Archiwum – wydarzenia 2022

DROGA KRZYŻOWA W NIEDZIELĘ PALMOWĄ

Już od ponad 20 lat, w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu, odprawiane były nabożeństwo Drogi Krzyżowej, na ulicach naszego osiedla. Związane z pandemią restrykcje sanitarne spowodowały, że w tradycji tej nastąpiła kilkuletnia przerwa. W tym roku 10 kwietnia, po trzech latach, znowu wierni mogli wziąć udział w tym, odprawianym poza murami świątyni, ewangelizującym nabożeństwie.

czytaj więcej…

WIELKOPOSTNA LITURGIA – NASZA ŚWIĄTYNIA XXVI KOŚCIOŁEM STACYJNYM

Od kilku już lat, czwarty czwartek Wielkiego Postu – w tym roku było to 31 marca, nasz kościół św. Jana Chrzciciela jest miejsce 26. spotkania stacyjnego w ramach wielkopostnego pielgrzymowania arcypasterza i wiernych, po kościołach krakowskich. Koncelebrowanej, wieczornej Mszy św. przewodniczył ks. abp. Marek Jędraszewski, którą wraz z arcypasterzem współcelebrowali ks. proboszcz oraz ks. Dariusz Pietrzak.

czytaj więcej…

 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 2022

Od roku 1998 uroczystość Zwiastowania NMP, 25 marca, obchodzona jest, jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Uroczyste przyrzeczenia składane przez wiernych podejmujących duchową adopcję, w imieniu Kościoła, przyjmowali ks. Łukasz Nizio, podczas porannej Mszy św. oraz ks. Grzegorz Kurzec, podczas wieczornej Mszy św.

czytaj więcej…

NABOŻEŃSTWO POŚWIĘCENIA ROSJI I UKRAINY
NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Do ogólnoświatowego Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, włączyły się, co jest rzeczą oczywistą, Kościoły lokalne. W dniu 25 marca, o godz. 17.00, również w naszej parafii, odbyło się takie nabożeństwo. Prowadził je ks. Łukasz Nizio. W obecności wystawianego Najświętszego Sakramentu oraz figury Matki Boskiej Fatimskiej, nastąpiło odmówienie Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

czytaj więcej…

 

IMIENINY ks. GRZEGORZA

Naszemu księdzu wikariuszowi, Grzegorzowi Kurzcowi, patronuje św. Grzegorz Wielki. Przez całe wieki, Kościół wspominał tego świętego w dniu 12 marca. Stąd przysłowie ludowe: „na Grzegorza zima idzie do morza”. W wyniku reformy kalendarza liturgicznego, która miała miejsce po II Soborze Watykańskim, wspomnienie św. Grzegorza przeniesione zostało na 3 września.

czytaj więcej…

 

POŚWIĘCENIE STOŁU BILARDOWEGO i DO GRY W CYMBERGAJA

W salce LSO, nad zakrystią, pojawił się nowy mebel. Po wielu miesiącach wytężonej pracy, walki z oporem materii i przeciwnościami losu – zalanie przez letnie burze piwnic pod plebanią, powstał uniwersalny stół do bilardu i cymbergaja.

czytaj więcej…

 

KONCERT PARAFIALNEGO CHÓRU „VOX CLAMANTIS”

Po dłuższej przerwie spowodowanej ograniczeniami sanitarnymi, mogliśmy w niedzielę 16 stycznia posłuchać koncertu naszego parafialnego chóru „Vox Clamantis”, pod dyrekcją p. Dominik Cieślik-Lauf.

czytaj więcej…

 

STYCZNIOWE IMIENINY: ks. MARIUSZA I s. AGNELLI

Imieniny swojego patrona w dniu 19 stycznia obchodził ks. Mariusz Susek, zaś 21 stycznia nasza zakrystianka, s. Agnella Maźnio. Dlatego z tej okazji w dniu 15 stycznia oprawiona została w ich intencji Msza św.

czytaj więcej…

 

SPOTKANIE KOLĘDOWO-OPŁATKOWE

Związane z kolejną falą epidemii covid-19 restrykcje sanitarne, spowodowały, że i w tym roku nie odbyło się w tradycyjnej formie, w parafialnej auli, spotkanie opłatkowe dla parafialnych grup formacyjnych. Wyjściem z sytuacji była zmiana formuły spotkania, które odbyło się w dniu 9 stycznia, w naszym kościele, przed betlejemska szopką.

czytaj więcej…

Komentarze są wyłączone.