależnionych i ich rodzin w każdą środę podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Świętych Janów od 19.00 do 20.00. W tym roku w drugi piątek miesiąca prowadzimy Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 18.00 w tych intencjach. Nasza Grupa włącza się w obchody Tygodnia Trzeźwości. W Wielkim Poście prowadzimy Drogę Krzyżową dla młodzieży i starszych, modląc się o dar wolności dla wszystkich zniewolonych.
W tym roku jedna z naszych osób rozpocznie od 7 października udział w Studium Duszpasterstwa Trzeźwości organizowane przez Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej.
Wspólnie z Diakonią włączamy się także do udziału w Drodze Krzyżowej odprawianej na terenie Obozu Zagłady w Oświęcimiu prowadzonej przez Duszpasterza Trzeźwości Episkopatu Polski.

Ks. Ryszard Gacek
Moderator Diakonii Wyzwolenia

GAZETA PARAFIALNA „GŁOS ŚWIĘTOJAŃSKI”

Parafia św. Jana Chrzciciela na krakowskim Prądniku Czerwonym wydaje obecnie kolorowy miesięcznik. Historia sięga roku 1993, kiedy to powstał pomysł, by podjąć się wydawania tygodnika parafialnego, jako dodatku do istniejącego na rynku prasowym od 1992 r. Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”. Mobilizowała do tego osoba naszego parafianina śp. dr. Antoniego Franaszka, który znalazł się w gronie założycieli tego katolickiego tygodnika.
Decyzja redagowania parafialnej gazetki przez świętojańską wspólnotę zapadła podczas prac Rady Duszpasterskiej. Z pewnością impulsem do tego było przypomnienie sobie słów papieża św. Piusa X, który w 1905 r. napisał do biskupów meksykańskich: Co się tyczy dzienników i gazet, to chciałbym raz wszystkich trzeźwo myślących przekonać, że należy wszystkimi siłami starać się, by katolicy tylko prawdziwie katolickie pisma i dzienniki trzymali. W dzisiejszych czasach jest to, moim zdaniem, najważniejsza sprawa, a w 1908 r. stwierdził dobitnie: Dobrze jest budować kościoły, mówić kazania, zakładać misje i szkoły, ale ten wszelki trud próżny będzie, jeżeli zaniedbamy najważniejszą broń dzisiejszych czasów, tj. prasę.
Po wielu dyskusjach i głębokim zastanowieniu podjęto decyzję o redagowaniu i wydawaniu tygodnika parafialnego, jako dodatku do „Źródła”. Największa zasługa w jej powstaniu należy do śp. dr. Antoniego Franaszka (wieloletniego redaktora TRK „Źródło”) i oczywiście ówczesnego ks. proboszcza Grzegorza Cekiery. W składzie redakcji, oprócz dr. Antoniego Franaszka, znaleźli się Antoni Franaszek jr, Eugeniusz Gawron, Zdzisław Kiresztura (redaktor odpowiedzialny), Wacław Kruk i Zenobia Cichy. Duszpasterzy reprezentował wikariusz ks. Ireneusz Okarmus. Koszty druku, kolportaż i odpowiedzialność prawną przyjęło na siebie „Źródło”.
Początki nie były łatwe i przygotowania trwały kilka miesięcy. Pierwszy numer (dwustronicowy) ukazał się 10 października 1993 r. Z upływem lat zwiększono objętość „Głosu Świętojańskiego” do czterech stron (kilka razy było sześć, a nawet osiem stron). Przez te wszystkie lata nasz parafialny tygodnik wydawany był bez zawieszania na okres wakacji.
Cel zespołu redakcyjnego był jeden: informowanie świętojańskich wiernych o wszystkim, co dzieje się w parafii. Plany były szerokie i wielkie, ale, niestety, możliwości mniejsze. Brakowało odpowiedniej ilości osób piszących, fotografujących, dokonujących korekty tekstów. Jednak mimo rozmaitych trudności udało się w pewnym okresie publikować nawet krzyżówki dla dzieci z nagrodami za poprawne ich rozwiązanie. Był też dłuższy okres, w którym jedną stronę „Głosu Świętojańskiego” redagowały dzieci z Koła Misyjnego, wspomagane przez ks. Jacka Pierwołę.
Koniecznie trzeba wspomnieć, iż dużym wsparciem duchowym dla redagujących „Głos Świętojański” były słowa ks. bp. Albina Małysiaka, który z okazji ukazania się setnego numeru (10 września 1995 r.) napisał m.in.: „Sto numerów pisma parafialnego to kawał roboty w ciągu dwóch lat. Na pewno Wasze pismo wielu ludzi ściślej powiązało ze Wspólnotą Parafialną i zbliżyło do Boga. Wydając to pismo realizujecie pracę apostolską po myśli Synodu i Akcji Katolickiej. Jestem przekonany, że czytający Głos Świętojański biorą również do ręki katolickie tygodniki. Papież Pius XI do delegacji katolików azjatyckich mówił: Chwalę was za dobrą walkę o wasze religijne prawa i zwyczaje. Nie zapominajcie o najważniejszym środku w walce, o prasie. Bez niej jesteście zgubieni. Życzę całemu Zespołowi Głosu Świętojańskiego i jego Przyjaciołom najlepszych wyników w dalszym głoszeniu wspanialej nauki Chrystusowej”. Ks. biskup Albin ciągle się interesował naszą gazetką i wiele razy pytał, czy jeszcze się ukazuje oraz zachęcał do wzmożenia wysiłków w jej wydawaniu.
Warto zaznaczyć, iż wielkim orędownikiem i jednym z pomysłodawców powstania „Głosu Świętojańskiego” był ks. prałat Grzegorz Cekiera, który publikuje swe teksty do dzisiejszego dnia.
Na przestrzeni 22 lat teksty w naszym piśmie parafialnym opublikowało ponad sto osób z parafii, spoza parafii, z innych diecezji, a nawet z zagranicy. Przez długi okres nakład wynosił 450 egzemplarzy. W roku 2012 wydany został 1000 nr naszego parafialnego tygodnika.
Ponieważ rynek prasowy unowocześnił się, także i nasza parafia postanowiła wydawać czasopismo spełniające wymogi współczesności. Po decyzji ks. proboszcza Jerzego Serwina o wydawaniu kolorowego pisma, po wielu miesiącach przygotowań w grudniu 2015 r., ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Głos Świętojański”. Redaktorem naczelnym został wikariusz ks. Ryszard Gacek.
Intensywna praca redakcyjna przyniosła niespodziewane efekty. Otóż w maju 2016 r. w drugiej edycji Konkursu Gazetek Parafialnych im. ks. prałata Tadeusza Juchasa, zorganizowanego przez krakowski oddział „Gościa Niedzielnego”, zespół redakcyjny wydający „Głos Świętojański” zajął I miejsce w Archidiecezji Krakowskiej.
Obecnie redakcja składa się z następujących osób: Aleksandra Anioł, Czesław Anioł, Antoni Franaszek, Weronika Habas, Zdzisław Kiresztura, Paweł Kmiecik, Magdalena i Rafał Marcowie, Arkadiusz Wojtaszek. Kolportażem zajmuje się młodzież Ruchu Światło-Życie oraz Służba Liturgiczna.

opracował Zdzisław Kiresztura

PARAFIALNA STRONA INTERNETOWA

W 2001 r. na zebraniu Duszpasterskiej Rady Parafialnej padła propozycja, aby nasza parafia miała stronę internetową. Po akceptacji pomysłu przez poprzedniego ks. proboszcza Grzegorza Cekierę, jego realizacją zajął się z ramienia parafii ówczesny wikariusz ks. Zbigniew Szkółka. I tak na przełomie 2001/2002 r. świętojańska wspólnota zaistniała w „cyberprzestrzeni”. Ta strona internetowa instalowana była na darmowych serwerach, co powodowało szereg niedogodności, takich jak m.in. bardzo mało miejsca oraz zmiany adresu, który w ciągu kilku lat zmieniał się on kilkukrotnie. Wspomniane powyżej niegodności – niewielka ilość miejsca na serwerach – powodowały, że na stronie parafialnej zamieszone były informacje stałe takie jak: terminy Mszy św. i nabożeństw, czas otwarcia kancelarii parafialnej, wymagane dokumenty oraz sporadycznie ważne parafialne wydarzenia i komunikaty (np. terminarz kolędy). Ta strona funkcjonowała przez ok. 10 lat, a zamieszczony w 2004 r. licznik zanotował w tym czasie ponad 100 tys. wejść.
Obecna strona została opracowana i umieszczona na firmowym serwerze, w roku 2012, dzięki uprzejmości jednego z naszych parafian, a jej adres to www.janchrzciciel.eu. Obecny serwis zapewnia szeroka gamę informacji o życiu parafii, gdyż oprócz, jak to było poprzednio, stałych informacji, zamieszane są sprawozdania z bieżących wydarzeń parafialnych, które ilustrowane są bogatą galerią zdjęć, cotygodniowe ogłoszenia duszpasterskie, intencje mszalne, zamieszane są również nagrania konferencji z rekolekcji wielkopostnych czy adwentowych , a także co ciekawsze homilie oraz materiały filmowe. Strona
internetowa parafii również zamieszcza bogatą informację oraz ofertę działających w naszej parafie wspólnot i grup formacyjnych. Na parafialnej stronie są również zamieszczone linki do strony Kurii Metropolitalnej, papieskich intencji misyjnych oraz innych katolickich serwisów internetowych.
Zamieszczony na parafialnej stronie internetowej licznik zanotował już ponad 800 tys. wejść, zaś tygodniowo ma miejsce ponad 3 tys. wejść, co świadczy nie tylko o sporym zainteresowaniu, ale także o bardzo ważnej roli tego medium w informacji parafialnej.

administrator strony: Antoni Franaszek

KATOLICKIE ZRZESZENIE KOLEJARZY

W dniu 12 listopada 1996 roku przy Parafii Św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym powstało „Katolickie Zrzeszenie Kolejarzy” (zwane dalej „KZK”). Proboszczem był wówczas Ks. Grzegorz Cekiera, dokonał wpisu w kronikę parafialną o utworzeniu nowej grupy formacyjnej.
Na pierwszym spotkaniu w salkach katechetycznych w dniu 18 listopada 1996 roku zebrało się 12 osób, a byli to: Maria Banaś, Halina Błaszczyk, Marian Błoński, Jan Cebulak, Jerzy Kica, Tadeusz Łuczak, Jan Mazur, Grażyna Misa, Adam Rogula, Marek Ślusarczyk, Maria Tuleja i Zofia Zawadzińska.
Na spotkaniu przedstawiono wstępny zakres działalności naszego zrzeszenia. Kolejne spotkanie odbyło się 2 grudnia 1996 roku, zrzeszenie powiększyło się o kolejne 6 osób, byli to: Stanisław Janik, Julia Mirek, Teresa Porada, Janina Sobczyk, Maria Styrna, Halina Ślusarczyk Wspólnota liczyła 18 osób. Ustalono, że spotkania wszystkich zainteresowanych kolejarzy wraz z rodzinami będą w drugi wtorek każdego m-ca o godz. 19.30 (oprócz wakacji). Duchową opiekę nad „KZK” sprawuje od początku Ks. Grzegorz Cekiera.
W roku 1997 roku w trzecią niedzielę stycznia – w salkach katechetycznych pierwszy opłatek Kolejarzy. Nieobecnego Ks. Grzegorza zastąpił Ks. Wojciech Momot, który umilił spotkanie grając na gitarze, a liczna grupa Kolejarzy śpiewała kolędy i pastorałki.
Temat katechez w tym roku to „Nauka społeczna Kościoła”. Katechezę prowadził nasz opiekun.
Rok 1998 – omawiano tematy: Małżeństwo, Niewolnictwo, problem pracy, Kościół dla człowieka, postęp techniki.
W dniu 24 listopada 1998 roku z okazji Dnia Kolejarza i święta naszej patronki Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, Ks. Proboszcz odprawił mszę św. w zabytkowej kaplicy Św. Janów w intencji wszystkich kolejarzy i ich rodzin żyjących i zmarłych. Po mszy św. odbyło się spotkanie w salce, w której świętowano Dzień Kolejarza śpiewając pieśni kościelne i patriotyczne, a ks. Grzegorz akompaniował na organach.
Ten zwyczaj jest kontynuowany po dzień dzisiejszy.
Informacja o naszej działalności i obchodzonym Świecie Kolejarza ukazała się miesięczniku (wydawca PKP) „Nowe Sygnały” nr 47 z dnia 22 listopada 1998r roku w artykule pt: „Patronka” zredagowana przez naszego kolegę Marka Ślusarczyka.
Na apel o zakup dzwonu, wspólnota Kolejarzy odpowiedziała zbiórką pieniędzy i dołożyła swoją cegiełkę.
Rok 1999 – powitanie Nowego Roku spotkaniem opłatkowym w naszej salce katechetycznej do której otrzymaliśmy klucze.
Nasz opiekun duchowy przygotował nam katechezy o następujących tematach: Św. Tomasz, problemy pracy, bogactwo, ubóstwo, świat średniowieczny, czasy nowożytne (XVI w.), sprawy społeczne, Leon XIII – Encyklika, Uwagi Piusa XII.
Do grona wspólnoty dołączona kol. Stanisław Kawecki.
W dniu 3 września 1999 roku powstaje II Róża Męska Kolejarzy i pozostałych służb mundurowych – zelatorem wybrano kol. Mariana Błońskiego. W „Głosie Świętojańskim” nr 52 z dnia 26 grudnia 1999r. w dodatku do tygodnika „Źródło” ukazała się notatka ze spotkań naszej wspólnoty.
Rok 2000 – Jubileuszowy. W czerwcu w parafii uroczystość Roku Jubileuszowego, Wspólnota Kolejarzy ma swój udział jako:
– dar duchowy „o lepsze jutro wszystkich kolejarzy” uczestniczy w pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz raz w tygodniu we mszy św. w m-cu wrześniu,
– dar materialny – „sukienka dla Najświętszego Sakramentu” – w przekazaniu daru udział wzięli: Maria Banaś, Zofia Zawadzińska i Jan Mazur.
W dniu 16 grudnia 2000 roku konsekracja naszego kościoła, której dokonał JE ks. Kardynał Franciszek Macharski. Członkowie „KZK” Marian Błoński i Marek Ślusarczyk w galowych mundurach udział w asyście przy dokonywanych obrzędach.
W styczniu 2001 roku do „KZK” dołączają Mieczysław Chabrzyk, Józef Kuraś, Kazimiera Piłat, a w listopadzie Kazimierz Cieślik, Adam Kwiatkowski, Bożena Łuczak i Ewa Staniszewska.
Omawiane katechezy na comiesięcznych spotkaniach dotyczyły: Sakramentów św., przykazań Kościelnych, Prawd Wiary i innych tematów związanych z rokiem liturgicznym.
W styczniu 2004 roku „KZK” powiększa się o 4 osoby. Były to: Bożena Błońska, Irena Ciempka, Halina Kubis, Aleksandra Kuraś i Anna Prośniak. Od kwietnia w każdy poniedziałek kolejarze uczestniczyli w kancelarii parafialnej w pracach administracyjno-biurowych porządkując dokumentację (m.in. wymiana kartotek na nowe).
16 maja 2004 roku podczas wizyty Kanonicznej JE ks. Biskupa Kazimierza Nycza odbyło się spotkanie z wszystkimi grupami formacyjnymi działającymi w naszej parafii.
W dniu 24 czerwca 2004 roku na mszy świętej odpustowej (św. Jana Chrzciciel) dokonano poświecenia sztandaru Parafialnego, który został przekazany pod opiekę wspólnocie kolejarskiej.
Od tego dnia wspólnota kolejarska uczestniczy z pocztem sztandarowym we wszystkich ważniejszych uroczystościach kościelnych.
W dniu 25 listopada skromnie obchodzono święto kolejarzy. Ks. Grzegorz odprawił msze św. w intencji braci kolejarskiej i ich rodzin. Po mszy św. spotkanie w kawiarence parafialnej.
W styczniu 2005 roku „KZK” powiększa się o 4 osoby. Były nimi: Anna i Stefan Pieczara oraz Krystyna i Ryszard Sadek.
Rok 2006 – przypada X lecie działalności „KZK”. Uroczystą mszę św. w dniu 25 listopada odprawił ks. Grzegorz w zabytkowej kaplicy. W mszy św. uczestniczą 22 osoby.
Po mszy świętej wszyscy udali się do parafialnej kawiarenki, gdzie przy kawie i herbacie wspominano minione lata pracy na kolei.
Pojawił się śpiewnik „Śpiewaj razem z nami” – w którym są pieśni kościelne, patriotyczne i biwakowe. Śpiewnik opracował kolega Marek Ślusarczyk
Rok 2007 – na comiesięcznych katechezach rozważane były tematy: wybitni papieże oraz Dary Ducha Świętego.
W dniu 14 stycznia 2007 roku tradycyjny kolejarski opłatek w kawiarence parafialnej.
Było łamanie się opłatkiem, składanie życzeń, a także śpiewanie kolęd i pastorałek przy akompaniamencie ks. Grzegorza na organach. Pojawił się 2-gi śpiewnik „Kolendy i pastorałki” który opracowali koledzy Jan Mazur i Marek Ślusarczyk.
W dniu 23 listopada 2007 roku tradycyjnie z okazji Dnia Kolejarza msza św. i spotkanie w kawiarence parafialnej.
W grudniu 2007 roku ks. Grzegorz wprowadza zmiany w naszych spotkaniach a mianowicie: indywidualne opracowanie katechez przez poszczególnych członków „KZK”. Rozpoczęto rozważanie Ewangelii wg Św. Mateusza – „Rodowodem Jezusa Chrystusa” i ten program jest realizowany do chwili obecnej, gdzie oprócz rozważań Ewangelii są inne tematy np. * błogosławieństw, uczynki miłosierne itp.
W sierpniu 2009 roku przybyła do naszej parafii grupa studentów z Włoch. Na spotkaniu, które odbyło się w kawiarni przewodniczący „KZK” Jan Mazur zapoznał przybyłych gości z działalnością naszej kolejarskiej wspólnoty.
2010 rok – w dniach 27 lutego do 1 marca odbyła się wizytacja kanoniczna, którą wizytował JE ks. bp Józef Guzdek. Spotkał się z wszystkimi wspólnotami. Nasze spotkanie tj „ZKZ” odbyło się w dniu 27 marca w salce katechetycznej.
Od września 2010 roku przy każdym miesięcznym sprawozdaniu drukowanym w „Głosie Świętojańskim” wprowadzony został kącik humoru kolejowego pod nazwą „Humor na peronie”.
Rok 2011 – w dniu 25 listopada jak przystało: św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Święto Kolejarza” – rozpoczęte mszą święty Jubileuszową 15-lecia odprawioną przez ks. Prałata Grzegorza. Po mszy św. spotkanie w kawiarence parafialnej.
Rok 2012 – w dniu 8 stycznia na spotkanie opłatkowe zaproszenie przyjął nowy ks. Proboszcz Jerzy Serwin śpiewając z nami kolędy i pastorałki, a na zakończenie spotkania udzielił błogosławieństwa i życzył kolejarzom owocnej działalności w Nowym Roku.
Nadal rozważamy poszczególne wersety Ewangelii wg św. Mateusza.
Rok 2013 – wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Przewodniczący „KZK” Jan Mazur w dniu 21 maja zgłasza kandydata na członka DRP kolegę Stanisława Kaweckiego.
W DRP zasiadają kol. Kazimiera Piłat i Stanisław Kawecki – mamy „plecy”
Rok 2014 – 21 czerwca jest ważnym dniem dla parafii i „KZK – Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Prałata Grzegorza Cekiery – Proboszcza, budowniczego parafii, opiekuna naszej kolejarskiej wspólnoty parafialnej.
Po Mszy św. odprawionej przez Jubilata spotkanie braci Kolejarskiej „KZK” z Jubilatem miało charakter skromny i odbyło się skromnie w salce katechetycznej na które przybyło wielu naszych członków życząc Jubilatowi dużo zdrowia i sił na dalsze lata Kapłańskiej posługi.
Brać kolejarska podarowała Jubilatowi drobny upominek: miniaturę parowozu wykonana z drobnych „szpejów” oraz książkę o tematyce kolejowej z dedykacją.
Tradycją braci kolejarskiej są także coroczne spotkania jesienne (wrzesień – październik) przy ognisku. Na spotkaniach tych snute są opowieści o latach młodości (szkolnych, studenckich), rodzinie i dzieciach. Śpiewamy pieśni religijne, patriotyczne i biwakowe.
Rok 2016 – w dniu 25 listopada jak przystało: św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Święto Kolejarza” – rozpoczęte mszą święty Jubileuszową 20-lecia powstania „KZK” odprawioną przez ks. Prałata Grzegorza w zabytkowej kaplicy świętych Janów. Po mszy św. spotkanie w kawiarence parafialnej. Była kawa, herbata, ciastka oraz piosenki o tematyce religijnej, patriotycznej i biesiadnej. Akompaniował na pianinie ks. Prałat Grzegorz.
Wszyscy uczestnicy jubileuszu 20-lecia „KZK” wpisali się do Kroniki którą skrupulatnie prowadzi kol. Jan Mazur od dnia 12 listopada 1996 roku.
W czasie 20-letniej działalności Katolickie Zrzeszenie Kolejarzy włącz się w podejmowanie w parafii inicjatywy duszpasterskie i gospodarskie. Bierze czynny udział w uroczystościach liturgicznych, charytatywnych (m.in. rozprowadzanie opłatków, świec, baranków), pełni dyżury przy intencjach (m.in. Dzień Dziecka, Mamy, Babci itp.). Czynnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach kościelnych z udziałem pocztu sztandarowego (m.in. Bożego Ciała, Św. Stanisława na Skałce itp.).
Należy zaznaczyć, że jest to jedyna wspólnota zawodowa działająca w naszej parafii.
Przez 20-letni okres działalności „KZK” odbyło się 200 spotkań roboczych, 19 spotkań opłatkowych, 19 spotkań „Dzień Kolejarza”, 10 spotkań plenerowych – przy 'ognisku’.
W tym miejscu składam serdeczne podziękowania dla naszego opiekuna ks. Prałata Grzegorza Cekiery za czas poświęcony naszemu zrzeszeniu i troskę o jego dalszy rozwój.